Doporučení Rady Evropské Unie pro Českou republiku na rok 2014

Doporučení Rady Evropské Unie pro Českou republiku na rok 2014


Příspěvek četlo

 763 total views

V reakci na krizi v roce 2008 se členské státy Evropské Unie zavázaly k prohlubování spolupráce v hospodářské oblasti. Cílem této činnosti je minimalizovat rizika turbulencí ve světové ekonomice v příštích letech a vybudovat pevnou základnu, ze které mohou členské státy a unijní orgány čerpat. Rada Evropské Unie (tzv. orgán EU, který schvaluje spolu s Evropským parlamentem evropskou legislativu a ve kterém zasedají ministři členských zemí EU) vydává každoročně soubor hospodářských a fiskálních opatření pro jednotlivé členské státy EU, které nejsou sice závazné, ale určují trend, kterým by se daná členská země EU měla vydat, pokud se chce přiblížit hospodářským tahounům Evropské Unie.

Pro Českou Republiku vydala Rada Evropské Unie následující doporučení:

 • udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP
 • zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém
 • zlepšit správu a financování ve zdravotnictví
 • sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob
 • snížit vysoké daňové zatížení práce a to především u osob s nízkými příjmy
 • zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení
 • zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti
 • zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh práce
 • urychlit reformu regulovaných povolání
 • zvýšit energetickou účinnost ekonomiky
 • přijmout služební zákon

Z výše uvedených bodů je vidět, že se Rada Evropské Unie zaměřuje především na řešení situace sociálně slabých spoluobčanů a nutí vládu ČR ke konkrétním akcím, které by jim měly pomoci (snížit vysoké daňové zatížení práce a to především u osob s nízkými příjmy, zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti) a upozorňuje na nutné změny s ohledem na boj s korupcí (urychlit reformu regulovaných povolání, přijmout služební zákon). Zdá se tedy, že Evropská Unie vnímá potřeby svých občanů a jasně dává najevo ČR, že je potřeba v těchto oblastech učinit zásadní rozhodnutí, která povedou k stabilnímu sociálnímu smíru ve společnosti.

Rovněž je zajímavé srovnání tohoto doporučení s programovým prohlášením vlády ČR a koaliční smlouvou ČSSD-ANO-KDU/ČSL, které se v mnoha ohledech prolínají. Zde je jasně patrný vliv legislativy Evropské Unie, kterou předkládá Evropská Komise Radě EU a Evropskému parlamentu ke schválení, na členské státy a tedy i na náš běžný život v ČR.

Pro detailní rozbor doporučení a možného srovnání s programovým prohlášením vlády jsou přiloženy zdroje k dané problematice.

Zdroje:

Evropský dům ČR:

http://evropskydum.cz/diskuze/ekonomicka-doporuceni-pro-ceskou-republiku-2014

 

Plné znění doporučení Evropské komise pro Českou Republiku: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_czech_cs.pdf

 

Pracovní dokument útvarů Evropské Komise (Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu, které pro rok 2014 předložila Česká republika):

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_czech_cs.pdf

 

Programové prohlášení Vlády ČR:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

 

Rada Evropské Unie:

http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=cs

Evropský parlament:

http://www.evropsky-parlament.cz/

Evropská Komise:

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

 

O autorovi

Stanislav Honzík. Autor je technologický konzultant a básník působící pod pseudonymem Jan Stanislav.

V kategorii Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 24.6.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky