Ostravské laguny!!! Smradlavá ostuda!!! PROTESTUJEME!!!

Ostravské laguny!!! Smradlavá ostuda!!! PROTESTUJEME!!!


Příspěvek četlo

 296 total views

29. říjen 2011
od 18:00 do 20:00

Před budovou Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65

Fotogalerie ostravských lagun:
Všimněte si zejména fotky č. 6 – ukazuje, že v bezprostřední blízkosti nebezpečného odpadu je hustě obydlené sídliště. Kousek dál je Kaufland i jedna z ostravských páteřních komunikací Mariánskohorská.

 

Protest proti postupu státu ve věci likvidaci ostravských lagun

Protest proti postupu státu ve věci likvidaci ostravských lagun

 

Ekologická katastrofa je doslova v centru města, nikoliv na periferii. Laguny obsahují dle odhadů 270.000 t nebezpečného odpadu, který kromě výbušnosti má snad všechny typy rizik. Jedná se o ekologickou katastrofu, která nemá svým rozsahem v ČR obdobu. Z rozsahu je zcela zřejmé, že tento problém nemůže být řešen na úrovni Ostravy.
Laguny jsou pozůstatkem komunistických vlád, ale oč jsou nové vlády v tomto ohledu lepší? Jak se osvědčily? Od listopadu 1989 žádná vláda nebyla ochotna tento problém vyřešit. Státní správa na toto „téma“ utrácí miliardy, jednotlivé orgány státní správy na sebe posílají stížnosti a trestní oznámení, ve velkolepém festivalu alibismu – a laguny stále zůstávají na svém místě. Při práci na lagunách dochází k porušování předpisů, což způsobuje lokální ekologické havárie a činí už i tak obtížný život na Ostravsku nesnesitelným.
Za odstraňování této ekologické katastrofy je zodpovědné občanské sdružení (sic!) „Čistá Ostrava“ (co je to za orwelovský newspeak?). Kdo skutečně stojí za tímto „občanským“ sdružením? – Korporace! A proč se vlastně firmy sdružují takto právně absurdně na základě práva shromažďovacího, které má smysl pouze pro fyzické osoby? Jak se mohou korporace sdružovat do občanského sdružení?
Je důvodem tohoto právního kočkopsa skutečnost, že občanská sdružení nemusí ze zákona podávat výroční zprávy? (A nezveřejňují je, čehož „Čistá“ Ostrava využívá: viz http://www.cistaostrava.cz/) Nebo je důvodem, že peníze, které projdou tímto způsobem nejsou dohledatelné? Že neziskovky nemusí být ziskové a jsou tedy ideálním úložištěm pro státní peníze? Nebo je důvodem, že občanská sdružení mají omezené možnosti ručení za „případné“ škody? Nebo „případně“ neuhrazené pohledávky?
Faktem je, že do „občanského“ sdružení Čistá Ostrava proudí miliardy státních peněz, kde však tyto peníze mizí, když občanské sdružení dle informací z tisku svým dodavatelům dluží již 200 milionů Kč?
http://ostrava.idnes.cz/firmy-hrozi-zalobami-kvuli-likvidaci-ostravskych-ropnych-lagun-pxc-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110716_1619745_ostrava-zpravy_sotCo myslíte, nechají si to firmy líbit? Myslíte, že nepodají arbitráž? A kdo myslíte, že tyto peníze zaplatí? Kdo asi? Kdo to vždycky nakonec zaplatí?

Připomeňme, že nejnověji hrozí občanskému sdružení Čistá Ostrava milionové škody za zamoření města silně zapáchajícími jedovatými plyny:
http://zpravy.ihned.cz/c1-53102100-sdruzeni-cista-ostrava-hrozi-az-sedmimilionova-pokuta-kvuli-zamoreni-mesta

A zde se dokonce podařilo mrak zachytit na fotografii:
http://m.denik.cz/mobile/denik/clanek/1333977

Ale přece jen je nějaký “pokrok” – když tak sledujeme nejnovější dění, možná bude arbitráž s Polskem… Na praktiky sdružení „Čistá Ostrava“ si opakovaně stěžovala také dánská ambasáda:
http://www.ceskapozice.cz/tag/cista-ostrava

Takže výsledkem utracených miliard je mezinárodní skandál. A laguny jsou stále na svém místě.

A očividně stát míní tímto způsobem pokračovat dále. Téměř denně se dočítáme v tisku o pokusech znovu a znovu na tomto problému „vytřískat“ nějaký další „business case“, postavit problém tak, aby bylo možné uvolnit další a další a další a další peníze.
http://zpravy.idnes.cz/trable-s-tezbou-lagun-budou-asi-delsi-firma-zada-vice-casu-a-penez-pxu-/domaci.aspx?c=A111015_055746_ostrava-zpravy_jog

Jak je možné, že stát neví ani základní věc: Kolik nebezpečného odpadu vlastně v lagunách má? Jak mohlo být vůbec zadáno výběrové řízení, když není znám rozsah? Mohlo být zadáno v souladu se zákonem?

Ministerstvo životního prostředí! Vyzýváme Vás k zodpovědnosti a k práci na této vůbec největší současné ekologické katastrofě v ČR!
Vyzýváme místní samosprávu státní správu všech úrovní ke kooperativnímu přístupu a k práci na vyřešení tohoto problému!
Připomínáme politikům i úředníkům, že jsou placeni občany této země za práci ve prospěch, nikoliv v neprospěch občanů této země!

Nejde jen o peníze daňových poplatníků, nejde jen o životního prostředí, jde v pravém slova smyslu o život. Pochopitelně nejcitlivější na zamoření reagují děti, z nich nejcitlivěji ty dosud nenarozené. Tento článek upozorňuje na důsledek: narození znetvořených dětí.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-chemicky-utok-z-lagun-ostrama-fnj-/p_doupe.asp?c=A110830_223216_p_doupe_wag

Kromě politiků a úředníků, vyzýváme také všelijaké šíbry a kmotry, jak si ti strejcové, nepoctivě žijící z veřejných peněz, honosně sami sobě říkají: najděte si už konečně jinou hračku! Tento problém bude nyní pečlivě sledován, už musí být konečně vyřešen!

Občané již ztratili veškerou trpělivost. Nyní budeme velmi pozorně celý případ monitorovat a veškeré skandály budeme zveřejňovat. Únosná míra byla dosažena!!!
Vyzýváme státní správu: Už žádné peníze do tohoto tunelu!!! Financujte jen skutečné práce vedoucí k odstranění lagun!!! Tento problém musí být už konečně řešen a vyřešen!!!
Odezvy
Parlamentní listy
Všimněte si zejména fotky č. 6 – ukazuje, že v bezprostřední blízkosti nebezpečného odpadu je hustě obydlené sídliště. Kousek dál je Kaufland i jedna z ostravských páteřních komunikací Mariánskohorská. Ekologická katastrofa je doslova v centru města, nikoliv na periferii. Laguny obsahují dle odhadů 270.000 t nebezpečného odpadu, který kromě výbušnosti má snad všechny typy rizik. Jedná se o ekologickou katastrofu, která nemá svým rozsahem v ČR obdobu. Z rozsahu je zcela zřejmé, že tento problém nemůže být řešen na úrovni Ostravy.
Laguny jsou pozůstatkem komunistických vlád, ale oč jsou nové vlády v tomto ohledu lepší? Jak se osvědčily? Od listopadu 1989 žádná vláda nebyla ochotna tento problém vyřešit. Státní správa na toto „téma“ utrácí miliardy, jednotlivé orgány státní správy na sebe posílají stížnosti a trestní oznámení, ve velkolepém festivalu alibismu – a laguny stále zůstávají na svém místě. Při práci na lagunách dochází k porušování předpisů, což způsobuje lokální ekologické havárie a činí už i tak obtížný život na Ostravsku nesnesitelným.
Za odstraňování této ekologické katastrofy je zodpovědné občanské sdružení (sic!) „Čistá Ostrava“ (co je to za orwelovský newspeak?). Kdo skutečně stojí za tímto „občanským“ sdružením? – Korporace! A proč se vlastně firmy sdružují takto právně absurdně na základě práva shromažďovacího, které má smysl pouze pro fyzické osoby? Jak se mohou korporace sdružovat do občanského sdružení?
Je důvodem tohoto právního kočkopsa skutečnost, že občanská sdružení nemusí ze zákona podávat výroční zprávy? (A nezveřejňují je, čehož „Čistá“ Ostrava využívá: viz http://www.cistaostrava.cz/) Nebo je důvodem, že peníze, které projdou tímto způsobem nejsou dohledatelné? Že neziskovky nemusí být ziskové a jsou tedy ideálním úložištěm pro státní peníze? Nebo je důvodem, že občanská sdružení mají omezené možnosti ručení za „případné“ škody? Nebo „případně“ neuhrazené pohledávky?
Faktem je, že do „občanského“ sdružení Čistá Ostrava proudí miliardy státních peněz, kde však tyto peníze mizí, když občanské sdružení dle informací z tisku svým dodavatelům dluží již 200 milionů Kč?
http://ostrava.idnes.cz/firmy-hrozi-zalobami-kvuli-likvidaci-ostravskych-ropnych-lagun-pxc-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110716_1619745_ostrava-zpravy_sot

Co myslíte, nechají si to firmy líbit? Myslíte, že nepodají arbitráž? A kdo myslíte, že tyto peníze zaplatí? Kdo asi? Kdo to vždycky nakonec zaplatí?

Připomeňme, že nejnověji hrozí občanskému sdružení Čistá Ostrava milionové škody za zamoření města silně zapáchajícími jedovatými plyny:
http://zpravy.ihned.cz/c1-53102100-sdruzeni-cista-ostrava-hrozi-az-sedmimilionova-pokuta-kvuli-zamoreni-mesta

A zde se dokonce podařilo mrak zachytit na fotografii:
http://m.denik.cz/mobile/denik/clanek/1333977

Ale přece jen je nějaký “pokrok” – když tak sledujeme nejnovější dění, možná bude arbitráž s Polskem… Na praktiky sdružení „Čistá Ostrava“ si opakovaně stěžovala také dánská ambasáda:
http://www.ceskapozice.cz/tag/cista-ostrava

Takže výsledkem utracených miliard je mezinárodní skandál. A laguny jsou stále na svém místě.

A očividně stát míní tímto způsobem pokračovat dále. Téměř denně se dočítáme v tisku o pokusech znovu a znovu na tomto problému „vytřískat“ nějaký další „business case“, postavit problém tak, aby bylo možné uvolnit další a další a další a další peníze.
http://zpravy.idnes.cz/trable-s-tezbou-lagun-budou-asi-delsi-firma-zada-vice-casu-a-penez-pxu-/domaci.aspx?c=A111015_055746_ostrava-zpravy_jog

Jak je možné, že stát neví ani základní věc: Kolik nebezpečného odpadu vlastně v lagunách má? Jak mohlo být vůbec zadáno výběrové řízení, když není znám rozsah? Mohlo být zadáno v souladu se zákonem?

Ministerstvo životního prostředí! Vyzýváme Vás k zodpovědnosti a k práci na této vůbec největší současné ekologické katastrofě v ČR!
Vyzýváme místní samosprávu státní správu všech úrovní ke kooperativnímu přístupu a k práci na vyřešení tohoto problému!
Připomínáme politikům i úředníkům, že jsou placeni občany této země za práci ve prospěch, nikoliv v neprospěch občanů této země!

Nejde jen o peníze daňových poplatníků, nejde jen o životního prostředí, jde v pravém slova smyslu o život. Pochopitelně nejcitlivější na zamoření reagují děti, z nich nejcitlivěji ty dosud nenarozené. Tento článek upozorňuje na důsledek: narození znetvořených dětí.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-chemicky-utok-z-lagun-ostrama-fnj-/p_doupe.asp?c=A110830_223216_p_doupe_wag

Kromě politiků a úředníků, vyzýváme také všelijaké šíbry a kmotry, jak si ti strejcové, nepoctivě žijící z veřejných peněz, honosně sami sobě říkají: najděte si už konečně jinou hračku! Tento problém bude nyní pečlivě sledován, už musí být konečně vyřešen!

Občané již ztratili veškerou trpělivost. Nyní budeme velmi pozorně celý případ monitorovat a veškeré skandály budeme zveřejňovat. Únosná míra byla dosažena!!!
Vyzýváme státní správu: Už žádné peníze do tohoto tunelu!!! Financujte jen skutečné práce vedoucí k odstranění lagun!!! Tento problém musí být už konečně řešen a vyřešen!!!

Odezvy
Parlamentní listy

Pirátské noviny

V kategorii Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.11.2012

1 Komentáře

  1. ostrava spinava 10.5.2017 10:27

    jzs to je fakt hnus smradlava ostuda!!!!!!!!!!!!!!!§§§!!!!!!!!!!!§§§

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky