Důvodová zpráva k státnímu rozpočtu na rok 2014 má pouhé tři stránky

Důvodová zpráva k státnímu rozpočtu na rok 2014 má pouhé tři stránky


Příspěvek četlo

 1,016 total views

Obsahem článku je recenze důvodové zprávy zákona o státním rozpočtu na rok 2014, která má pouhé tři strany.

Důvodová zpráva má sloužit k odůvodnění jednotlivých ustanovení zákona o rozpočtu, tak k vysvětlení jeho celkového účelu. Skutečnost, že má tento dokument pouhé tři strany, by sama o sobě mohla být chválihodná a pozitivní, za předpokladu, že by odpovídala na základní otázky:

  • Proč je deficit neuvěřitelných 110 miliard. Při příjmech 1089 miliard tak činí deficit přes deset procent! Proč je deficit takto vysoký? Vede Česká republika s nějakým státem válku? Upadla Česká republika do stavu vazalství  a musí se z něj vyplácet?
  • Kdy bude neustále se zvyšující státní dluh uhrazen a z čeho?
  • Z čeho budeme platit neustále rostoucí náklady na úroky?
  • Proč to muselo dopadnout právě takto a ne jinak, proč nemohla být ztráta nižší alespoň o miliardu, alespoň o milion?

Namísto těchto zásadních otázek obsahuje zpráva nic než banality, posuďte sami citace: “Příjmy státního rozpočtu jsou tvořeny zejména z daní, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nedaňovými příjmy včetně kapitálových. Za nedaňové příjmy se považuje také 25 % výnosu cel” (str. 1/3 Důvodové zprávy).

a dále: “Výdaji státního rozpočtu jsou zejména výdaje organizačních složek státu včetně příspěvků příspěvkovým organizacím, které zabezpečují funkce státu, dotace a příspěvky krajům a obcím, státním fondům, dotace podnikatelským subjektům, nestátním neziskovým organizacím a výdaje související s dluhovou službou. Součástí výdajů státního rozpočtu jsou i odvody peněžních prostředků vlastních zdrojů Evropské unie, prostředky na zajištění předfinancování u výdajů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie nebo finančních mechanismů EHP/Norsko, popř. z programu švýcarsko-české spolupráce, a podíly státního rozpočtu na financování těchto výdajů.” (str. 1/3 Důvodové zprávy).

či dále: “Součástí návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 jsou finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, obcí a hl. m. Prahy.” (str. 2/3 Důvodové zprávy).

Samotný zákon o státním rozpočtu má stovky stran, spoustu příloh,  ale ty jen technicky popisují výsledný stav – neodpovídají na otázku proč.

Kdybychom měli vymazat bezobsažné fráze, mohli bychom zredukovat zprávu na: Tady máš občane účet. Prostě ho zaplať, raději se nás na nic neptej.

Pane ministře financí, sliboval jste slušnost v politice. Toto není slušný přístup, který jste sliboval.

Toto není ani slušná politika, ani dobře odvedená práce.

Tento přístup ministerstva financí považuji za urážlivý a doufám, že jej senát podrobí interpelacím.

A mimochodem, původ sponzorských darů pro kandidaturu na prezidenta jste rovněž stále ještě nevysvětlil. Ani jste dosud nevysvětlené peníze nevrátil, jak jste rovněž sliboval.

 

Reference

Odkaz na důvodovou zprávu na rok 2014

Odkaz na recenzovanou důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu na rok 2014.

Odkaz na všechny materiály k návrhu rozpočtu na rok 2014.

V kategorii Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 29.9.2013

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky