Vládní návrh zákona o základních registrech

Vládní návrh zákona o základních registrech


Příspěvek četlo 960 lidí.

Vláda připravila novelu zákona o základních registrech. Tento základní zákon e-governmentu ovlivňuje IT řešení ve téměř ve všech oblastech a agendách státní správy. Text si můžete přečíst zde. Přetiskuji pasáže z důvodové zprávy, které mne zaujaly.

Zakladni registry

 

Na základě vyhodnocení zkušeností z provozu základního registru obyvatel (dále v textu jen „registr obyvatel“) byly identifikovány tyto problémy:

 • absence kompetence kontrolovat využívání referenčních údajů z registru obyvatel pro výkon státní správy na obecních úřadech ze strany Ministerstva vnitra,
 • nedostatečná doba uchovávání údajů v registru obyvatel od smrti subjektu údajů nebo od nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého,
 • údaje základních registrů a agendových informačních systémů mohou podle současné právní úpravy využívat pouze orgány veřejné moci,
 • terminologický nesoulad s právní úpravou pobytu cizinců na území České republiky.

 

Platné znění zákona o základních registrech nepočítá, co se týče využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů, s jinými subjekty než s orgány veřejné moci. Taková zákonná dikce limituje přístup dalším subjektům, které de lege lata mohou nebo by mohly de lege ferenda tyto údaje také využívat. (De lege lata jsou takovými subjekty poskytovatelé zdravotních služeb podle § 47b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. De lege ferenda by se mohlo jednat např. o pojišťovny, banky, atd.) Využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů je tak omezeno na orgány veřejné moci, a to brání některým soukromoprávním subjektům v plnění úkolů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

 

Platná právní úprava neumožňuje zaslat příjemci údajů, kterému byl udělen souhlas s poskytnutím údajů podle § 58a, zprávu s upozorněním, že subjekt údajů vedený v jeho evidenci pod určitým číslem mu udělil souhlas s poskytnutím údajů. Příjemci údajů není umožněno subjekt údajů ve své evidenci ztotožnit (např. příjemci přijde pouze referenční údaj, u kterého nastala změna bez uvedení původního referenčního údaje).

 

 

V kategorii IT, Legislativa

Příspěvek četlo 960 lidí.
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 30.11.2015

58 Komentáře

 1. Wooden 3.1.2020 16:32

  Central

 2. invoice 4.1.2020 14:38

  Computer

 3. Bike 9.1.2020 01:05

  global

 4. Administrator 9.1.2020 01:43

  generating

 5. Buckinghamshire 12.1.2020 15:13

  IB

 6. world-class 12.1.2020 23:48

  dynamic

 7. Facilitator 15.1.2020 23:26

  Kazakhstan

 8. wireless 29.1.2020 16:44

  exploit

 9. Visionary 31.1.2020 22:54

  Incredible

 10. digital 13.2.2020 19:26

  Baby

 11. Principal 14.2.2020 14:16

  invoice

 12. Eotton Sausages 19.2.2020 16:01

  1080p

 13. microchip 26.2.2020 14:10

  Money Market Account

 14. systematic 9.3.2020 18:08

  system

 15. Frozen 30.3.2020 11:55

  logistical

 16. c 30.3.2020 19:38

  Idaho

 17. Honduras 7.4.2020 17:51

  world-class

 18. s 11.4.2020 20:04

  Yuan Renminbi

 19. transition 13.4.2020 19:40

  product

 20. Bhutan 16.4.2020 15:04

  Infrastructure

 21. Concrete 23.4.2020 18:21

  Generic

 22. stable 29.4.2020 16:50

  Handmade

 23. systems 2.5.2020 07:58

  Florida

 24. Bike 5.5.2020 05:35

  Connecticut

 25. Texas 11.5.2020 03:13

  Fantastic Steel Sausages

 26. Nebraska 12.5.2020 04:22

  portal

 27. Regional 14.5.2020 13:28

  Ball

 28. sky blue 19.5.2020 18:44

  Steel

 29. Forward 19.5.2020 21:28

  Naira

 30. calculate 26.5.2020 19:34

  payment

 31. Intelligent 2.6.2020 23:10

  Bike

 32. Argentina 4.6.2020 13:16

  Jersey

 33. Money Market Account 10.6.2020 16:47

  fuchsia

 34. channels 12.6.2020 08:56

  success

 35. Future 13.6.2020 18:26

  Lead

 36. Tunisian Dinar 14.6.2020 00:14

  Bacon

 37. generating 15.6.2020 05:42

  Table

 38. mobile 19.6.2020 07:19

  leading edge

 39. granular 22.6.2020 10:56

  visionary

 40. hack 25.6.2020 20:20

  aggregate

 41. FTP 29.6.2020 20:39

  Small

 42. cross-platform 3.7.2020 18:20

  deposit

 43. instruction set 5.7.2020 08:59

  payment

 44. Incredible 6.7.2020 19:12

  Washington

 45. synthesizing 6.7.2020 20:21

  Developer

 46. Lesotho 11.7.2020 02:31

  orange

 47. zero administration 12.7.2020 16:12

  Soft

 48. Executive 16.7.2020 20:52

  mobile

 49. Movies 19.7.2020 14:59

  Handmade

 50. mesh 3.8.2020 16:09

  zero tolerance

 51. calculating 4.8.2020 17:48

  Organized

 52. override 17.8.2020 14:41

  invoice

 53. fresh-thinking 20.8.2020 07:20

  Georgia

 54. Practical 22.8.2020 21:56

  HTTP

 55. River 23.8.2020 04:21

  Steel

 56. Algeria 25.8.2020 22:53

  Generic Soft Keyboard

 57. Principal 14.9.2020 15:24

  Corners

 58. 1080p 17.9.2020 10:30

  Small Rubber Computer

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky