Výsledky vyhledávání vědců

V Praze proběhla Noc vědců

V Praze proběhla hezká akce Noc vědců. – Úžasná akce, která udělala hodně pro propagaci českého vysokého technického školství a pro zatraktivnění techniky pro děti.

Za stranu organizátorů bylo možné se na jednotlivých stanovištích setkat se studenty, ale i s profesory, kteří celou noc byli k dispozici malým výzkumníkům.

Pro zaznamenání atmosféry přinášíme několik fotografií.

IMG_20140926_201629

Více…

V kategorii Praha

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 10.10.2014

Šumava: Stanovisko vědců k problematice kácení v bezzásahové zóně

Krajský soud v Plzni nedávno dal v plném rozsahu zapravdu vědcům a občanským aktivistům, kteří blokovali těžbu dřeva v bezzásahovém území v Národním parku Šumava. Rozsudek si můžete přečíst zde. Dle krajského soudu Národní park Šumava porušil zákon, když nelegální těžbu nařídil. Přivolaná policie porušila zákon, když nezákonné těžbě nezabránila. Zásah policie proti aktivistům byl nejen nezákonný, ale navíc i velmi brutální.  Osobně znám pána středního věku, vědce, otce dvou dětí, kterému policisté zlámali žebra. Velitelem zásahu proti aktivistům byl stejný člověk, který byl velitelem zásahu na Czech Tekku.

Přes Ring se budeme této kauze systematicky věnovat. Zveřejníme související dokumenty, videa ze zásahu apod.  Dneska přinášíme stanovisko vědců k otázce zásahů v bezzásahové zóně. Stručně řečeno platí: V bezzásahové zóně nezasahovat, ponechat divočinu. Naopak v hospodářském lese kácet, vysazovat, starat se o les. Jak i ostatně ukazuje příklad Bavorské části Šumavy, jak jsme o tom psali v článku Bavorský park by měl být příkladem pro Šumavský národní park.

 

Dokumenty

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava.

Stínová vědecká rada Národního parku Šumava: Genofond šumavských smrků je ohrožen asanacemi, nikoliv bezzásahovým režimem

Ing. Matějka, CSc., člen stínové rady NPŠ: Vyjádření k takzvanému ohrožení genetické diversity smrku na Šumavě

V kategorii Dokumenty, Program, Reakce, Šumava

Tento příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.3.2014