2016 June

Pozvánka: IPR: Projekt Smíchov City: Veřejné diskusní setkání 29.6.2016

IPR Praha

Přetiskujeme pozvánku na veřejné diskusní setkání Projekt Smíchov City: Veřejné diskusní setkání. Pozvánka je zde.

Z kategorie Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 29, 2016

Petr Ješátko: Reakce na pořad Nedej se plus o Národním parku Šumava

Jesatko

Přetiskujeme příspěvek Petra Ješátka, bývalého vrchního lesního inspektora Národního parku Šumava. Pořad, na který pan Ješátko reaguje, si  můžete přehrát zde:  Nedej se plus: Otevřeno nebo zavřeno?

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 29, 2016

Jiří Gebert: Lamentace nad strategickým rozvojem Prahy

Jiri_GEBERT

Přetiskujeme text Jiřího Geberta k diskuzi nad strategickým rozvojem Prahy.

Pokračování…

Z kategorie Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 27, 2016

Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona

svabova

Přetiskujeme text Ing. arch. Švábové spolkům, na něž se obrací s žádostí o podporu návrhu změn památkového zákona. Paní architektka se angažovala  v řadě klíčových kauz, v nichž se jednalo o ochranu významných historických i urbanistických hodnot. Vedle těchto aktivit připravila návrh systémových změn v památkovém zákoně, které by vedly ke kvalitativně podstatně lepší ochraně kulturního dědictví v ČR.

Požadavky, které paní architektka formulovala, si dovolím rozdělit na tři základní oblasti:

  • Zavedení principu prostorové regulace. (Nechránit pouze individuální historickou památku, ale zohlednit i urbanistický kontext. Tato díra v aktuálních zákonech umožňuje investorům zcela znehodnotit např. historické náměstí výstavbou zcela nevhodného objektu.
  • Odstranění dvojkolejnosti schvalování staveb v památkově chráněných lokalitách. V mnohých kauzách, kterými jsme se zabývali, jsme svědky toho, že investor připraví zcela nevhodný projekt zástavby v památkové rezervaci. Národní památkový ústav se vyjádří k návrhu nesouhlasně a doporučí investorovi konkrétní úpravy projektu. Nicméně nakonec investor obdrží všechna potřebná povolení ke stavbě, aniž zapracuje byť i jen jediný z požadavků.
  • Zvýšení možností participace občanů na stavebních projektech. Česká republika je soustavně kritizována ze strany Evropské unie, že neumožňuje svým občanům přístup k informacím o plánovaných stavbách způsobem, který je v zahraničí obvyklý . Možnost ovlivnit výstavbu (i v urbanisticky nejcennějších lokalitách) je pro občany ČR velmi značně omezena.

 

Podněty paní architekty Švábové na změny památkového zákona si můžete přečíst zde. Vysvětlivky k návrhu jsou uvedeny zde.

Občanský monitoring tento návrh změn plně podporuje a připojujeme se s prosbou o podporu.

 

Pokud vás tento návrh oslovil, napište mi. Chceme oslovit s těmito návrhy poslance, budeme rádi, budeme-li moci mezi podporovatele těchto návrhů uvést i vás / vaše sdružení

 

Pokračování…

Z kategorie Podněty, Praha, Program, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 24, 2016

Naovoce: Aplikace mapující ovocné stromy na veřejných prostranstvích

Na ovoce

Upozorňujeme na zajímavý projekt: Na ovoce.cz  – mapa ovocných stromů na veřejných prostranstvích.

Bližší informace o projektu jsou uvedeny v článku: Vzniká mapa, kde lze “na obecním“ zadarmo natrhat ovoce či bylinky.

Z kategorie Reakce, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 16, 2016

Cenia: Podívejte se, jak vypadala vaše oblíbená místa před šedesáti lety

Cenia

Agentura Cenia zveřejnila webovou aplikaci, kde si můžete prohlížet staré letecké mapy z roku 1952-1956. Můžete si srovnat oblíbená místa, jak vypadají teď a jak vypadaly před šedesáti lety… Níže je uveden návod. Článek přetiskujeme z anonymního mailu, který jsme obdrželi.

Pokračování…

Z kategorie Převzato

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 12, 2016

Maršmeloun: Fotodokumentace z návštěvy výstavy architekta Fránka “Míra a měřítko”

Marsmeloun design

 

Navštívili jsme výstavu architekta Fránka Míra a měřítko, věnovanou propagaci projektu Fránkovy stavby “Maršmeloun“. Přinášíme několik fotek z výstavy a komentář paní architektky Švábové z knihy hostů. Pokračování…

Z kategorie Pozvánky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 6, 2016

Proběhla konference křižovatky architektury 2016

Krizovatky architektury1 Krizovatky architektury2 Krizovatky architektury3

Proběhla konference Křižovatky architektury. Přinášíme velmi stručnou zprávu reflektující mé pocity z konference.

Pokračování…

Z kategorie Praha, Voda, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 5, 2016

Maršmeloun: Klášterní zeď Anežského kláštera se bourat nebude – investor žádost stáhl

kolaz

Přinášíme informaci o novém dění v kauze Maršmeloun: Investor Maršmelounu stáhl žádost o prodloužení povolení zbourání klášterní zdi Anežského kláštera.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 5, 2016