Šumava - Občanský monitoring

Petr Ješátko: Patří kůň do Národního parku?

Přetiskujeme nový článek Petra Ješátka.

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on December 6, 2021

Petr Ješátko: Národní park Šumava má výročí…

Česká televize dnes odvysílala pořad k 30. výročí založení Národního parku Šumava. Pořad naleznete zde.

Protože jsem byl od r. 1992 zaměstnancem této organizace až do odchodu do důchodu začátkem r.2011 a jsem s přírodou a lesem, zejména šumavským, doslova srostlý, nebyl mi vývoj lhostejný a není dodnes. Jsem rád, že mi i dnes v 75 letech tento pořad dovolil zavzpomínat a znovu říci svůj názor a hlavně zveřejnit fakta. Je zcela pochopitelné, že autoři této reportáže v tomto krátkém pořadu nemohli zveřejnit více, protože třicet let je dost dlouhá doba i když pro přírodu nic neznamená. Za tu dobu člověk může mnoho napravit, ale i zkazit. Pan profesor Hruška hovoří o tom, že se dají další kalamity očekávat. Ano, do přírody tyto jevy patří a jsou součástí přírodních procesů. Ovšem člověk, zvláště ochranář a lesník, by jim neměl vytvářet podmínky buď vlastní neznalostí, nebo úmyslně, za účelem zisku. Ono se totiž pod “kalamitou”, dá z lesa doslova “vytřískat” velký zisk, na úkor přírody. Dovoluji si to dokázat na faktech v tomto článku. Zároveň se již do pořadu nevešla fakta za posledních 7 let, pod ministrem Brabcem a jeho úředníky. Podívejte se na tento odkaz a prosím, položte si otázku: Kam zmizely ročně stamiliony korun za tržby za odvezené a prodané dříví ? Jak byly využity dotace republikové a i evropské? Více a fakta naleznete zde. Bylo by třeba se podívat i zpět před toto období, jak jsou využívány investice,které v minulosti realizovali předchozí ředitelé, které byly v částce cca 100 milionů Kč financovány holandskou nadací FACE, poskytnutou na přeměnu smrkových monokultur na lesy smíšené, ekologicky stabilnější, přírodě blízké v zásahovém území. Neznalá veřejnost může být spokojena, ovšem odborná veřejnost by se měla ptát a hlavně požadovat řešit odpovědnost za přírodu, ale i za finance. A to by mělo zajímat všechny. Věřím, že nová vláda to myslí se změnou vážně. Ptám se, zda změna bude i v přístupu k ochraně přírody a jejímu financování ?

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on November 1, 2021

Petr Ješátko: Uplynulo jedenáct let a posuďte, co se změnilo na Šumavě

Když tak přemýšlím o tom, co se změnilo v Národním parku Šumava od této demonstrace po volbách v r. 2010 dovoluji si zveřejnit ze svého archivu záznam z této akce. Ještě nikde nebyl zveřejněn a je zde celý průběh a omlouvám se, že je to dlouhé. Ovšem historii je třeba znát podrobně, nikoliv pouze z tiskových zpráv, či různě upravovaných prohlášení úředníků, či politiků. Zvláště nyní před volbami, kdy se politici předhánějí ve slibech, jak zřídí další národní parky.

Pokračování…

Z kategorie Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on September 19, 2021

Petr Ješátko: Co mi nejde na rozum

V rozšířené části NP Bavorský les mi není jasný tento postup. Na jedné straně množící se kůrovec na Falkensteinu:

(foto září 2021) a na druhé straně vykácené holiny s odvezeným dřívím v okolí Zwiselských slatí:

(foto září 2018), které jsou vydány na pospas slunci, mrazu, větru atd. Jestli to vidí bývalý ředitel těchto lesů Demlbauer, vím, jak mu asi je.

autor je bývalý vedoucí kalamitního štábu NP Šumava v roce 2010

Z kategorie Šumava, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on September 17, 2021

Klatovský Deník.cz: Lov jelení zvěře v NP Šumava – za peníze a za hranou

OM upozorňuje na článek, který by rozhodně neměl zapadnout. Jeho autor v perexu uvádí: „Redukce spárkaté zvěře je nutná, ale za dodržení určitých morálních a tradičně etických pravidel. Samotnému mi není osud populace jelení zvěře na Šumavě lhostejný a vím, že za současného vedení NP Šumava je zacházeno s jelení zvěří jako s podřadným druhem, bez respektu k přírodě a životu.“

Z kategorie Převzato, Šumava, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on September 16, 2021

Petr Ješátko: O čem teď přemýšlím

Přemýšlím o tom, že když jsem zveřejnil článek o „myslivosti“ v Národním parku Šumava, jaká byla velká, vesměs kladná odezva. Pro doplnění uvádím další příklad paradoxů:
Na podzim se jelení zvěř naláká do přezimovacích obor, kde se cca pět měsíců vykrmují stovky kusů. V březnu se vypustí do lesa a tam se do dubna střílí a za každý ulovený kus se vyplácí 1000 Kč zástřelné lovci. Není to paradox a hra na „myslivce“ za desítky milionů korun ročně z peněz občanů?
V příloze předchozí článek.


autor je bývalý vedoucí kalamitního štábu NP Šumava v roce 2010

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 29, 2021

Petr Ješátko: Jak se ministru Brabcovi podařilo z Národního parku Šumava…

… z Národního parku Šumava udělat za sedm let fabriku na dříví a největší ne/mysliveckou/ honitbu.

Když se zde na Šumavě podívám za sedm let zpět, na dění v lesích v Národním parku Šumava, je mi smutno.V této organizaci jsem pracoval od jejího vzniku až do odchodu do důchodu před 10 lety. Mnoho se změnilo v neprospěch lesních ekosystémů, které jsme tenkrát v roce 1993 přebírali ve stavu, že zde mohl být vyhlášen národní park, který se blížil podle IUCN naplnění mezinárodního uznání a zařazení mezi prestižní parky.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Názory, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 20, 2021

Dokument: Interpelace P. Bendla (ODS) na M. Tomana ve věci přesunu pravomocí mezi Lesy ČR a Vojenské lesy a statky

Celý název zní „Písemná interpelace P. Bendla na M. Tomana ve věci přesunu pravomocí hospodaření se státním majetkem mezi společnostmi Lesy ČR, s. p. a Vojenské lesy a statky, s. p.“.

Poslanec položil ministrovi čtyři dotazy:

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on July 29, 2021

Petr Ješátko: Šumava dnes zažívá nápor turistů

Když teď v noci přemýšlím, napadá mě otázka: Ví většina z nich o lesích v národním parku například tohle? Podívejte se na tento v minulosti zakázaný film, který nechala natočit Správa parku a který se následně nehodil po odvolání vedení parku. Mezitím se vystřídali další ředitelé a (jak se zdá) film se také nehodí. Nikde asi v návštěvnickém středisku není k dispozici.

Pokračování…

Z kategorie Názory, Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on July 25, 2021

Petr Ješátko: Vykácet, odvézt, prodat, přihlížet…

Jak se dají zdůvodňovat největší těžby, nezalesňované holiny s odvezeným a prodaným dříví a vznik nových smrkových monokultur, opět ekologicky labilních. Jen za posledních sedm let bylo v lesích v majetku státu v tomto parku/ bez lesů v majetku obcí/ vytěženo 1 milion 339 tisíc 545 m3 dříví a za ně utržena 1 miliarda 501 milionů 281 tisíc Kč.

Pokračování…

Z kategorie Názory, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on June 28, 2021

Petr Ješátko: Je třeba změnu!

Sleduji demonstraci na Václavském náměstí, kde lidé bez rozdílu věku, požadují demokracii v tomto státě a pravdu od politiků řídících tuto zemi. Blíží se volby a je možno změnit současný stav, kde lež, podvody a ohlupování občanů, se stalo běžnou součástí vládnoucí garnitury a jimi dosazených úředníků.

Pokračování…

Z kategorie Převzato, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on June 21, 2021

Petr Ješátko: Co si někteří politici o nás myslí

Úplně bez ostychu si myslí si, že jsme pouze stádo hlupáků, se kterými lze manipulovat kdykoliv a s čímkoliv. Když jsem zhlédl toto video, kde politik ODS Vondra a politik lidovců Hladík slibují přírodymilovným občanům další dva národní parky, musel jsem se smát.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 30, 2021

Petr Ješátko: Šetření na nepravém místě

Před 60 lety jsem nastoupil lesnickou profesi od motyky a pily, jak bylo tenkrát předpokladem pro lesníka. Vždy, jako fořt, jsem si vybíral lesníky, kteří měli vztah k lesu a především k pěstební činnosti. Celá léta jsme byli kontrolování nadřízenými od lesních závodů, počínaje po ministerstva a státní správy lesního hospodářství. Za výsledky práce, a tedy i za to, co po nás zůstávalo, včetně zalesněných případných holin či podsadeb jedlí a listnáčů, jsme dostávali i odměny za dlouhodobé výsledky péče o les.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 27, 2021

Petr Ješátko: Vilém Tell mezi poslanci?

Nezdá se mi příliš, co se honí hlavou našim poslancům ve Sněmovně. Jak jsem se dočetl na stránkách senátora Václava Lásky (za Zelené), je zděšen z toho, že poslanec Pánek (STAN) při projednávání novely zákona o myslivosti předložil návrh lovit zvěř v lesích lukem a šípy!!! Údajně to schválil Garanční zemědělský výbor poslanecké sněmovny, vedený nechvalně známým poslancem Faltýnkem (ANO).

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 5, 2021

Petr Ješátko: Nevěřím svým očím

Když sedím tady doma na šumavské hájence a sleduji nejen dění v lesích v republice , ale i dění na politické scéně před nadcházejícími volbami, opakuji si slova Karla Kryla: Politikům se nevěří, politici se kontrolují.

Pokračování…

Z kategorie Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 4, 2021

Dokument: Les naší šumavské domoviny

Ing. Vinzenz Wenhart
(vyšlo ve Wäldlerkalender 1924, s. 83–87)

Zdá se zbytečným, ba dokonce prostoduchým, vyprávět Šumavanovi něco o jeho lese, ve kterém se narodil, který zná od dětství až k těm nejvyšším vrcholům. Ano, zná svůj domovský les v jeho úchvatné velikosti, zná jeho výšinné výhledy, jeho tichá zákoutí, jeho zelené pastviny, zná jeho temná jezera a šumící potoky, těší se z jeho nebetyčných smrků a jedlí a vědoucně naslouchá šumění jeho buků, bytí toho lesa samo, jeho vnitřní výstavba je mu však poměrně cizí. Nedokáže posoudit ani vztah částí, ze kterých les sestává, jednotlivých jeho porostů k celku, tj. k lesu jako takovému, ani jejich skutečný význam pro život lesa a lesní hospodářství.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Převzato, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on April 8, 2021

Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!

Jak pravdivá slova. Znovu jsem si je připomněl při současném výročí 30. let vyhlášení Národního parku Šumava, v němž jsem jako lesák pracoval od r. 1992 do odchodu do důchodu začátkem r. 2011. V roce 1991 nařídil Zákon o ochraně přírody a krajiny mimo jiné v § 22 převést do roka hospodaření v lesích pod Národní park Šumava a u ostatních parků do dvou let.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on March 29, 2021

Petr Ješátko: Názor odborníků na situaci v šumavských lesích

Přinášíme upravený článek P. Ješátka st. o problematickém přístupu k šumavským lesům.

Nemohu se smířit s tím, jak jsou v současné době obnovovány a rozšiřovány smrkové monokultury v nižších polohách, podle současného vedení parku to správné pro zisk! Dřevo je těženo, prodáváno a vzniklé holiny ponechávány přírodním procesům. Česky řečeno je to rabování přírody. Vedení parku Šumava, dosazené před sedmi lety ministrem Brabcem, několik ekologických aktivistů po setkání s panem Babišem a několik profesorů, dnes již jen přihlížejících, zásobují veřejnost v mediích, ke kterým mají díky vládnoucí garnituře přednostní přístup, odbornými nesmysly.

Pokračování…

Z kategorie Názory, Šumava

Zaslal/a gentleman on March 2, 2021

Petr Ješátko: Co se mi honí hlavou? Počínání ministra Brabce

Jak dlouho bude několik hochů dosazených ministrem Brabcem oblbovat společnost bláboly o „divočině“ a rozšiřovat holiny s vytěženým a prodaným dřívím a vykládat, že smrkové monokultury na většině území parku jsou to pravé. Podívejte se na fakta o přírodních stanovištích, jak se mění a s klimatickými změnami ubývá čistě smrkového lesního vegetačního stupně.

Stav před vznikem parku, tedy r. 1991.

Více než 20 let stará prognóza prof. Bučka z Mendelovy univerzity Brno.

V současné době odborníci na lesní ekosystémy dokládají vývoj lesních vegetačních stupňů a ubývání lesního smrkového stupně, včetně Šumavy; a další prognózu a další ubývání lesů – tedy zhoršování podmínek.

Také závěr Velkoplošné inventarizace lesů, zpracovaný odborníky na lesní ekosystémy, hodnotí stav lesů v nižších polohách na Šumavě, tedy většině území, jako kritický.

Pokud tedy v r. 1991 pouze 19 % lesního vegetačního stupně smrkového, tak to, co se dnes děje za vlády Brabce na Šumavě, je opravdu kritické.

Velkoplošnou inventarizaci naleznete zde.

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on February 2, 2021

Petr Ješátko: Od komerčního lovu ke korupčnímu

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a gentleman on January 11, 2021