Šumava - Občanský monitoring

Dokument: Les naší šumavské domoviny

Ing. Vinzenz Wenhart
(vyšlo ve Wäldlerkalender 1924, s. 83–87)

Zdá se zbytečným, ba dokonce prostoduchým, vyprávět Šumavanovi něco o jeho lese, ve kterém se narodil, který zná od dětství až k těm nejvyšším vrcholům. Ano, zná svůj domovský les v jeho úchvatné velikosti, zná jeho výšinné výhledy, jeho tichá zákoutí, jeho zelené pastviny, zná jeho temná jezera a šumící potoky, těší se z jeho nebetyčných smrků a jedlí a vědoucně naslouchá šumění jeho buků, bytí toho lesa samo, jeho vnitřní výstavba je mu však poměrně cizí. Nedokáže posoudit ani vztah částí, ze kterých les sestává, jednotlivých jeho porostů k celku, tj. k lesu jako takovému, ani jejich skutečný význam pro život lesa a lesní hospodářství.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Převzato, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on April 8, 2021

Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!

Jak pravdivá slova. Znovu jsem si je připomněl při současném výročí 30. let vyhlášení Národního parku Šumava, v němž jsem jako lesák pracoval od r. 1992 do odchodu do důchodu začátkem r. 2011. V roce 1991 nařídil Zákon o ochraně přírody a krajiny mimo jiné v § 22 převést do roka hospodaření v lesích pod Národní park Šumava a u ostatních parků do dvou let.

Tvrdé rozhodnutí sněmovny zasáhlo již tehdejší kšeftaře se dřevem, ale i velkou část ochranářů bývalé CHKO, kteří preferovali spíše státní správu, nikoliv zodpovědnost za území. Všichni měli velkou podporu na ministerstvech zemědělství a ministerstvu životního prostředí.

V jednom televizním pořadu jsem prohlásil, že o Šumavě mají rozhodovat lesáci ze Šumavy, nikoliv z Prahy, nebo Hradce Králové (Klausovou transformací byly zřízeny v r. 1992 Lesy České republiky se sídlem v tomto městě), což vzbudilo ve veřejnosti velký ohlas, opak na ministerstvech. Občané a zejména starostové většiny šumavských obcí však stáli za námi, stejně jako velká část poslanců.

První a zároveň poslední ředitel NP Šumava Ing. Jiří Kec byl jmenován na základě výběrového řízení a trval, jako nás několik lesáků ve vedení parku, na dodržení zákona; lesy převzal přes zákaz ministra životního prostředí a přes dohodu minstra s ministrem Luxem. Dovoluji si zveřejnit archivní snímek, kde jsme s ministrem Luxem a jeho rodinou, tedy i dětmi (nejstarší Pepíček chybí, protože si četl, a my jsme ho nechali v ubytovně; zjistili jsme to až při obědě na Horské Kvildě).

Následoval fax (viz příloha na závěr), který řediteli Kecovi zakazoval naplnit zákon. Paradoxem tedy ministři podřízenému zakazovali to, co poslanci schválili!!! Následovala odveta a za tři měsíce byl ředitel Kec odvolán a od té doby již byli všichni ředitelé dosazováni bez výběrového řízení jako poslušní slouhové svých politiků, nikoliv jako svéprávní úředníci s vlastními rozhodovacími pravomocemi ze zákona, ale zejména s vlastní zodpovědností za toto spravované území, tedy i postihu za případné chyby. I v současnosti, za ministra Brabce, byl dosazený ředitel předem “prokádrovaný” dokonce dnes premiérem, majitelem dvou dřevařských firem, po předchozí utajené návštěvě národního parku.

Po převzetí lesů jsme si představovali budoucnost šumavských lesů a jejich obyvatel (další příloha). I to však muselo časem skončit a politici byli jiného názoru. Na posledním snímku jsme ještě v r. 1993 s ministrem Luxem u jezera Laka.

Tam jsem se ho zeptal na Klausovu “Transformaci lesů” a znovu upozorňoval na to, co jsem mu v onom roce 1992 napsal jako šumavský fořt, před zahájením této pro lesy zničující politické akce, a na což mi odpověděl jeho náměstek Ing. Pavel Rybníček. Ministr Lux mi u jezera řekl: „Pan ministr Kubát (předchůdce) to zahájil a já to musel dokončit.“

Tak taková je minulost a potvrzuje, že Karel Kryl měl pravdu.

Přílohy:
Fax zakazující naplnit zákon.

Jak jsme si představovali budoucnost šumavských lesů a jejich obyvatel.


Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on March 29, 2021

Petr Ješátko: Názor odborníků na situaci v šumavských lesích

Přinášíme upravený článek P. Ješátka st. o problematickém přístupu k šumavským lesům.

Nemohu se smířit s tím, jak jsou v současné době obnovovány a rozšiřovány smrkové monokultury v nižších polohách, podle současného vedení parku to správné pro zisk! Dřevo je těženo, prodáváno a vzniklé holiny ponechávány přírodním procesům. Česky řečeno je to rabování přírody. Vedení parku Šumava, dosazené před sedmi lety ministrem Brabcem, několik ekologických aktivistů po setkání s panem Babišem a několik profesorů, dnes již jen přihlížejících, zásobují veřejnost v mediích, ke kterým mají díky vládnoucí garnituře přednostní přístup, odbornými nesmysly.

Pokračování…

Z kategorie Názory, Šumava

Zaslal/a gentleman on March 2, 2021

Petr Ješátko: Co se mi honí hlavou? Počínání ministra Brabce

Jak dlouho bude několik hochů dosazených ministrem Brabcem oblbovat společnost bláboly o „divočině“ a rozšiřovat holiny s vytěženým a prodaným dřívím a vykládat, že smrkové monokultury na většině území parku jsou to pravé. Podívejte se na fakta o přírodních stanovištích, jak se mění a s klimatickými změnami ubývá čistě smrkového lesního vegetačního stupně.

Stav před vznikem parku, tedy r. 1991.

Více než 20 let stará prognóza prof. Bučka z Mendelovy univerzity Brno.

V současné době odborníci na lesní ekosystémy dokládají vývoj lesních vegetačních stupňů a ubývání lesního smrkového stupně, včetně Šumavy; a další prognózu a další ubývání lesů – tedy zhoršování podmínek.

Také závěr Velkoplošné inventarizace lesů, zpracovaný odborníky na lesní ekosystémy, hodnotí stav lesů v nižších polohách na Šumavě, tedy většině území, jako kritický.

Pokud tedy v r. 1991 pouze 19 % lesního vegetačního stupně smrkového, tak to, co se dnes děje za vlády Brabce na Šumavě, je opravdu kritické.

Velkoplošnou inventarizaci naleznete zde.

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on February 2, 2021

Petr Ješátko: Od komerčního lovu ke korupčnímu

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a gentleman on January 11, 2021

Petr Ješátko: Les není fabrika na dříví

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

 

 

 

 

 

 

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on November 12, 2020

Petr Ješátko: Zásady péče o Šumavu – úplně bez zásad?

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Ješátko je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu.

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on November 1, 2020

Petr Ješátko: Národní park Šumava v rukou ministra Brabce po šesti letech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji článek Petra Ješátka. Petr Ješátko je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on March 3, 2020

Petr Ješátko: Dokument – Přepis kulatého stolu ze dne 31. května 2019 k petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“

 

Přetiskuji komnetář Petra Ješátka a dokument – Přepis kulatého stolu ze dne 31. května 2019 k petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on July 1, 2019

Dokument: Odklady zalesnění v Národním parku Šumava

bez komentáře…

 

 

Celý dokument je zde.

 

Petr Ješátko: Šumava či holina?

 

Další články na Občanském monitoringu k tématu Šumava si můžete přečíst zde.

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on May 8, 2019

Petr Ješátko: Jak se k šumavskému dřevu dostali…

Přetiskuji glosu Petra Ješátka.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on May 4, 2019

Petr Ješátko: Národní park Šumava jako důl na dřevo?

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 29, 2019

Petr Ješátko: Zadržení vody v krajině – komentář

Přetiskuji komentář Petra Ješátka

Pokračování…

Z kategorie Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on March 9, 2019