2015 April

Petr Ješátko: Návrh na realizaci výstavy panelů o Šumavě v Poslanecké sněmovně

Jesatko

Přetiskujeme návrh Petra Ješátka na uskutečnění výstavy panelů dokladujících způsob obnovy kůrovcem napadeného lesa (ve srovnání s holinami způsobenými těžbou) v Poslanecké sněmovně před projednáním novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny. Návrh byl rozeslán poslancům v současné Poslanecké sněmovně.

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 30, 2015

Kauza Maršmeloun: Podáváme žalobu

Podáváme žalobu na nezákonost územního rozhodnutí v kauze “Maršmeloun“. Nyní podání dokončují naši právníci. Žaloba bude podána zřejmě koncem příštího týdne.

 

Braňte Pražskou památkovou rezervaci. Podporujte prosím i nadále naši petici v elektonické, a ještě lépe, v kontaktní papírové podobě.

Z kategorie Kultura, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 29, 2015

Maršmeloun: Interpelace ministra kultury

Přetiskujeme text interpelace na ministra kultury.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Kultura

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 23, 2015

Maršmeloun: Naše interpelace na zastupitelstvu MHMP 14.4.2015

Odkazujeme na dokument obsahující stenozáznam našich interpelací v kauze Maršmeloun na radní a zastupitele MHMP, včetně jejich odpovědí.  Odkaz na stránkách Prahy je zde.

Až obdržíme na interpelace písemné odpovědi (od paní primátorky Krnáčové), tento příspěvek bude aktualizován a dokument bude zveřejněn zde.

 

Podporujte posím i nadále náš protest. Šiřte petici, papírovou i elektronickou. Šiřte dále letáky.

Z kategorie Kultura, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 23, 2015

Maršmeloun: Interpelace na zastupitelstvu Prahy 1

Přetiskujeme naši interpelaci na zastupitelstvu Prahy 1 v kauze Maršmeloun.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 22, 2015

Arch. Švábová k Maršmelounu (projev na demonstraci)

Přetiskujeme projev paní architektky Švábové na demonstraci proti kauze Maršmeloun.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 20, 2015

Proces pořízení územního plánu a zapojení veřejnosti

přetiskujeme velkmi pěkně zpracované schéma z časopisu Odraz – měsíčníku Roztok a Žalova.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 20, 2015

Maršmeloun: Praha 1: Chceš v kauze informace? Zaplať nám bianko šek v rozporu se zákonem!

Přetiskujeme e-mailovou komunikaci s Prahou 1 ohledně kauzy Maršmeloun. Požádali jsme o zaslání dokumentu zveřejnění záměru na prodej pozemků. Dokument totiž standardním způsobem jaksi není k nalezení… Domníváme se, že neexistuje. Je to i dost pravděpodobné z jiného důvodu: Kdyby byl záměr řádně ohlášen, je dost pravděpodobné, že by se našel i jiný zájemce, který by nabídl za pozemku vyšší cenu. –  A nepodařilo by se prodat pozemky za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá. – Viz náš příspěvek Kauza Maršmeloun: Zveřejnění smlouvy a co je v ní špatně.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 19, 2015

Maršmeloun: Podnět pro majetkový výbor MHMP

Přetiskujeme naše podání pro výbor pro správu majetku a majetkové podíly (dále jen “majetkový výbor”) Magistrátu Hlavního města Prahy v kauze Maršmeloun.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on April 19, 2015