Dobrá zpráva: Praha chce zrušit volební obvody

Dobrá zpráva: Praha chce zrušit volební obvody


Příspěvek četlo

 742 total views

Rozdělení Prahy do volebních obvodů, které kdysi prosadila ODS, se má zrušit. Návrh legislativní změny vypracovalo zastupitelstvo  Hl. m. Prahy, návrh byl odeslán k projednání vládě a do Poslanecké sněmovny.

Komentář “Ringu

Ačkoliv by bylo jistě vtipnou ironií osudu, kdyby ODS, vzhledem ke svým klesajícím preferencím, byla nyní svým vlastním legislativním výtvorem v říjnových volbách poškozena, je odstranění této účelové pokřivenosti jednoznačnou dobrou zprávou.

 

Odkaz na primární dokumenty

Celý text návrhu legislativní změny je zde.

Záloha na stránkách “Ringu” je zde.

 

Zajímavé citace z návrhu

Vybírám citace z textu důvodové zprávy, které mne zaujaly.

“Cílem je vyloučit možnost vytváření volebních obvodů při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy.”

 

“…předkládá se změna textu zákona tak, aby území hlavního města Prahy tvořilo pro volby do jeho zastupitelstva (pražského magistrátu) jediný volební obvod.”

 

“Vytváření volebních obvodů, jak mj. v připomínkách zaznělo, může zásadním způsobem ovlivnit proporcionalitu volebního výsledku zvýšením přirozeného prahu pro  získání volebního mandátu, tj. kandidující subjekt s nižší voličskou podporou nemusí získat mandát v zastupitelstvu, byť jeho volební výsledek překročí 5% uzavírací klauzuli. Současně  s vytvořením volebních obvodů vyvstává i riziko porušení rovnosti volebního práva nerovným rozdělením mandátů mezi jednotlivé volební obvody, přičemž vytvoření absolutně stejných obvodů, ať už co do počtu obyvatel či oprávněných voličů, prakticky není možné a lze tedy pouze vyloučit extrémní nadprezentaci či podprezentaci některého z obvodů.”

 

“Jako negativum ve vztahu ke svobodné soutěži politických sil je zmiňováno rovněž časové hledisko vytvoření volebních obvodů, respektive jejich vytvoření v okamžiku bezprostředně předcházejícímu volbám. Rozhodnutí o vytvoření volebních obvodů pak kandidující subjekty mohou oprávněně vnímat jako nepředvídatelné.”

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 27.4.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky