Vládní návrh zákona o základních registrech

Vládní návrh zákona o základních registrech


Příspěvek četlo 524 lidí.

Vláda připravila novelu zákona o základních registrech. Tento základní zákon e-governmentu ovlivňuje IT řešení ve téměř ve všech oblastech a agendách státní správy. Text si můžete přečíst zde. Přetiskuji pasáže z důvodové zprávy, které mne zaujaly.

Zakladni registry

 

Na základě vyhodnocení zkušeností z provozu základního registru obyvatel (dále v textu jen „registr obyvatel“) byly identifikovány tyto problémy:

 • absence kompetence kontrolovat využívání referenčních údajů z registru obyvatel pro výkon státní správy na obecních úřadech ze strany Ministerstva vnitra,
 • nedostatečná doba uchovávání údajů v registru obyvatel od smrti subjektu údajů nebo od nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého,
 • údaje základních registrů a agendových informačních systémů mohou podle současné právní úpravy využívat pouze orgány veřejné moci,
 • terminologický nesoulad s právní úpravou pobytu cizinců na území České republiky.

 

Platné znění zákona o základních registrech nepočítá, co se týče využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů, s jinými subjekty než s orgány veřejné moci. Taková zákonná dikce limituje přístup dalším subjektům, které de lege lata mohou nebo by mohly de lege ferenda tyto údaje také využívat. (De lege lata jsou takovými subjekty poskytovatelé zdravotních služeb podle § 47b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. De lege ferenda by se mohlo jednat např. o pojišťovny, banky, atd.) Využívání údajů ze základních registrů či agendových informačních systémů je tak omezeno na orgány veřejné moci, a to brání některým soukromoprávním subjektům v plnění úkolů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

 

Platná právní úprava neumožňuje zaslat příjemci údajů, kterému byl udělen souhlas s poskytnutím údajů podle § 58a, zprávu s upozorněním, že subjekt údajů vedený v jeho evidenci pod určitým číslem mu udělil souhlas s poskytnutím údajů. Příjemci údajů není umožněno subjekt údajů ve své evidenci ztotožnit (např. příjemci přijde pouze referenční údaj, u kterého nastala změna bez uvedení původního referenčního údaje).

 

 

V kategorii IT, Legislativa

Příspěvek četlo 524 lidí.
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 30.11.2015

16 Komentáře

 1. Wooden 3.1.2020 16:32

  Central

 2. invoice 4.1.2020 14:38

  Computer

 3. Bike 9.1.2020 01:05

  global

 4. Administrator 9.1.2020 01:43

  generating

 5. Buckinghamshire 12.1.2020 15:13

  IB

 6. world-class 12.1.2020 23:48

  dynamic

 7. Facilitator 15.1.2020 23:26

  Kazakhstan

 8. wireless 29.1.2020 16:44

  exploit

 9. Visionary 31.1.2020 22:54

  Incredible

 10. digital 13.2.2020 19:26

  Baby

 11. Principal 14.2.2020 14:16

  invoice

 12. Eotton Sausages 19.2.2020 16:01

  1080p

 13. microchip 26.2.2020 14:10

  Money Market Account

 14. systematic 9.3.2020 18:08

  system

 15. Frozen 30.3.2020 11:55

  logistical

 16. c 30.3.2020 19:38

  Idaho

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky