Search Results švábov

Arch. Švábová: Divoká privatizace pokračuje

 394 total views

svabova

Přetiskuji nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.4.2017

Arch. Švábová: Co se to vlastně s tím maršmelounem děje?

 347 total views

svabova

Přetiskuji nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 22.4.2017

Arch. Švábová: Participace občanské společnosti v Čechách

 361 total views

 

svabova

Přetiskuji článek paní architektky Švábové:

Více…

V kategorii Památky

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.1.2017

Dopis paní architektky Švábové – výzva k propojení památkové ochrany a urbanismu Prahy

 273 total views

svabova

 

Přetiskujeme dopis paní architektky Švábové, ve kterém vyzývá k propojení památkové ochrany a urbanismu Prahy. Dopis si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.1.2017

Arch. Švábová: Maršmeloun trochu jinak

 558 total views

svabova

 

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové: Maršmeloun trochu jinak. Vzhledem k obrazovým přílohám jsme pro Vás připravili článek v PDF formátu, který si můžete přečíst zde.

 

Další články na téma kauzy Maršmeloun si můžete přečíst zde.

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Reakce

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.1.2017

Arch. Švábová: Nejen o předmostí Štefánikova mostu

 370 total views

svabova

Přetiskujeme článek pan architektky Švábové: Nejen o předmostí Štefánikova mostu

 

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Společnost

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.12.2016

Arch. Švábová: Jak je to vlastně s tím „Maršmelounem“?

 271 total views

kolaz

 

Přetiskujeme text paní architektky Švábové ještě ke kauze Maršmeloun.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 19.11.2016

Marie Švábová: Tak nám zrušili Maršmeloun

 378 total views

svabova

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové, v němž paní architektka glosuje úspěch aktivistů v kauze Maršmeloun a zároveň definuje další cíle a kroky nejen v této kauze.

Více…

V kategorii Památky

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.10.2016

Arch Švábová (ASORKD): Bourají nám vily

 263 total views

svabova

 

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové,  s nímž za Občanský monitoring plně souhlasíme.

Více…

V kategorii Památky

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 3.9.2016

Marie Švábová: Rozhovor k návrhům změn památkového zákona

 622 total views

svabova

 

Natočili jsme telefonický rozhovor s paní architektkou Švábovou k jejím návrhům změn památkového zákona. Můžete si je kompletně přečíst v příspěvku: Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona.

Rozhovor si můžete poslechnout zde. (Zvolte stáhnout – download a poté si záznam rozhovoru přehrajte na svém počítači nebo mobilním telefonu.)

Pozvánku k rozhovoru jsme publikovali zde.

 

Návrhy paní architektky Švábové na změnu památkového zákona si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 12.8.2016

Marie Švábová: Pár slov k Metropolitnímu plánu z hlediska prostorové kompozice města jako celku

 874 total views

svabova

 

Zúčastnili jsme se projednávání pražského metropolitního plánu.

Fotografie z projednávání:

Metropolitni plan 2016

 

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové k pražskému Metropolitní plánu.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 10.8.2016

Pozvánka na telefonickou diskuzi s paní architektkou Švábovou k návrhům změn památkového zákona

 588 total views

svabova

V pátek 12.8. 2016 od 17 hodin podnikneme telefonický rozhovor s paní architektkou Švábovou. Budeme s ní diskutovat o návrzích na změnu památkového zákona, které si můžete přečíst v příspěvku: Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona.

Záznam diskuze je zveřejněn v článku: Marie Švábová: Rozhovor k návrhům změn památkového zákona.

Chcete se diskuze zúčastnit? Nenabízíme možnost jen položit paní architektce otázky, ale můžete se zapojit do diskuze a říci k tématu svůj názor.

Chcete-li se do diskuze takto zapojit, zavolejte mi nebo mi pošlete SMS.

V kategorii Legislativa, Program

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.8.2016

arch. Švábová: Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Malešicích

 355 total views

svabova

Přetiskujeme příspěvek paní architektky Švábové k návrhu rekonstrukce modlitebny Českobratrské církve evangelické v Malešicích. Bližší informace o stavbě jsou publikovány v článku Architekt Bohumil Bareš a jeho sakrální stavby.

Více…

V kategorii Praha, Reakce

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 1.7.2016

Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona

 890 total views

svabova

Přetiskujeme text Ing. arch. Švábové spolkům, na něž se obrací s žádostí o podporu návrhu změn památkového zákona. Paní architektka se angažovala  v řadě klíčových kauz, v nichž se jednalo o ochranu významných historických i urbanistických hodnot. Vedle těchto aktivit připravila návrh systémových změn v památkovém zákoně, které by vedly ke kvalitativně podstatně lepší ochraně kulturního dědictví v ČR.

Požadavky, které paní architektka formulovala, si dovolím rozdělit na tři základní oblasti:

  • Zavedení principu prostorové regulace. (Nechránit pouze individuální historickou památku, ale zohlednit i urbanistický kontext. Tato díra v aktuálních zákonech umožňuje investorům zcela znehodnotit např. historické náměstí výstavbou zcela nevhodného objektu.
  • Odstranění dvojkolejnosti schvalování staveb v památkově chráněných lokalitách. V mnohých kauzách, kterými jsme se zabývali, jsme svědky toho, že investor připraví zcela nevhodný projekt zástavby v památkové rezervaci. Národní památkový ústav se vyjádří k návrhu nesouhlasně a doporučí investorovi konkrétní úpravy projektu. Nicméně nakonec investor obdrží všechna potřebná povolení ke stavbě, aniž zapracuje byť i jen jediný z požadavků.
  • Zvýšení možností participace občanů na stavebních projektech. Česká republika je soustavně kritizována ze strany Evropské unie, že neumožňuje svým občanům přístup k informacím o plánovaných stavbách způsobem, který je v zahraničí obvyklý . Možnost ovlivnit výstavbu (i v urbanisticky nejcennějších lokalitách) je pro občany ČR velmi značně omezena.

 

Podněty paní architekty Švábové na změny památkového zákona si můžete přečíst zde. Vysvětlivky k návrhu jsou uvedeny zde.

Občanský monitoring tento návrh změn plně podporuje a připojujeme se s prosbou o podporu.

 

Pokud vás tento návrh oslovil, napište mi. Chceme oslovit s těmito návrhy poslance, budeme rádi, budeme-li moci mezi podporovatele těchto návrhů uvést i vás / vaše sdružení

 

Více…

V kategorii Podněty, Praha, Program, Reakce

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 24.6.2016

arch. Švábová: Předmostí Štefánkova mostu

 431 total views

 

svabova

 

Přetiskujeme příspěvek paní architektky Švábové k návrhu architektonického řešení paní architektky Jiřičné.

Více…

V kategorii Kultura, Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 27.1.2016

Arch. Švábová: Participace spolků na rozhodování státní správy v památkově chráněných územích

 648 total views

Vlada CR logo

 

Přetiskujeme dopis paní architektky Švábové Radě vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.

Komentář Občanského monitoringu: Ve skandinávských zemích je obvyklé, že  kterýkoliv občan může podat připomínku k zákonu. To samozřejmě neznamená, že zákonodárce ve skandinávských zemích přijme všechny připomínky občanů, ale má povinnost je vypořádat – velmi jednoduchým způsobem je zaevidovat a napsat způsob zapracování – třeba i napsat zamítnuto.  Podstatné je, že přímá komunikace mezi občanem a legislativcem funguje. Nevýhodou je zřejmě mírně delší proces prvního kola přípravy předpisu, výhodou je širší zapojení občanů se znalostí detailu, tzn. zřejmě nedochází tak často k nesmyslným aktualizacím předpisů, jako je případ, popsaný v článku Ministerstvo připravilo vyhlášku, která studentům zakáže pokusy s kyselinami.

Také v západní Evropě je obvyklé, že občané mají výrazně větší práva ve vztahu k legislativě i k probíhajícím řízením. Evropská komise opakovaně kritizuje Českou republiku za to, že upírá svým občanům přístup k rozhodováním, nejen v oblasti EIA (připomínkování občanů staveb s výrazným dopadem na životní prostředí), viz článek serveru Echo24:  55 milionů hned + 8,25 milionů měsíčně. Pokuta hrozí z EU.

Se stanoviskem paní architektky Švábové za Občanský monitoring plně souhlasíme. Odpověď Rady vlády pro neziskové organizace zveřejníme.

Více…

V kategorii Kultura, Legislativa, Program, Reakce, Společnost, Životní prostředí

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.1.2016

Arch. Švábová: Maršmeloun: Reakce na vizualizaci Fránek Architects

 482 total views

kolaz

 

Přetiskujeme reakci paní architekty Švábové na vizualizaci Maršmelounu ze strany architektonické kanceláře Fránek Architects, jak byla publikována na webu Novinky.cz

Více…

V kategorii Kultura, Praha, Protest

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 1.1.2016

Český rozhlas: paní architektka Švábová k novele památkového zákona

 360 total views

cesky rozhlas logo

Upozorňujeme na diskuzi paní architektky Švábové s ředitelem památkové inspekce dr. Zítkem k novému památkovému zákonu. Diskuzi si můžete poslechnout zde.

Více…

V kategorii Kultura

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 23.11.2015