2021 January

Interpelace premiéra A. Babiše ve věci plánované cesty poradce prezidenta republiky M. Nejedlého do Moskvy

Interpelující poslanec Jan Lipavský (Piráti) uvádí, že se dočetl v novinách „o plánované cestě tzv. ekonomického poradce prezidenta republiky, Martina Nejedlého, doMoskvy. Soukromá osoba, Martin Nejedlý, plánuje podniknout cestu s diplomatickým pasem České republiky a na náklady Kanceláře prezidenta republiky, tedy za peníze českých daňových poplatníků, si dokonce chce pronajmout soukromé letadlo“.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 19, 2021

Jak udělat rezervační systém, který hned první den nespadne?

O nepovedeném registračním systému pro očkování už bylo napsáno dost, bohužel většinou rádoby kriticky.

Odborných článků k registračnímu systému je jako šafránu. Převzali jsme článek Zajímá vás, jak udělat rezervační systém, který v první den nespadne?. Autorem je T. Herceg, článek vyšel na LinkedInu 16. ledna 2021. Doporučujeme ke čtení i diskusi pod článkem, je neméně zajímavá.

Z kategorie IT, Společnost

Zaslal/a gentleman on January 19, 2021

Interpelace místopředsedy vlády K. Havlíčka ve věci geopolitické bezpečnosti stavby nového zdroje elektřiny

Interpelující poslanec Jan Lipavský (Piráti) se v interpelaci ohledně zdroje na nízkouhlíkovou výrobu elektřiny na bázi jaderné energetiky ptá vicepremiéra a dvojnásobného ministra Karla Havlíčka, kdy sdělí „společnostem ČEZ, a.s. a Elektrárně Dukovany II, že nemají zvát do výběrového řízení pro výstavbu nového jaderného zdroje společnosti z Ruské federace a Čínské lidové republiky“. Podle něj je to proti bezpečnostním zájmům ČR.

Pokračování…

Z kategorie Energetika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 18, 2021

Strategie Evropské unie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025

V polovině listopadu loňského roku zaslala EK prostřednictvím své ředitelky Martine Deprezové dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů“, které se zabývá strategií pro rovnost osob lesbických, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, intersexuálních a queer (označení LGBTIQ). Aktivitu v této oblasti zahájila EK v roce 2015. Na vnitrostátní úrovni uznalo páry stejného pohlaví 21 členských států (včetně ČR), z toho čtyři členské státy zavedly postupy uznávání pohlaví bez lékařských požadavků (Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta).
Pro přesnost a přehled uvádíme klasifikaci osob, o které se jedná:

  • jsou přitahovány osobami stejného pohlaví, jako jsou ony samy (lesbické, homosexuální), nebo jakýmkoli pohlavím (bisexuální),
  • jejich genderová identita nebo genderový projev se liší od pohlaví, jež jim bylo při narození určeno (trans, nebinární),
  • narodily se s pohlavními znaky, které neodpovídají typické definici muže nebo ženy (intersexuální),
  • jejich identita nezapadá do binární klasifikace sexuality a/nebo pohlaví (queer).

Pokračování…

Z kategorie Společnost

Zaslal/a gentleman on January 15, 2021

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Cílem návrhu je přizpůsobit český právní řád evropským právním předpisům, které souvisejí s projektem, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů. Úprava neimplikuje povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 13, 2021

Interpelace ministra Havlíčka ve věci zabezpečení železničních přejezdů

Společnost je sice v současnosti zmítána covidovými přejezdy pacientů mezi nemocnicemi, leč v poslední době se opět stalo několik nehod na přejezdech železničních. Ten poslední byl ve Zlíně, více než půl století od ranní nehody na stejném místě, kdy na nechráněný přejezd vjel před šestou ranní narvaný trolejbus vezoucí dělníky do tehdejšího Svitu. Vlak hrnul trolejbus před sebou desítky metrů a smetl zděnou čekárnu, jak jinak, plnou lidí. Přejezd je dodnes nechráněný, opatřený signalizací. Závory by značně paralyzovaly frekventovaný provoz. Nehody se tam dějí rok co rok…

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 13, 2021

Petr Ješátko: Od komerčního lovu ke korupčnímu

Co se mi honí dnes hlavou? Když jsme v r. 1993 přebírali lesy na území parku, tak jako lesníci jsme byli zvyklí z bývalých lesních závodů jednat i ekonomicky. Dřevo jsme řádně třídil i podle jakosti a také tak prodávali, obdobné to bylo i s lovem trofejové zvěře, kdy poplatkový lov pro hosty přinesl v prvních letech mnoho milionů korun do pokladny parku, tedy státu. Prostě ekonomika a racionální řízení byly součástí naší profese. Měli jsme také minimální dotace. Později se ozvala ochranářská část zaměstnanců, že komerční lov do parku nepatří.

Souhlasili jsme a od té doby lovil lesní personál. Na rozdíl od Bavorského národního parku, kde trofej je majetkem parku, tedy státu, zůstává u nás lovci. Proto, aby veřejnost transparentně viděla, kdo a jak silného jelena ulovil, se pořádala každoročně ve Vimperku přehlídka trofejí, s doprovodným programem, k poznání laické i myslivecké veřejnosti stav jelení zvěře na území parku. V příloze se můžete podívat na článek, který vyšel v časopise Myslivost a více informuje.

Tak tomu bylo až do nástupu současného vedení parku. Dnes již druhý rok pan ředitel rozhodl, že transparentnost je zbytečná a že nikomu není nic do toho, co se uloví a hlavně kdo jak silného jelena uloví. Silný jelen, tedy se sílou paroží, může mít hodnotu až přes půl milionu korun. A za „dobrého“ jelena vám někdo opraví auto, zaplatí letenku na dovolenou, vymění kotel u topení a nebo třeba kyčelní kloub. A kdo rozdává hostům povolenky? Od ministerstva po ředitele parku. Proč tedy tajit??? Podívejte se na článek z webu Silvarium.cz o nabízených službách.

Zároveň v příloze naleznete i ceník Vojenských lesů Horní Planá za lov jelení zvěře a podívejte se na částky, které jako řádní hospodáři inkasují. Zdá se mi, že „komerční“ lov, který se ochranářům nelíbil, se dnes pod jejich vedením začíná měnit v lov „korupční“. Proč tajit lovce a trofeje a neukazovat, kdo jak silného jelena ulovil? A občané se mohou ptát, kdo by se zasloužil o takový dar?

Článek z časopisu Myslivost

Ceník Vojenských lesů Horní Planá

Z kategorie Šumava

Zaslal/a gentleman on January 11, 2021

Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (č. 117/1995 Sb.)

Parlament by měl v lednu projednat a v prvním čtení schválit návrh zákona o úpravě přídavků na dítě, který by měl vstoupit v platnost od 1. dubna tohoto roku. Příslušné částky se zvyšují o 18 % (nejvyšší) až o 26 % (nejnižší). Návrh reaguje na epidemii covid-19 a omezení s ní související (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.). Tato dnes jediná dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s dětmi ztratila svou hodnotu i rodinný atribut.        

Podle průzkumu přišly dvě pětiny domácností o příjem: o jeden příjem přišlo 9 % domácností, o část 26 %, o všechny 4 %. Nedostačující finanční rezervu uvádí 24 % dotázaných. Nadpoloviční většina domácností musela redukovat rodinný rozpočet, nejčastěji omezit běžnou spotřebu (38 %) a odklad větších nákupů (32 %). Zvýšení hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na 3,40násobek částky životního minima rodiny zajistí podporu pro 20 % nezaopatřených dětí a týká se prakticky jen rodin s pracovními příjmy.

Celý text návrhu včetně důvodové zprávy najdete zde.

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 10, 2021

Vládní návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (č. 181/2014 Sb.) má za cíl připravit český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ohledně kybernetické bezpečnosti a upřesnit kompetence týkající se vyhledávání zranitelnosti ve veřejném prostoru, a to prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu.

Důvodem změny je mimo jiné zrušení evropského zákona 526/2013 známého jako akt o kybernetické bezpečnosti. V platné úpravě totiž není určen vnitrostátní orgán pro certifikace kybernetické bezpečnosti na území ČR a chybí pravidla pro sankce za porušení aktu. Dalším důvodem je absence definice kompetence orgánu státu k vyhledávání zranitelnosti; tato kompetence se ze zákona o kybernetické bezpečnosti pouze nepřímo dovozuje.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 8, 2021

Vládní návrh zákona o úpravách sociální podpory v souvislosti s nouzovým stavem

Nouzový stav přináší řadu problémů a vláda hodlá ve zkráceném jednání projednat svůj návrh na vyplácení některých dávek a příspěvků. Lze předpokládat, že tisícům až desetitisícům rodičů přijde výplata ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně nastane souběh výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou. To může mít dva nepříznivé důsledky pro nárok nebo výši přídavku na dítě, případně dalších příjmově testovaných dávek.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa

Zaslal/a gentleman on January 6, 2021