Společnost - Občanský monitoring

Hlasování o novele pandemického zákona 2.2.2022 v Poslanecké sněmovně

Přetiskuji důležité podklady k hlasování o Pandemickém zákonu 2.2.2022.

Sněmovní tisk

Podklady pro hlasování

Kdo jak hlasoval?

Z kategorie Legislativa, Nezařazené, Protest, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a Vitezslav Praks on February 6, 2022

Dokument: Zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce a o změně souvisejících zákonů (zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce)“ a předložilo ho ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon upravuje způsob ověřování mistrovské kvalifikace fyzických osob ve vybraných povoláních.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 28, 2021

Petice: MINUT PRO ŽIVOU KULTURU

Text petice: Projekt Lucerna Music Bar Open Air vznikl v roce 2020 tak trochu pod tíhou doby, kdy nás covid vyhnal z klubu ven. Na základě nadšených ohlasů od tisíců návštěvníků a desítek vystupujících interpretů jsme přesvědčeni, že by naše letní klubová scéna neměla zůstat jen světlým bodem v temné covidové době, ale že bychom měli v pořádání open air koncertů pokračovat i nadále. Věříme, že Praha si svou letní scénu zaslouží.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Kultura, Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 26, 2021

Dokument: Návrh změny rozpočtu SFPI na rok 2021

Rozpočet Státního fondu na podporu investic předložilo poslancům ministerstvo pro místní rozvoj. Změna je uskutečněna formou navýšení příjmových a výdajových položek na pokrytí následků živelní pohromy ze dne 24. 6. 2021. Objem finančních prostředků, tj. 1,4 mld. Kč, zohledňuje skutečnou výši uplatněných požadavků na podporu postižených obydlí k datu 13. 8. 2021, a to plně podpory formou dotace.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 22, 2021

Petr Ješátko: Uplynulo jedenáct let a posuďte, co se změnilo na Šumavě

Když tak přemýšlím o tom, co se změnilo v Národním parku Šumava od této demonstrace po volbách v r. 2010 dovoluji si zveřejnit ze svého archivu záznam z této akce. Ještě nikde nebyl zveřejněn a je zde celý průběh a omlouvám se, že je to dlouhé. Ovšem historii je třeba znát podrobně, nikoliv pouze z tiskových zpráv, či různě upravovaných prohlášení úředníků, či politiků. Zvláště nyní před volbami, kdy se politici předhánějí ve slibech, jak zřídí další národní parky.

Pokračování…

Z kategorie Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on September 19, 2021

Manifest.cz podal trestní oznámení na Jaroslava Flégra

Bojovat musíme na všech frontách a tak i činit budeme. Pokud byste chtěli nějak pomoci v dalším našem snažení i Vy, můžete tak učinit a přispět na transparentní účet: 2701952687/2010.

Děkuji Vám a držme spolu. Máme toho dost!

David Tesař, Manifest.cz
(text dokumentu najdete na obrázku níže, pozn. OM)

Z kategorie Dokumenty, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 17, 2021

Dokument: Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2020

Kinematografie byla stejně jako jiné oblasti zasažena epidemií covidu-19. Rada Státního fondu kinematografie proto vyhlásila několik mimořádných výzev na pomoc nejpostiženějším oblastem. V červenci byla rozdělena podpora 50 milionů Kč kinům, v září pak byla rozhodována mimořádná výzva 20 milionů na vývoj v oblasti dokumentu, hraného filmu a nově také seriálů. Výzva měla za cíl umožnit tvůrcům pracovat v době, kdy často museli pozastavit či přesunout natáčení filmů.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Kultura, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 16, 2021

Reflex: Epidemie politické zvůle – Reflex odhalil, kdo může za nezákonná covidová opatření MZ

OM nabízí článek z Refexu, který získal exkluzivně neveřejnou nahrávku z červnového jednání Legislativní rady vlády. Té předložil vedoucí legislativního oddělení na ministerstvu zdravotnictví Jan Knytl návrh nového mimořádného opatření. Elitní čeští právníci, kteří jsou členy legislativní rady, návrh cupují na kousky a přesvědčují Knytla, že tohle Nejvyšší správní soud smete.

Článek i s nahrávkou najdete zde.

Z kategorie Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 16, 2021

Dokument: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

Zprávu vypracoval Úřad Národní rozpočtové rady. Uvádí se v ní, že se v roce 2020 ekonomika ČR v důsledku epidemie covidu-19 dostaly veřejné finance do významné nerovnováhy, jejíž příčinou byl jednak ekonomický pokles a také řada příjmových a výdajových opatření, která měla negativní dopady krize tlumit. To vše ovlivnilo hodnoty ukazatelů, které jsou sledovány v rámci jednotlivých fiskálních pravidel. Nerovnováha veřejných financí však přetrvala i v roce 2021 a dokonce se prohloubila.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 16, 2021

Dokument: Zpráva o peticích přijatých Sněmovnou za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Celý název dokumentu zní „Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021“. Petiční výbor zprávu schválil a pověřil předsedkyni výboru, aby s jeho usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu a předloženou zprávu odůvodnila.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Podněty, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 14, 2021

Dokument: Tři interpelace poslance L. Volného na předsedu vlády A. Babiše, týkající se covidu-19

Jedná se o následující interpelace:

  • ve věci dotazů občanů ČR – diskriminace osob, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky vůči onemocnění COVID-19 (sněmovní tisk 1328/0)
  • ve věci dotazů občanů ČR – očkování českých občanů na Slovensku; krevní plazma a darování krve po očkování mRNA vakcínami (sněmovní tisk 1327/0)
  • ve věci dotazů občanů ČR – otázky občanky s tématikou zajištění správných informací pro občany ČR o vakcinaci proti nemoci COVID-19 (sněmovní tisk 1326/0)

Plné znění najdete zde:
sněmovní tisk 1328/0
sněmovní tisk 1327/0
sněmovní tisk 1326/0

Z kategorie Dokumenty, Reakce, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on September 9, 2021

Dokument: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 12. srpna 2021 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 23. červenci 2021. Není-li uvedeno jinak, zdrojem publikovaných dat je ČSÚ nebo ČNB. Všechny dosud vydané Zprávy včetně podkladových dat najdete na těchto webových stránkách.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on September 8, 2021

Dokument: Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – nemoc covid-19

Jde o interpelaci z července 2021v níž poslanec Volný tlumočil premiérovi Babišovi řadu dotazů neuvedeného občana. Občan poukazoval na protiprávní rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, která opakovaně a tzv. „ve velkém“ ruší Nejvyšší správní soud, a položil množství dalších dotazů. Celá interpelace je co do dotazů značně obsáhlá a odpověď není podle interpelace strukturovaná, proto PM uvádí jen ukázku dotazů a zbytek dotazů a odpověď najdete v příloze.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Podněty, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on September 6, 2021

Dokument EU: Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k některým záležitostem schengenského prostoru

Usnesení jsou dvě:

  • k návrhu nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
  • ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru“.

K oběma se vyjadřoval Senát Parlamentu ČR, který obě usnesení doporučuje.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Společnost, Zahraniční politika

Zaslal/a gentleman on September 2, 2021

Dokument: Zrušení proticovidové demonstrace v Brně bylo nelegální

Krajský soud v Brně rozhodl v právní věci žalobce Doc. JUDr. Z. K., Ph.D., proti žalovanému Úřadu městské části Brno – střed o žalobě proti rozpuštění shromáždění takto:

  • Rozpuštění shromáždění konaného dne 14. 3. 2021 v Brně na Zelném trhu bylo nezákonné.
  • Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2 000 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 31, 2021

Dokument EU: Změna pravidel pro digitální identitu

Plný název dokumentu zní „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu“. Problém je v tom, že od platnosti části nařízení o elektronické identifikaci v září 2018 pouze čtrnáct členských států má alespoň jeden systém elektronické identifikace. V důsledku toho pouze 59 % obyvatel EU má přístup k důvěryhodným a bezpečným přeshraničním systémům elektronické identifikace. Jen sedm systémů je zcela mobilních a reaguje na současná očekávání uživatelů.

Pokračování…

Z kategorie Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 29, 2021

Dokument EU: Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

Celý název dokumentu je „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství“. EU přijala na základě Zelené dohody pro Evropu závazek stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem a snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Základní otázkou je dostatek financí, v termínu EU „udržitelného kapitálu“. Víceletý finanční výhled pro období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU má za cíl vynaložit až 605 miliard EUR na projekty zabývající se řešením klimatické krize a 100 miliard EUR na projekty pro podporu biologické rozmanitosti. Ze 750 miliard EUR přidělených na nástroj Next Generation EU má být 30 % získáno vydáním tzv. „zelených dluhopisů NGEU“.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 27, 2021

Dokument EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech

Cílem tohoto návrhu je lépe využít potenciál jednotného trhu a unie kapitálových trhů k tomu, aby přispěly k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a životního prostředí v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu a v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.
K přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a dosažení cílů Unie v oblasti environmentální udržitelnosti jsou zapotřebí významné investice ve všech odvětvích hospodářství.
V období 2021–2030 si dosažení současných klimaticko-energetických cílů vyžádá investice do energetického systému (bez dopravy) ve výši 336 miliard EUR ročně. Podstatná část těchto finančních toků bude muset přijít ze soukromého sektoru.

Plně znění dokumentu najdete zde.

Z kategorie Dokumenty, Energetika, Legislativa, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on August 26, 2021

Dokument: Zákon o odškodnění po explozi ve Vlachovicích-Vrběticích

Plné znění zákona zní „Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů“. Senát schválil návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.
Jako rozhodné období pro přiznání nároku na jednorázové odškodnění je určena doba od 16. října 2014 do 13. října 2020, která se dále dělí na tři intervaly (od 16. října 2014 do 12. prosince 2014, od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a od 24. prosince 2015 do 13. října 2020). Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. června 2022, jinak nárok zaniká.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 26, 2021

Dokument: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 12. srpna 2021 a obsahuje až na výjimky informace dostupné k 23. červenci 2021. Není-li uvedeno jinak, zdrojem dat je ČSÚ nebo ČNB. Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců.
Prognóza ČNB popisuje nejpravděpodobnější budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové sekce měnové. Prognóza je klíčový, avšak nikoliv jediný vstup pro rozhodování bankovní rady o nastavení měnové politiky.

Pokračování…

Z kategorie Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on August 25, 2021