Program - Občanský monitoring

Dokument: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

Zpráva je tak nabitá daty, tabulkami a přehledy, že lze jen stěží vypíchnout něco obecnějšího pro názornost. Samotná čísla mnoho neřeknou, je třeba je hodnotit v kontextu záměrů a výstupů. Odpovědnost za uvedené programy v současné době mají MZe a MŽP.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Program, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on May 18, 2021

Dneska budou poslanci rozhodovat o divočině – sledujeme to pozorně a jsme připraveni ji bránit!

Sumava rysi mladata

 

“Fotografie z fotopasti z Národního parku Šumava: Samice rysa se svými třemi mláďaty hoduje na strženém kolouchovi. Je to úžasný videoúlovek a jen to dokazuje, že existence národního parku je důležitá a smysluplná. Ukazuje se, že jedinci rysa mající teritoria převážně na území NP, zde přežívají i přes 10 let, ale jedinci mající teritoria mimo NP přežívají pouze několik let (např. 1-3 roky). Existence národního parku je životně důležitá nejen pro rysa, ale i pro další živočichy.” – Citace z webu Národního parku Šumava. Více zde.

Pokračování…

Z kategorie Program, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on February 21, 2017

Petice za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

petice

Přetiskujeme petici za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Petici můžete stáhnout a podepsat zde. Pošlete ji na adresu uvedenou na podpisovém archu:

 

Ivo Hucl

Šťáhlavice 63

PSČ 332

telefon: 723 406 787

 

Za Občanský monitoring jsme petici podepsali.

Z kategorie Bezpečnost, Ekonomika, Převzato, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on October 19, 2016

Pozvánka na telefonickou diskuzi s paní architektkou Švábovou k návrhům změn památkového zákona

svabova

V pátek 12.8. 2016 od 17 hodin podnikneme telefonický rozhovor s paní architektkou Švábovou. Budeme s ní diskutovat o návrzích na změnu památkového zákona, které si můžete přečíst v příspěvku: Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona.

Záznam diskuze je zveřejněn v článku: Marie Švábová: Rozhovor k návrhům změn památkového zákona.

Chcete se diskuze zúčastnit? Nenabízíme možnost jen položit paní architektce otázky, ale můžete se zapojit do diskuze a říci k tématu svůj názor.

Chcete-li se do diskuze takto zapojit, zavolejte mi nebo mi pošlete SMS.

Z kategorie Legislativa, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on August 4, 2016

ASORKD: Podpořte návrhy změn památkového zákona

asorkd logo

 

Stanovisko ASORKD k novostavbě v Liblíně

Připravili jsme registrační formulář, pomocí kterého můžete podpořit návrhy změn památkového zákona, který sepsala paní architektka Švábová.

Formulář můžete vyplnit zde.

Kompletní návrhy paní architektky si můžete přečíst v článku: Připomínky k  ochraně architektonického dědictví a účasti veřejnosti ve správním řízení v návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu, přijatého vládou 20.11.2015.

Paní architektka vysvětluje hlavní body požadované úpravy v dopisu spolkům, který si můžete přečíst v příspěvku: Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona.

 

Z kategorie Kultura, Podněty, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on July 22, 2016

Arch. Švábová: Dopis spolkům ve věci památkového zákona

svabova

Přetiskujeme text Ing. arch. Švábové spolkům, na něž se obrací s žádostí o podporu návrhu změn památkového zákona. Paní architektka se angažovala  v řadě klíčových kauz, v nichž se jednalo o ochranu významných historických i urbanistických hodnot. Vedle těchto aktivit připravila návrh systémových změn v památkovém zákoně, které by vedly ke kvalitativně podstatně lepší ochraně kulturního dědictví v ČR.

Požadavky, které paní architektka formulovala, si dovolím rozdělit na tři základní oblasti:

  • Zavedení principu prostorové regulace. (Nechránit pouze individuální historickou památku, ale zohlednit i urbanistický kontext. Tato díra v aktuálních zákonech umožňuje investorům zcela znehodnotit např. historické náměstí výstavbou zcela nevhodného objektu.
  • Odstranění dvojkolejnosti schvalování staveb v památkově chráněných lokalitách. V mnohých kauzách, kterými jsme se zabývali, jsme svědky toho, že investor připraví zcela nevhodný projekt zástavby v památkové rezervaci. Národní památkový ústav se vyjádří k návrhu nesouhlasně a doporučí investorovi konkrétní úpravy projektu. Nicméně nakonec investor obdrží všechna potřebná povolení ke stavbě, aniž zapracuje byť i jen jediný z požadavků.
  • Zvýšení možností participace občanů na stavebních projektech. Česká republika je soustavně kritizována ze strany Evropské unie, že neumožňuje svým občanům přístup k informacím o plánovaných stavbách způsobem, který je v zahraničí obvyklý . Možnost ovlivnit výstavbu (i v urbanisticky nejcennějších lokalitách) je pro občany ČR velmi značně omezena.

 

Podněty paní architekty Švábové na změny památkového zákona si můžete přečíst zde. Vysvětlivky k návrhu jsou uvedeny zde.

Občanský monitoring tento návrh změn plně podporuje a připojujeme se s prosbou o podporu.

 

Pokud vás tento návrh oslovil, napište mi. Chceme oslovit s těmito návrhy poslance, budeme rádi, budeme-li moci mezi podporovatele těchto návrhů uvést i vás / vaše sdružení

 

Pokračování…

Z kategorie Podněty, Praha, Program, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on June 24, 2016

Arch. Švábová: Participace spolků na rozhodování státní správy v památkově chráněných územích

Vlada CR logo

 

Přetiskujeme dopis paní architektky Švábové Radě vlády ČR pro nestátní neziskové organizace.

Komentář Občanského monitoringu: Ve skandinávských zemích je obvyklé, že  kterýkoliv občan může podat připomínku k zákonu. To samozřejmě neznamená, že zákonodárce ve skandinávských zemích přijme všechny připomínky občanů, ale má povinnost je vypořádat – velmi jednoduchým způsobem je zaevidovat a napsat způsob zapracování – třeba i napsat zamítnuto.  Podstatné je, že přímá komunikace mezi občanem a legislativcem funguje. Nevýhodou je zřejmě mírně delší proces prvního kola přípravy předpisu, výhodou je širší zapojení občanů se znalostí detailu, tzn. zřejmě nedochází tak často k nesmyslným aktualizacím předpisů, jako je případ, popsaný v článku Ministerstvo připravilo vyhlášku, která studentům zakáže pokusy s kyselinami.

Také v západní Evropě je obvyklé, že občané mají výrazně větší práva ve vztahu k legislativě i k probíhajícím řízením. Evropská komise opakovaně kritizuje Českou republiku za to, že upírá svým občanům přístup k rozhodováním, nejen v oblasti EIA (připomínkování občanů staveb s výrazným dopadem na životní prostředí), viz článek serveru Echo24:  55 milionů hned + 8,25 milionů měsíčně. Pokuta hrozí z EU.

Se stanoviskem paní architektky Švábové za Občanský monitoring plně souhlasíme. Odpověď Rady vlády pro neziskové organizace zveřejníme.

Pokračování…

Z kategorie Kultura, Legislativa, Program, Reakce, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on January 11, 2016

Petr Ješátko: Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny – Lepší ochrana lesů zvláštního určení

Jesatko

Přetiskujeme návrh novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, kterou napsal  Petr Ješátko, st., bývalý lesní inspektor Národního parku Šumava.

Celý text si můžete přečíst zde. Doplněné věty jsou uvedeny tučně.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Program, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on July 13, 2015

Kauza Maršmeloun: Pozvánka na diskuzi v Poslanecké sněmovně

12.6.2015 od 9:00 budeme o kauze Maršmeloun diskutovat v Poslanecké sněmovně. (Sdružení Milosrdných na FrantiškuASORKDObčanský monitoring)

Není to poprvé, kdy téma Maršmelounu zazní v Poslanecké sněmovně. (Fakticky tomu bude už počtvrté. Maršmeloun má za sebou tři interpelace ministra kultury. A zde je odpověď ministra kultury na poslanecké interpelace).

Cílem  této diskuze bude primárně rozbor kauzy Maršmeloun. Chceme využít naší přítomnosti v Poslanecké sněmovně a ukázat na této kauze systém obcházení památkové péče (bude dokumentován v chystaném článku Vor v památkovém zákoně, viz přípravný, propagační komiks) a chceme s poslanci projednat legislativní léky na tento stav. Těšíme se.

Diskuze je veřejná. Budeme rádi, když přijdete. Pozvánka je zde:

Marsmeloun_pozvanka_PS

 

 

 

Aktualizace: Diskuze byla organizátorem v Poslanecké sněmovně zrušena, nebude se konat.

Z kategorie Pozvánky, Program, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on May 20, 2015

Otevřený dopis o.s. Pravda o vodě premiérovi Sobotkovi

Přetiskujeme otevřený dopis premiérovi Sobotkovi, který zveřejnilo sdružení Pravda o vodě, Radek Novotný. Připojujeme za Občanský monitoring v plném rozsahu k výzvě i požadavkům.

Otevřený dopis o.s. Pravda o vodě a výzva vládě ČR: Zastavme “privatizaci” vodárenské infrastruktury.

Z kategorie Dokumenty, Převzato, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on May 1, 2015

Videopřenos ze zastupitelstva: judikát

Upozorňujeme na zajímavý článek, obsahující referenci na judikát Nejvyššího správního soudu.

Psáry: Veřejný zájem na transparentnosti obce převážil nad zájmem na ochranu soukromí ředitelky.

Publikovat videopřenosy ze zastupitelstva lze.

Z kategorie Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on December 6, 2014

Tip: Projekt SCKN Knihy bez DPH

Ring vítá a podporuje Projekt knihy bez DPH. Bližší informace jsou zde.

 

Z kategorie Program, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on November 9, 2014

Podpořte kampaň Knihy bez DPH

Svaz českých knihkupců a nakladatelů rozběhl akci Knihy bez DPH. Občanský monitoring akci podporuje. Bližší informace jsou zde.

Z kategorie Kultura, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on October 20, 2014

Petice proti plné registraci Ústředí muslimských obcí

Ring podporuje petici proti plné registraci Ústředí muslimských obcí. Připojte svůj podpis, můžete-li.

Z kategorie Program, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on October 20, 2014

Poděkování průhonickým voličům

Děkujeme voličům. Ring se letos poprvé (v Průhonicích) zúčastnil voleb. Získali jsme jeden mandát, druhý “utekl” o pár jednotek hlasů. Věřím, že program se nám podaří vyjednat & zrealizovat i tak.

Ostatně, většina věcí, které jsme měli v programu, spočívá v tom, udělat to, žádná další procenta už nejsou potřeba.

Pustíme se do realizace ještě dnes.

Administrační model jsme si vyzkoušeli, nyní rozšíříme Ring i do dalších měst a obcí. Občanský monitoring se stane do budoucna platformou i v dalších městech, je zde a bude zde pro občany, kterým je “Ring” programově blízký: Ve všech městech se potýkají občané se stejnými problémy: zajistit za co nejméně prostředků co nejefektivnější veřejnou správu, zabránit konverzi územního plánu k větší zastavěnosti, bránit vzniku nevýhodných smluv, bránit privatizaci veřejné infrastruktury i veřejného prostoru. Pro realizaci této expanze zorganizujeme šňůru setkání po celé republice. Těšíme se!

Z kategorie Program, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on October 13, 2014

Průhonice: znečištění vody v Průhonickém parku

Znecisteni vody saponaty v Pruhonickem parku

 

Fotografie byla pořízena na  12.9.2014 během procházky Průhonickým parkem, ukazuje znečištění Botiče saponáty.

Obrázek vydá za 1000 slov, a toto je ilustrace programového bodu průhonické volební kandidátky:  “Chceme pravidelně sledovat kvalitu vody v Botiči, pomoci chránit Průhonický park, památku UNESCO a Dendrologickou zahradu.”

Celý program je možné si přečíst zde. Kandidátku prohlédnout zde.

Z kategorie Program, Průhonice

Zaslal/a Vitezslav Praks on September 19, 2014

Průhonice: Kandidátka Ringu pro komunální volby

Přetiskujeme kandidátku Ringu pro podzimní komunální volby v Průhonicích. Program je zveřejněn zde.

Pokračování…

Z kategorie Program, Průhonice

Zaslal/a Vitezslav Praks on September 19, 2014

Průhonice: Program Ringu pro komunální volby

Přetiskujeme program “Ringu” pro komunální volby v Průhonicích. Volební kandidátka je zveřejněna zde.

Pokračování…

Z kategorie Program, Průhonice

Zaslal/a Vitezslav Praks on September 19, 2014

arch. Švábová (ASORKD): Poznámky a připomínky k připravovanému památkovému zákonu

Přetiskujeme poznámky a připomínky paní architektky Švábové k připravovanému památkovému zákonu .

Obsah

  • Současná památková ochrana
  • Konec 19. století – zlom ve vývoji měst
  • Tradicionalismus a modernismus
  • Hledání nového konsenzu.
  • Připomínky k obsahu památkového zákona

Pokračování…

Z kategorie Legislativa, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on September 16, 2014