Vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Špatnou.

Vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Špatnou.


Příspěvek četlo

 367 total views

Vláda schválila novelu zákona o veřejných zakázkách. Novela prošla už i Senátem, jako zákonné opatření. Novela nepřináší žádné zásadní změny, přesto stojí za pozornost. Ukazuje trend vývoje v koncepci zadávání veřejných zakázek, který podle  mého názoru nejde správným směrem. Dovolím si odcitovat důležité změny a okomentovat je.

Hlavní změny

  • Návrh vrací limity pro uplatnění zadávání dle zákona veřejných zakázek zpět z objemu 1 milionu zpět na 3 miliony Kč za stavební práce. Zdůvodnění: Zvýšení administrativní zátěže a finančních nákladů jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. Dále by tím byl zpomalen investiční proces v oblasti stavebnictví, neboť délka řízení před uzavřením smlouvy by byla nepřiměřeně prodloužena a tím pravděpodobně také negativně ovlivněn trh se stavebními zakázkami obecně.“ (str. 1). Komentář: S touto konkrétní změnou by bylo možné souhlasit, pokud by nebyla doprovázena dalšími body, viz dále.
  • Posune se termín pro zveřejnění textové dokumentace k zadávacímu řízení. Textová část dokumentace k zadávacímu řízení nebude zveřejňována ke dni zahájení zadávacího řízení, ale až po odeslání výzvy. Zdůvodnění: Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich výklad a aplikace nečinily v praxi problémy. Jedná se především o úpravu povinnosti uveřejnit textovou část zadávací dokumentace u řízení, v nichž podání nabídek předchází podání žádosti o účast a posuzování kvalifikace – užší řízení a jednací řízení s uveřejněním – již v okamžiku zahájení zadávacího řízení. Uveřejnění zadávací dokumentace již v okamžiku zahájení předmětných zadávacích řízení není nutné a postačí, bude-li uveřejněna až po odeslání výzvy, neboť až od tohoto okamžiku budou dodavatelé reálně vypracovávat nabídku na veřejnou zakázku.“ (str. 4). Komentář: Toto zdůvodnění rozhodně nepovažuji za dostatečné. Textová část dokumentace k zadávacímu řízení musí vzniknout v každém případě, není tedy žádný důvod pro to tento dokument zveřejnit později. Vyloženě šokující je však podle mého názoru věta: Jelikož veřejné zakázky zadávané mimo režim ZVZ nejsou zadavateli uveřejňovány, lze jejich počet pouze odhadovat, viz následující tabulka. Ve své podstatě neexistuje zdroj dat, ze kterého by bylo možné požadované údaje čerpat.“ (str. 4). Komentář: Pokud vláda připravila novelu zákona, proč do něj nezakomponovala povinnost zveřejňovat zakázky? K nezveřejnění neexistují finanční důvody. Zveřejnit zakázku na internetu prostřednictvím některého z mnoha zakázkových systémů není nic obtížného a nákladného. Nechci v článku dělat reklamu na některý ze serverů, ale schválně si zkuste zadat do vyhledávače: „Zadat zdarma novou poptávku.“ Přece jen jeden zásadní server doporučím: http://www.vsechnyzakazky.cz/ Bližší informace  o projektu je zde.

Povinné zveřejňování všech zakázek a poptávek, by mělo být nejen proto, aby se snížilo riziko korupce a aby dodavatelé nebyli diskriminováni v přístupu k nabídkám, ale především proto, aby celý proces byl pod veřejnou kontrolou. Mnohé zakázky jsou totiž nejen „cinknuté“, předražené, mnohé jsou především naprosto zbytečné.

Zveřejnění je prvním krokem k nápravě. Novela zákona o veřejných zakázkách jde přesně opačným směrem.

Resumé námi navrhovaných opatření:

  1. Všechny zakázky a poptávky za celý veřejný sektor by měly být povinně zveřejňovány, aby byly pod kontrolou veřejnosti.
  2. Zakázky a poptávky by měly být souhrnně zveřejňovány na jednom místě, pomocí jednoho portálu. – Za stát toto dneska provádí občanské sdružení Oživení, viz odkaz výše.
  3. Systém, který data bude zveřejňovat, by je měl umět zveřejňovat i ve strojově čitelné podobě tak, aby bylo možné ze strany novinářů, angažované veřejnosti provádět nad databázi dotazy a odhalovat problémy, pletichy, rozkrádání.
  4. Zakázky i poptávky za celou státní správu by měly být zadávány prostřednictvím právě jednoho portálu. – Stát aktuálně financuje desítky různých systémů veřejných zakázek. Každé ministerstvo má vlastní systém, kraje, další orgány státní správy – další. Pořízení a provoz těchto systémů stojí daňové poplatníky desítky milionů korun. Nákladné je jistě i zapracovávání neustálých změn zákona o veřejných zakázek do těchto systémů. To je všechno špatně. Zadávání poptávek a zakázek je typicky centrální agenda, štěpení této agendy do dílčích systémů je projevem nekoncepčnosti a dost možná i úmyslného komplikování, kterého je ostatně zákon o zadávání veřejných zakázek doslova plný.
  5. Proces zadávání veřejných zakázek je nutné zjednodušit: nejen z hlediska dokumentace, ale i z hlediska procesního Aktuálně je administrativa a „zprocesování“ tak nesmírně složité, že orgány státní správy si na administraci zakázek musí najímat specializované agentury. Velkým problémem je to zejména pro malé obce, které mají omezené organizační možnosti i finanční zdroje – a musí s nimi vyjít a fungovat… Komplikovanost způsobuje náklady a samozřejmě poskytuje příležitost pro pletichy. Dost možná by bylo nejlepším řešením celý český zákon o zadávání veřejných zakázek vzít a zahodit a převzít zákon od některého z fungujících států EU.

 

Recenzovanou důvodovou zprávu si můžete přečíst zde.

Novelu zákona, včetně souvisejících dokumentů si můžete přečíst zde.

Směrnici EU o zadávání veřejných zakázek si můžete přečíst zde.

 

Na úplný závěr si dovolím odcitovat zprávu, která mi byla doručena z jednoho systému pro zadávání veřejných zakázek:

 

„Vážení uživatelé Portálu,

jak jste si jistě všimli, vyhověli jsme vašim četným žádostem a od konce července jsme zařadili do systému a dali vám tak možnost sledovat identifikaci uživatelů, kteří si stahují dokumentaci k veřejným zakázkám.

Nyní je možné u každého vkládaného dokumentu nastavit, zda bude zobrazen i neregistrovaným (anonymním) uživatelům nebo jen registrovaným (přihlášeným). Jako výchozí stav je nastaven jen registrovaným. U dokumentu pak vidíte, kolikrát byl uložen a kdo a kdy tuto akci provedl.

Pokud vám výchozí stav z nějakého důvodu nevyhovuje, nastavení si u každé zakázky či dokumentu změníte v sekci „Zakázky“ zaškrtnutím či nezaškrtnutím pole „Dostupné pouze registrovaným“ a následným uložením volby. Obrázek viz níže.

Věříme, že jsme vám tímto vylepšením udělali radost a vnesli vyšší komfort do vaší práce s veřejnými zakázkami.

V případě potřeby kontaktujte naši technickou podporu.“

Zvýraznil autor článku.

Co jsou toto za funkcionality?! Činí na mne dojem, že slouží ke kalkulování nad zakázkou, k pletichaření.

Tento e-mail považuji za další potvrzující důkaz, že v oblasti veřejných zakázek jdeme naprosto špatným směrem.

V kategorii Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 24.10.2013

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky