Arch. Gebert: Kukulus klan a kukulus plán

Arch. Gebert: Kukulus klan a kukulus plán


Příspěvek četlo

 1,512 total views

Přetiskujeme nový článek pana architekta Geberta.

Rozvoj Prahy a operace Cuculus Camorus Pragensis


Cuculus camorus-je česky Kukačka, lidově Žežulka. Hnízdní parazitizmus samičky je umění množit se na cizí účet a svoje hostitele zlikvidovat. V lidovém povědomí vyvažuje roztomilé kukání, její „kriminální“ jednání. Ve vánoční koledě ji nese chudý pastýř jako hudební dárek Ježíškovi. „Kukuku, kukuku, zdráv budiž Ježíšku“
„Kuku-logic“, je slovo pro hybridní strategie neudržitelného rozvoje, která je dnes modelem vytěžování pražského území. V desítkách velkých projektů snese developerův architekt do lokality projekt, jako obří kukaččí vejce. Podestýlku věnuje sám stavebník. Vysezení stavby obstará Institut plánování a rozvoje (Prahy) a Magistrát. Když jde o zástavbu parku, hříště, nebo prostě volného území, jsou investičné prachy více než „zákony“. Ani ten největší pražský developer (jako Penta), nemá problém s pražskou územní regulací a památkovou ochranou.

„Business as usual“ je zbabělá odpověď na novou realitu
Virus nám do života ve městě promluvil a nic už nebude jako dřív. Z ulic mizí hospody a hospůdky, obchody i obchůdky. Distancing jde proti zahušťování. Inflace jde proti úsporám a dostupnosti bydlení. Klimatická změna proti zástavbě volných a zelených ploch. Home office zpochybňuje smysl kancelářských komplexů. Ceny energií volají po energetické úspornosti. Přesto je rozvoj Prahy rezistentní změně, která navrátí rozvoji města lidský smysl. Kukaččí vejce jsou XL projekty, které si již dříve obstaraly stavební povolení a nyní se staví. Při procházce Prahou je nelze přehlédnout.
Vždyť stavět se přece musí. Ne nemusí, ale může tam, kde to vede ke zlepšení stávajícího stavu. Nové stavby nesmí blokovat prostor pro nepředvídané budoucí potřeby.. „Open–ended design“ tohle řeší…

Regulace realitního trhu není sprosté slovo, ale západní praxe
Zastavitelná plocha Prahy je konečná veličina. Když bude za volnou tržní komoditu jako dosud, bude tím dražší, čím blíže bude vyčerpání. Proto realitní investování není ani dnes ani jindy žádné klasické tržní prostředí. Developer si předprodejem realit zajistí instantní „cash flow“ pro stavbu dalších mamutích staveb. To je nabídka pro investiční fondy, ruskou hotovost a čínský kapitál. Taková výstavba není pověstná lokomotiva rozvoje, ani řešení skutečných potřeb, ale „Hladová zeď“ realitního podnikání. Národohospodářsky přínos se blíží nule, zato škoda na kvalitě města je nevyčíslitelná a věčná.

Kukulus plan
Z Prahy minulé doby známe návod pro ty menší: „Když to neumíte „jinak“, přineste to v igelitce“. Ani krabice od vína není spolehlivý money transfer.
Právně čisté „Jinak“ je „Metropolitní plán“. Revoluční návod, jak vydat rovnou celé město „volné ruce trhu“.

Je co zobchodovat. Od Institutu plánování a rozvoje Prahy i od stavební lobby víme, že Praha má příliš parků a volných ploch (podle všeho sem patří i Vltava) To, co chápe celý svět jako vyjímečnou pražskou kvalitu, vidí Útvar rozvoje Prahy, architekt, sociální demograf i developer jako překážku stavebního podnikání.
K dosažení té „správné hustoty“ bude třeba implantovat do území Prahy „jedno Brno“. Vize „jedno brno“ patří totiž do pohádky o levném bydlení Rozřezání města na čtverce lokalit a kadlub těsného uličního rastru, je opak pražské mnohotvárnosti a rozvolněné krajiny města.

Jako silvestrovský žert.
…mi připadnou citáty z oficiální publikace IPR Praha (ISBN 978-90-88377-06-1)
Skoro 3 desetiletí zrála“* v mysli architekta Kouckého a dr. Plose, „myšlenka zásadní redukce plánování“*. Byla tak „inovační“ a populistická, že radní a později primátor dr. Hudeček zřídil v roce 2013 Institut plánování a předal architektu Kouckému přípravu Metropolitního plánu, který dnes konečně stojí před schválením. Plán vymezil červenou linkou intervillán Prahy jako jedno velké kukaččí hnízdo, pro developerské záměry. Dal zelenou pro „zahušťování“ lukrativní centrální Prahy, pro světově nadstandardní marži zisku, bez investic do infrastruktury. Na tzv. brownfieldech nedostanou šanci tolik potřebné parky, ale zabetonuje je hustá ač nepotřebná zástavba.

Podle stavební lobby nabízí „záchranu pro pražský skanzen“ „světová architektura“. Architektura potřebuje ideologii jako řepka pesticidy. Svérázný futurizmus patřil ke každému režimu. Ze zásad tvorby města dle IPR Praha (ISBN 978-90-88377-06-1.) cituji: „Sílu má rozvoj najít v „léčivém účinku okamžitého chaosu, „Nový dům by měl být vyšší než dům sousední“, „stavět vždy od středu směrem ven, ne naopak„Ne každý je nadán možností stavět, ti, kdo touto možností nadáni nejsou, by stavění neměli bránit“. (Citáty R. Koucký, ISBN 978-90-88377-06-1.). K „Metroplánu“ již veřejnost nemůže vznášet námitky, ale jen připomínky, na které není třeba ani odpovídat. Na rozpor s Aarhuskou smlouvou o participaci veřejnosti, kterou Česko podepsalo, zapomeňme. Dnes jsme ještě dál .

Před schválením parlamenten je nový stavební zákon
Kam do Prahy s celým Brnem, je „Brnokačka“ pro Nový stavební zákon.
Babišovou vládou, parlamentem protlačený „Nový stavební zákon“ připravuje tak volné správní a právní prostředí, že dosavadní věcné a právní rozpory nejsou rozpoznatelné a postižitelné. KUKU-HOSTING v novém formátu má platit pro celou republiku. Zavádí pro velké projekty takzvanou „Fikci souhlasu“. Ministryně za ANO, do jejíž kompetence tvorba zákona spadala, vysvětluje, že po překročení správních lhůt bude souhlas s velkými stavbami automatický. Kromě liniových staveb sem patří i velké rezidenční projekty a administrativní projekty, které se takto vyhnou „zdlouhavému“ posuzování dopadu na životní prostředí EIA. Co platí pro velké, není pro malé. Zbořit dům na Václaváku je pro pražské památkáře menší problém než nové zábradlí na střeše soukromé terasy.
Pražská správa v předstihu již často rozhoduje v souladu s neschváleným novým stavebním zákonem, Metropolitním plánem a Pražskými stavebními předpisy. Pro světově jedinečnou Prahu bude důležitější rychlost rozhodování než kvalita života a kvalita prostředí. Prahu prostupuje „Kreativní chaos zahušťování zástavby“ bez reglementace pravidly rozvoje území, bez funkční regulace a respektování památkové ochrany.

Radnice se mění, lobby zůstává
Rozvojové plochy Prahy politici už dříve tzv. privatizovali, anebo ještě lépe – „rozdali“. A tak jen zíráme, jaká nadílka se nám tu z KU-KU vajec klube… Kontroverzní projekty vyvolávaly na počátku tisíciletí masový petiční odpor veřejnosti. Občanské spolky hlídaly dodržování regulací a správních pravidel. Pokud se v soudním přezkumu podařilo doložit správní pochybení, byly projekty pozastaveny, zrušeny nebo upraveny. A tak lobbisté začali počítat dobu výstavby těch projektů, které nikdy neměly vzniknout a vytáhli dobu výstavby někam za „Burkinu Faso“. Veřejné mínění válcují PR za stamiliony od stavebních lobby.
Garanten kuku-hostingu je Institut plánování a rozvoje Prahy. Tato nezávislá organizace pod radním pro rozvoj Petrem Hlaváčkem funguje jako „agentura realitního profitu“. Služba velkým developerům nepřichází poplatníkům vůbec levně. Samotné zřízení IPR byla investice za 1.3 miliardy, následné roční výdaje klesaly od 600 mil na dnešní, o něco nižší úroveň.
Moderní prezentační centrum IPR, CAMP, je PR podnik za desítku milionů. CAMP vcelku profesionálně produkuje žežulčí zpěv stavebních vizí ke každé čerstvé snůšce. Kritika a alternativy v jeho repertoáru chybí…

Komu patří moje město?
Jakpak nám asi bude radnice kukaččí vejce v roce 2022 servírovat? Natvrdo? Naměkko? Nebo po pražsku, nahniličku? Čekáme na politický konsensus pro prosazení udržitelného rozvoje a ochrany jedinečných hodnot českých měst. Díky světové jedinečnosti a staletí budované identitě má Praha i ekonomickou konkurenční výhodu. Realitní vytěžování a lobbistické kukuvize vedou ke ztrátě této identihy a jedinečnosti a k sešupu nejkrásnějšího města světa do světové prostřednosti a bezvýznamnosti.
V roce 2022 nastal čas pro zásadní audit pražské státní správy a Institutu plánování a rozvoje Prahy. Radnice musí zvážit, zda postaví životní prostředí a osud města nad instantní realitní profit.
Zkusme si vykoledovat na radnici a vládě, že Prahu jako nenahraditelný veřejný statek budeme uvážlivě spravovat. Nástroje jsou celosvětovně známé: Standardně fungující státní správa, která respektuje rozumné zákony a dobře připravené plány rozvoje..

Jiří G. Gebert

V kategorii Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 5.2.2022

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky