Kontakt

Kontakt

Licence

Všechny texty na tomto serveru jsou vytvořeny pod licencí: Creative commons. Můžete články libovolně přebírat, jen uveďte autora.

 

Manifest

Ať už volíte kohokoliv, hozením hlasu jednou za čtyři roky to nekončí. Je třeba si veřejný zájem monitorovat a hlídat. Kde není kontrola, není správná funkce.

Sdružení Občanský monitoring funguje po vzoru amerických „Civil Right Watch“ organizací. Monitoruje a připomínkuje státní správu na všech jejích úrovních. Cílem občanského sdružení je snažit se o nápravu v naprosto konkrétních kauzách, kde je zlepšení ještě možné. Jsme dost kritičtí k okolnímu světu. Jsme však odpůrci revolucí. Vedou jen ke zločinu. Rozetnout gordický uzel je chyba. Jediný přístup, který někam vede, je trpělivě vytvářet předpoklady řešení. Je to pracnější a méně atraktivní cesta, ale je to jediná cesta, která někam vede.

Jsme aktivisté v pravém významu toho slova: aktivní lidé. Protože se domníváme, že svět a jeho události zde není proto, aby byly trpně snášeny – jsme-li živí, měli bychom na události reagovat, popřípadě se je snažit změnit.

Nevýhýbáme se politice, někteří z nás kandidují, někteří i byli zvoleni. Zároveň však nechceme tuto formu politického chování přeceňovat jako tu nejdůležitější, nebo dokonce jedinou možnou: K tomu, aby člověk zvednul pohozený papír na ulici, nemusí čekat na to, až bude zvolen. K tomu, aby poslal předkladateli připomínky k chybnému zákonu, popřípadě k úmyslně chybného zákonu, nemusíme rozjíždět volební kampaň a být zvoleni. Atd.

Domníváme se, že byla velká chyba, že po listopadu 89 „normální“ lidé opustili veřejný prostor. Tento fakt je podle nás zdrojem veškeré mizérie, která je kolem nás je. Ti lidé tady úplně jednoduše – chybí. V každé práci je zapotřebí kontrola – a kde není veřejná kontrola, je to, co je kolem nás.

Vedlejším projektem je  sdružení ČTE!, které založilo knihovnu/ klubovnu/ kulturní centrum v Průhonicích. www.knihovnapruhonice.cz

Chceme tímto vyzvat lidi k aktivitám různého druhu:

  • Aby navštěvovali místní zastupitelstva, podávali podněty k zlepšení stavu.
  • Aby vstoupili do jakýchkoliv politických stran a začali je kontrolovat a řídit zevnitř. (Zde ovšem upozorňujeme na riziko, že Vaše čisté svědomí a Vaše dobrá pověst poslouží příslušným stranám k legitimizaci jejich  působení).
  • Aby vstoupili do jakýchkoliv občanských sdružení a začali měnit zdejší prostředí k lepšímu.
  • Pro další doporučené aktivity, viz naše projekty. Můžete na nich ihned začít pracovat sami, nebo se s námi můžete koordinovat. – Záleží na Vás, co Vám více vyhovuje.

Národní obrození proběhlo zrovna tak: Konkrétní lidé, žádní mocipáni a boháči, provedli kulturní obrodu celé společnosti.

Přesně to teď potřebujeme udělat.

Chcete se přidat? Účastněte se našich akcí, posílejte nám své články, pozvánky na Vaše akce, zanechejte na sebe na těchto stránkách kontakt, budeme Vám posílat informace a pozvánky na naše akce.

 

Občanský monitoring

IČ: 22886061

Spisová značka: L 23048 vedená u Městského soudu v Praze.

Za občanské sdružení jedná:

Mgr. Vítězslav Praks, PhD.

tel. 608 666 953

kontakt: info@ obcanskymonitoring.cz

 

Poštovní adresa

Občanský monitoring, spolek

Duškova 11
Praha 5
150 00

 

 

Chcete nás podpořit?

Nepřijímáme finanční dary.  Nevyvíjíme hospodářské aktivity. Ale můžete se k nám přidat a pracovat na konkrétních, třeba i svých vlastních projektech, které jsou blízké cílům Občanského monitoringu. Budete-li je realizovat přes “Ring”, skontaktujeme vás s lidmi, s nimiž budete moci spolupracovat. Společně takto dokážeme podstatně více než každý zvlášť.

 

Webové stránky, téměř veškerá (ta lepší) grafika je dílem grafika, ilustrátora, uměleckého fotografa  Jana Latáka.

V kategorii

Tento příspěvek zaslal/a admin on 23.10.2012

Diskuze u toho článku je uzavřena.