Vraťte nám stát: Otevřený dopis předsedům koaličních stran a ministru vnitra

Vraťte nám stát: Otevřený dopis předsedům koaličních stran a ministru vnitra


Příspěvek četlo

 444 total views

Přetiskujeme otevřený dopis iniciativ Vraťte nám stát! a Veřejnost proti korupci předsedům koaličních stran a ministru vnitra. K otevřenému dopisu se za “Ring” připojujeme.

V Praze, dne 20.8. 2014

Vážený pane premiére, vážení páni místopředsedové vlády, vážený pane ministře vnitra,

se znepokojením sledujeme poslední vývoj ohledně přípravy klíčových zákonů, jež měly přispět k větší transparentnosti veřejné správy, k omezení korupce a oslabení vlivu klientelistických sítí na instituce demokratického státu. Byly to mimo jiné právě sliby nápravy v tomto směru, které stranám vládní koalice při posledních parlamentních volbách pomohly získat důvěru voličů a vynesly je k moci. Neuplynul však ani rok od parlamentních voleb, a mnohé nasvědčuje tomu, že vládní strany nehodlají tyto sliby plnit.

Smutným příkladem toho je i průběh přípravy zákona o registru smluv. Tento zákon měl napomoci tomu, aby všechny smlouvy, na jejichž základě jsou vynakládány nemalé veřejné prostředky, byly transparentní a dostupné občanům, z jejichž daní tyto prostředky pocházejí. Všichni přitom dobře víme, kolik miliard z veřejných rozpočtů se ročně ztrácí díky zmanipulovaným zakázkám a netransparentním smlouvám.

Věcný záměr tohoto zákona, který nyní vychází z dílny ministerstva vnitra, však původní myšlenku zákona deformuje a oklešťuje do té míry, že by registr nemohl účinně fungovat. Ruší se v něm transparentní mechanismus přímého zveřejnění smluv v centrálním online registru, ustupuje se od požadavku datové čitelnosti zveřejněných smluv a je vypuštěna sankce za nezveřejnění rámcových parametrů smlouvy. Zcela neobhajitelné jsou výjimky, jež tento záměr připouští např. pro firmy s účastí státu obchodující akcie na burze, jako je ČEZ.

Neméně podivný je průběh projednávání dalších významných zákonů, především zákona o státní službě, podle jehož posledního návrhu má personální pravomoc generálního ředitelství státní služby přejít na státní tajemníky jmenované vládou na návrh ministra. Tím je popřen vlastní smysl zákona, jímž bylo odpolitizování veřejné správy. Návrhy obou zákonů se v důsledku v klíčových bodech rozcházejí s návrhy platformy Rekonstrukce státu, k jejichž podpoře se před volbami okázale zavázala většina poslanců koaličních stran.

Apelujeme proto na Vás, abyste se rozpomněli na své předvolební sliby a nedovolili schválení výše zmíněných zákonů v takové podobě, která je hrozí učinit zcela bezzubými a neúčinnými. Pokud bude Vaší vinou promarněna další šance na to, aby se Česká republika konečně zařadila mezi standardní vyspělé země EU a přijala potřebné legislativní normy, které mají napomoci k minimalizaci ztrát veřejných zdrojů, povede to jen k dalšímu zklamání občanů, kteří Vám v posledních volbách dali svou důvěru.

S pozdravem

Za inciativy Vraťte nám stát! a Veřejnosti proti korupci

Václav Němec
Jan Štern
Jiřina Dienstbierová,
Hana Marvanová
Petr Havlík

V kategorii Protest, Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.8.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky