2021 November

Petr Ješátko: Národní park Šumava má výročí…

Česká televize dnes odvysílala pořad k 30. výročí založení Národního parku Šumava. Pořad naleznete zde.

Protože jsem byl od r. 1992 zaměstnancem této organizace až do odchodu do důchodu začátkem r.2011 a jsem s přírodou a lesem, zejména šumavským, doslova srostlý, nebyl mi vývoj lhostejný a není dodnes. Jsem rád, že mi i dnes v 75 letech tento pořad dovolil zavzpomínat a znovu říci svůj názor a hlavně zveřejnit fakta. Je zcela pochopitelné, že autoři této reportáže v tomto krátkém pořadu nemohli zveřejnit více, protože třicet let je dost dlouhá doba i když pro přírodu nic neznamená. Za tu dobu člověk může mnoho napravit, ale i zkazit. Pan profesor Hruška hovoří o tom, že se dají další kalamity očekávat. Ano, do přírody tyto jevy patří a jsou součástí přírodních procesů. Ovšem člověk, zvláště ochranář a lesník, by jim neměl vytvářet podmínky buď vlastní neznalostí, nebo úmyslně, za účelem zisku. Ono se totiž pod “kalamitou”, dá z lesa doslova “vytřískat” velký zisk, na úkor přírody. Dovoluji si to dokázat na faktech v tomto článku. Zároveň se již do pořadu nevešla fakta za posledních 7 let, pod ministrem Brabcem a jeho úředníky. Podívejte se na tento odkaz a prosím, položte si otázku: Kam zmizely ročně stamiliony korun za tržby za odvezené a prodané dříví ? Jak byly využity dotace republikové a i evropské? Více a fakta naleznete zde. Bylo by třeba se podívat i zpět před toto období, jak jsou využívány investice,které v minulosti realizovali předchozí ředitelé, které byly v částce cca 100 milionů Kč financovány holandskou nadací FACE, poskytnutou na přeměnu smrkových monokultur na lesy smíšené, ekologicky stabilnější, přírodě blízké v zásahovém území. Neznalá veřejnost může být spokojena, ovšem odborná veřejnost by se měla ptát a hlavně požadovat řešit odpovědnost za přírodu, ale i za finance. A to by mělo zajímat všechny. Věřím, že nová vláda to myslí se změnou vážně. Ptám se, zda změna bude i v přístupu k ochraně přírody a jejímu financování ?

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on November 1, 2021