Dokument: Konvergenční program České republiky 2014

Dokument: Konvergenční program České republiky 2014


Příspěvek četlo

 428 total views

Upozorňuji na zajímavý dokument, který prošel v tomto týdnu Senátem: Konvergenční program České republiky 2014, na stránkách Senátu zde, záloha na stránkách „Ringu“, zde.

Vyjímám z textu pasáže, které mne zaujaly, jen k přečtení.  – Je dobré je znát. K citacím neuvádím strany, vzhledem k tomu, že se dají v plném textu dokumentu snadno dohledat.

„Význam tohoto strategického materiálu vlády ČR, definujícího směry makroekonomických hospodářských politik, spočívá rovněž v tom, že bude sloužit jako podklad pro rozhodování Evropské komise a Rady EU o ukončení postupu při nadměrném schodku.“

Rada EU v prosinci roku 2009 konstatovala, že by ČR měla do konce roku 2013 snížit nadměrný schodek, způsobený jak volným působením automatických stabilizátorů, tak i diskrečními stimuly ekonomiky, pod hodnotu 3 % HDP. Současně požadovala, aby průměrné roční fiskální úsilí sektoru vládních institucí za roky 2010 až 2013 dosáhlo alespoň jednoho procentního bodu. Snížení deficitu mělo proběhnout na základě jasně definovaných opatření, která zajistí důvěryhodnou a udržitelnou nápravu nadměrného schodku.“

 Předseda vlády odsouhlasil svým dopisem č.j. 2676/14-0VA ze 4. března 2014 zkrácení termínu vnějšího připomínkového řízení na čtyři pracovní dny.“

Predikce provedená na těchto podkladech odhaduje deficit vládního sektoru ve výši 1,8 % HDP v roce 2014 a dále okolo 2,3 % v roce 2015 s následným poklesem k 1,7 % v roce 2017. Dluh sektoru vládních institucí v relaci k HDP po mírném poklesu z roku 2013 letos pravděpodobně opět klesne, a to na 44,9 % HDP. Důvodem je zejména zapojení dodatečné likvidity v systému. V roce 2017 by se měl dluh pohybovat okolo hodnoty 47,1 % HDP.“

 „Očekávaný růst inkasa přímých daní o 3,2 % by měl být tažen daní z příjmů právnických osob, která vzroste o 3,7 %, a daní z příjmů fyzických osob, jejíž inkaso by mělo vzrůst o 2,7 %. Výraznější diskreční změna s pozitivním efektem ve výši necelých 0,1 % HDP nastává pouze u daně z příjmů fyzických osob, kde je od tohoto roku omezeno daňové zvýhodnění na dítě pouze pro rezidenty z EU, Norska a Islandu. Ostatní změny jsou pak fiskálně velmi malé. Příspěvky na sociální zabezpečení by měly vzrůst o 1,6 %, což je vesměs autonomní vývoj kopírující očekávaný nárůst objemu mezd a platů v ekonomice.“

“Pokles o 7,4 % lze očekávat u důchodů z vlastnictví, zejména v důsledku nižších očekávaných dividend, především bývalého Fondu národního majetku, ve srovnání s rokem 2013. O něco nižší bude i převod zisků ze státního podniku Lesy ČR, klasifikovaný jako příjem vládního sektoru. V současné době není v odhadu zohledněno navýšení dividendy z ČEZ, která by zlepšila deficit vládního sektoru. V predikci jsou zahrnuty i příjmy z prodeje licencí mobilním operátorům ve výši 8,5 mld. Kč.”

“Výdaje vládního sektoru by měly meziročně vzrůst o 3,8 %, což je největší tempo za poslední čtyři roky.”

„1.4.5 Energetika a klimatická změna

ČR dlouhodobě usiluje o efektivní přechod na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství a snížení závislosti na fosilních palivech. Za tímto účelem budou aktualizovány Státní energetická koncepce a Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů.“

“1.4.6 Dopravní infrastruktura

S cílem zvýšení kapacity a kvality dopravní infrastruktury se vláda ČR zaměří na dobudování páteřní dopravní infrastruktury a napojení zbývajících regionů a důležitých průmyslových center na hlavní trasy. Na již schválený strategický dokument Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050 navazuje pro oblast zajištění dopravní infrastruktury, včetně jejího financování, schválený strategický dokument Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.”

V kategorii Dokumenty

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 12.5.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky