Rozúčtování tepla v bytech zavdává zbytečné spory – v chystané novele je chyba

Rozúčtování tepla v bytech zavdává zbytečné spory – v chystané novele je chyba


Příspěvek četlo

 165 total views

přetiskujeme mail pokladníka jednoho ostravského SVJ, upozorňujícího na chybu v připravovaném zákoně, který definuje pravidla rozúčtování tepla.

díval jsem se na novelizovaný zákon z r. 2013 o rozúčtování nákladů na služby – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. viz
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9KXHSKGI

– u návrhu tohoto zákona se v paragrafu 6 píše:
(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady na tepelnou energii na vytápění a náklady na společnou přípravu teplé vody v domě takto:
náklady na tepelnou energii na vytápění se v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělována mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou
zde si všimněte konce – zohlednění rozdílné náročnosti vytápěných místností na teplo danou jejich polohou
– k tomu nová prováděcí vyhláška k zákonu nemá paragraf 7 – viz

Návrh prováděcích právních předpisů soubor np_KORN9MKHCRLI.doc

Předpokládám, že v paragrafu 7 mělo být něco o korekčních koeficientech na polohu místnosti v rámci domu. EU nic takového nezná, je to po zateplení domů předmětem sporů v domech (i v našem).

 

Dopis na MMR

 

Vážení,

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. doplňujete i o novou prováděcí vyhláška k zákonu, ale ta nemá v souboru na internetu paragraf 7 – viz

Návrh prováděcích právních předpisů soubor np_KORN9MKHCRLI.doc

Bez znalosti textu tohoto paragrafu si nemohu udělat úsudek, zda připravovaná změna legislativy je užitečná, anebo zda jde o v praxi nepoužitelný legislativní zmetek.
Můžete mi text tohoto paragrafu 7 vyhlášky poskytnout k prostudování? Dále mám dotaz, zda text paragrafu 6 téže nové vyhlášky v materiálu na internetu je úplný. Pokud ne, poskytněte mi laskavě i chybějící body paragrafu 6.

Jsem pokladníkem SVJ v Ostravě Porubě a vzhledem k tomu, že připravujete k 1.1.2015 uvedenou novelu zákona o rozúčtování nákladů na služby, rád bych se na změnu zákona připravil.

Přeji Vám hodně úspěchů do Vaší práce

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 9.8.2014

1 Komentáře

  1. Ing. Otakar Černý 19.9.2016 17:34

    Pro spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění jsem vyřešil zcela nový způsob, který reaguje na dosavadní palčivé problémy s rozúčtováním, a na jeho základu jsem vytvořil počítačový program HC-A. Doporučuji k nahlédnutí mé webové stránky http://teplo.wgz.cz/, na nichž jsou graficky porovnány dosavadní způsoby rozúčtování s novým způsobem a jsou zde i podrobnější informace k uvedenému programu.
    Není nic jednoduššího, než si objednat demoverzi.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky