2021 January

V tom případě bratr nepřijel

Citací ze známé cimrmanovské pohádky uvádíme situaci, jak ji Občanský monitoring ve středu monitoroval. Jde o zmatení jazyků ohledně přerušení očkování proti covidu-19. Ministr Blatný nepřímo potvrdil, že není tím pravým člověkem na místě, protože ani v tomto případě se neohradil dostatečně proti dezinterpretaci sdělení MZ.

Mluvčí MZ Barbora Peterová se sice vyjádřila tak, že by jí ani Pythie Delfská nerozuměla, ale to není důvodem k tomu, co se rozpoutalo: „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů.“ To je sice nejasně, ale jednoznačně výzva k nepřerušování!

Podívejme se na několik interpretací:
Lidovky.cz: “Ministerstvo zdravotnictví při jednání se zástupci krajů doporučilo, aby bylo kvůli výpadkům dodávky vakcíny na dva týdny přerušeno podávání první dávky a pozastaveny rezervace k očkování, sdělila mluvčí ministerstva.”
Novinky.cz: “Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín. Měly by podle něj být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování, uvedla ve středu mluvčí resortu.”
Deník N: “O doporučeném pozastavení očkování první dávkou kvůli nedostatku vakcín dnes ČTK informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví.”

Převzali to všichni Četkou počínaje a ČT24 konče.

Z kategorie Média, Názory, Zábava

Zaslal/a gentleman on January 28, 2021

Postoj poslanců k financování některých úseků dálnice D4 státem

Zatím se jedná o návrh usnesení k finančním závazkům státu uvedených v koncesionářské smlouvě na „Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje-Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka-Háje a Mirotice-Krašovice, projekt PPP D4“. Sněmovna souhlasí se specifikovanými finančními závazky v nominální výši téměř 19 miliard korun a necelých 450 milionů eur.

Podrobnosti najdete v předkládací zprávě a v materiálu o finančních závazcích z koncesionářské smlouvy vyplývající.

Z kategorie Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 27, 2021

Co je za masivním propouštěním zaměstnanců České pošty?

Podle informací v médiích se vedení České pošty chystá propustit na jaře 1500 zaměstnanců s tím, že je nezbytná restrukturalizace společnosti. Oznámení vyvolalo negativní reakce, předseda vlády považuje za nepřijatelné, aby státní podnik propouštěl. Tiskový odbor České pošty masivní propouštění popřel. Jistě lze diskutovat o tom, kdy je propuštění masivní (podnik zaměstnává skoro 31 tisíc lidí, procentuálně jde o pět procent), ale nekvalita služeb České pošty je už příslovečná, odcházejí od ní i zásilkové domy a weby. Oznámené snížení platů vedení je ve smyslu nápravy spíše úsměvné.

Pokračování…

Z kategorie Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 26, 2021

Nad mostem se blýská na časy, nikoli však proto, že je železný

Železniční most přes Vltavu v Praze měl na kahánku. Tak dlouho se o něj – coby památku – nikdo nestaral, až se dostal do téměř nepoužitelného stavu. Téměř znamená, že se po něm sice nadále jezdí, ale je to na pováženou. Je to důležitá vlaková spojka mezi Hlavním nádražím a nádražím Praha-Smíchov, tedy směr na Plzeň.

Nikdy neměl jméno, psal se původně „železniční“, podobně jako jiné mosty, ale zvítězil nad jazykovými úředníky a vydobyl si psaní s Ž! Také se mu říká Vyšehradský, ale příliš se to neujalo, ačkoli vede kolem Vyšehradu a Horymír by před lety nepochybně místo nejistého skákání ze skály most použil (je i pro pěší).

Pokračování…

Z kategorie Památky, Praha

Zaslal/a gentleman on January 25, 2021

Návrh změny kompenzačního bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti kvůli covidu-19

Poslanecké sněmovně PČR v tyto dny projednává vládní návrh týkající se úpravy kompenzačního bonusu. Rozpočtový výbor Parlamentu doporučil vyslovit s návrhem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů souhlas. Kompenzační bonus je spravován jako daňový odpočet podle daňového řádu. Poskytnutí kompenzačního bonusu nemá charakter nedovolené veřejné podpory.

Pokračování…

Z kategorie Ekonomika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 21, 2021

Nejasnosti kolem cesty poradce prezidenta republiky M. Nejedlého do Moskvy

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) v této záležitosti interpeloval premiéra Babiše. Uvedl, že se dočetl v novinách „o plánované cestě tzv. ekonomického poradce prezidenta republiky, Martina Nejedlého, doMoskvy. Soukromá osoba, Martin Nejedlý, plánuje podniknout cestu s diplomatickým pasem České republiky a na náklady Kanceláře prezidenta republiky, tedy za peníze českých daňových poplatníků, si dokonce chce pronajmout soukromé letadlo“.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 19, 2021

Jak udělat rezervační systém, který hned první den nespadne?

O nepovedeném registračním systému pro očkování už bylo napsáno dost, bohužel většinou rádoby kriticky.

Odborných článků k registračnímu systému je jako šafránu. Převzali jsme článek Zajímá vás, jak udělat rezervační systém, který v první den nespadne?. Autorem je T. Herceg, článek vyšel na LinkedInu 16. ledna 2021. Doporučujeme ke čtení i diskusi pod článkem, je neméně zajímavá.

Z kategorie IT, Společnost

Zaslal/a gentleman on January 19, 2021

Otázky geopolitické bezpečnosti nového zdroje elektřiny

Interpelující poslanec Jan Lipavský (Piráti) se ohledně připravovaného zdroje na nízkouhlíkovou výrobu elektřiny na jaderné bázi ptá vicepremiéra a dvojnásobného ministra Karla Havlíčka, kdy sdělí „společnostem ČEZ, a.s. a Elektrárně Dukovany II, že nemají zvát do výběrového řízení pro výstavbu nového jaderného zdroje společnosti z Ruské federace a Čínské lidové republiky“. Podle něj je to proti bezpečnostním zájmům ČR.

Pokračování…

Z kategorie Energetika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 18, 2021

Strategie Evropské unie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025

V polovině listopadu loňského roku zaslala EK prostřednictvím své ředitelky Martine Deprezové dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů“, které se zabývá strategií pro rovnost osob lesbických, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, intersexuálních a queer (označení LGBTIQ). Aktivitu v této oblasti zahájila EK v roce 2015. Na vnitrostátní úrovni uznalo páry stejného pohlaví 21 členských států (včetně ČR), z toho čtyři členské státy zavedly postupy uznávání pohlaví bez lékařských požadavků (Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta).
Pro přesnost a přehled uvádíme klasifikaci osob, o které se jedná:

  • jsou přitahovány osobami stejného pohlaví, jako jsou ony samy (lesbické, homosexuální), nebo jakýmkoli pohlavím (bisexuální),
  • jejich genderová identita nebo genderový projev se liší od pohlaví, jež jim bylo při narození určeno (trans, nebinární),
  • narodily se s pohlavními znaky, které neodpovídají typické definici muže nebo ženy (intersexuální),
  • jejich identita nezapadá do binární klasifikace sexuality a/nebo pohlaví (queer).

Pokračování…

Z kategorie Společnost

Zaslal/a gentleman on January 15, 2021

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Cílem návrhu je přizpůsobit český právní řád evropským právním předpisům, které souvisejí s projektem, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů. Úprava neimplikuje povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 13, 2021

Co dělá ministerstvo dopravy se zabezpečením železničních přejezdů?

Společnost je sice v současnosti zmítána covidovými přejezdy pacientů mezi nemocnicemi, leč v poslední době se opět stalo několik nehod na přejezdech železničních. Ten poslední byl ve Zlíně, více než půl století od ranní nehody na stejném místě, kdy na nechráněný přejezd vjel před šestou ranní narvaný trolejbus vezoucí dělníky do tehdejšího Svitu. Vlak hrnul trolejbus před sebou desítky metrů a smetl zděnou čekárnu, jak jinak, plnou lidí. Přejezd je dodnes nechráněný, opatřený signalizací. Závory by značně paralyzovaly frekventovaný provoz. Nehody se tam dějí rok co rok…

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 13, 2021

Petr Ješátko: Od komerčního lovu ke korupčnímu

Pokračování…

Z kategorie Šumava

Zaslal/a gentleman on January 11, 2021

Úprava přídavků na dítě kvůli epidemii covid-19

Parlament by měl v lednu projednat a v prvním čtení schválit návrh zákona o úpravě přídavků na dítě, který by měl vstoupit v platnost od 1. dubna tohoto roku. Příslušné částky se zvyšují o 18 % (nejvyšší) až o 26 % (nejnižší). Návrh reaguje na epidemii covid-19 a omezení s ní související (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.). Tato dnes jediná dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s dětmi ztratila svou hodnotu i rodinný atribut.        

Podle průzkumu přišly dvě pětiny domácností o příjem: o jeden příjem přišlo 9 % domácností, o část 26 %, o všechny 4 %. Nedostačující finanční rezervu uvádí 24 % dotázaných. Nadpoloviční většina domácností musela redukovat rodinný rozpočet, nejčastěji omezit běžnou spotřebu (38 %) a odklad větších nákupů (32 %). Zvýšení hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na 3,40násobek částky životního minima rodiny zajistí podporu pro 20 % nezaopatřených dětí a týká se prakticky jen rodin s pracovními příjmy.

Celý text návrhu včetně důvodové zprávy najdete zde.

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 10, 2021

Připravuje se novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (č. 181/2014 Sb.) má za cíl připravit český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ohledně kybernetické bezpečnosti a upřesnit kompetence týkající se vyhledávání zranitelnosti ve veřejném prostoru, a to prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu.

Důvodem změny je mimo jiné zrušení evropského zákona 526/2013 známého jako akt o kybernetické bezpečnosti. V platné úpravě totiž není určen vnitrostátní orgán pro certifikace kybernetické bezpečnosti na území ČR a chybí pravidla pro sankce za porušení aktu. Dalším důvodem je absence definice kompetence orgánu státu k vyhledávání zranitelnosti; tato kompetence se ze zákona o kybernetické bezpečnosti pouze nepřímo dovozuje.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 8, 2021

Nová podoba sociální podpory v souvislosti s nouzovým stavem

Nouzový stav přináší řadu problémů a vláda hodlá ve zkráceném jednání projednat svůj návrh na vyplácení některých dávek a příspěvků. Lze předpokládat, že tisícům až desetitisícům rodičů přijde výplata ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně nastane souběh výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou. To může mít dva nepříznivé důsledky pro nárok nebo výši přídavku na dítě, případně dalších příjmově testovaných dávek.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 6, 2021

Vláda připravuje zákon o podpoře nízkoemisních vozidel

Emise, jak finanční, tak ekologické, budí trvalý zájem. Unie v tomto ohledu podniká řadu kroků, z nichž zdaleka ne všechny budí optimismus. Podívali jsme se na návrh blíže. Celým jménem Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících opatřený návrh logicky vychází z daného předpisu EU. Upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle příslušného zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Týká se všech dotčených smluv uzavřených do konce roku 2030.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 5, 2021