arch. Švábová: Prostorové regulativy pro Průhonice

arch. Švábová: Prostorové regulativy pro Průhonice


Příspěvek četlo

 815 total views

Na středu 12.3.2014 od 17:00 na Obecním úřadě Průhonice jsme zorganizovali setkání paní architektky Švábové se starostkou Průhonic, místostarosty, zastupiteli.

Obsahem jednání bude návrh tzv. prostorových regulativů pro obec Průhonice. Jedná se o uzavřené jednání, ale pokud byste měli o téma eminentní zájem

(např. byste chtěli podobnou aktivitu iniciovat ve své obci), je možné po domluvě dohodnout Vaši účast na jednání. Pokud Vás tato aktivita inspiruje, rádi byste se o ní dozvěděli více, kontaktujte nás pro bližší vysvětlení.

Prostorové regulativy přinášejí vyšší míru ochrany vybraných míst obce než jsou standardní prvky typu regulace typu výstavby, výšky výstavby, procento zastavěnosti.  Tyto standardní regulativy dle stavebního zákona jsou jistě lepší než žádné regulativy, ale ukazuje se, že mnohdy v praxi nedokážou zabránit devastaci urbanisticky, pohledově důležitých částí obce.

Naproti tomu prostorové regulativy potřebné zjemnění regulace přínášejí a umožňují fixovat specifické části obce z hlediska zachování totožnosti místa. (Typicky centrum intravilánu, fixace důležitých pohledových zón).

Paní architektka Švábová vypracovala prostorové regulativy pro Kroměříž (úspěšně realizováno) a v Praze (v Praze z politických důvodů regulace neprošla. Praha nemá dodnes regulativy žádné…).

Koncept

Území obce je zanalyzováno z hlediska urbanistického a rozděleno do dílčích urbanisticko-funkčních částí. Pro každou zónu platí jiná logika, jiná pravidla. – Nikoliv definovaná a priori, z rýsovacího prkna, ale dle charakteru daného území, dle již existujících architektonických a urbanistických principů. Ta pravidla jsou následně definována jako regulativy. Regulativy by nebyly jen obecné, ale mohly by jít i do velmi konkrétních požadavků.
Toto zpřesnění regulativů může být zpracováno různě jemně. – Jistě nejjemněji v části území, které jsou urbanisticky nejvýznamnější lokality, které definují genius loci Průhonic – tyto lokality je třeba nikoliv zakonzervovat, ale zajistit, aby nová výstavba respektovala stávající identitu, nezničila ji, rozvíjela ji.
Prostorové regulační plány je možné zavést i na území s nekoncepční výstavbou – a postupně je “léčit”.

Cíl

Regulovat zástavbu tak, aby nové budovy i přestavby respektovaly okolní zástavbu, logiku místa. Pro investory regulační plán znamená zpřesnění právního vědomí, co mohou s dotyčným územím realizovat. Zároveň mají investoři jistotu, že charakter území se nezmění ve svůj prvý opak, že obec nepovolí výstavbu, která by vedla ke změně charakteru území (a tím k znehodnocení jejich stávající investice).
Pro veřejnost regulativ znamená, že obec jednotlivá území obce neztratí svou identitu, naopak bude rozvíjena způsobem, který ji respektuje.
Pro vedení obce by podobný regulativ znamenal posílení pozitivních nástrojů usměrnění zástavby v obci.
Pro občany podobný regulativ znamená jistotu, že obec bude z hlediska stavebního rozvíjena logicky a funkčně a že nedojde k znehodnocení celého území z důvodu partikulárních zájmů vlastníků dílčích majitelů parcel.
Pro území znamená přesnější regulace efektivnější výstavbu, lepšího využití území, bránění fragmentace krajiny, lidské využití krajiny. – Výstavba, která působí harmonicky a příjemně. Regulativ zabrání výstavbě, kdy jedna stavba překřikuje druhou a výsledkem je urbanistický chaos.

Typické použití prostorových regulativů

Prostorové regulativy je vhodné použít na zástavbu v obcích a městech, kde je stávající urbanistická zástavba důležitou veřejnou (a ostatně i komerční) hodnotou. Typicky turistická místa: Praha, Průhonice, ale například i obce Šumavy, kam přicházejí lidé za rekreací a urbanistická zástvaba by měla tvořit harmonický koncept korespondující vhodným způsobem s okolní přírodou. Použití prostorových regulativů je ovšem vhodné všude tam, kde občanům záleží na urbanistické celistvosti a logičnosti zástavby.

V kategorii Pozvánky

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2014

2 Komentáře

  1. Petra Bogačová 11.11.2014 07:18

    Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat, zda bylo jednání úspěšné a zda existuje nějaký zápis o něm. Děkuji za odpověď. A přeji hezký den PetraB

  2. Vitezslav Praks 11.11.2014 07:59

    Dobrý den, ano, jednání bylo úspěšné a zápisem diskuse je tento článek…

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky