Poslanec ANO navrhnul zvýšení platů soudcům

Poslanec ANO navrhnul zvýšení platů soudcům


Příspěvek četlo

 408 total views

Poslanec Radek Vondráček (ANO) podal návrh zákona, v nemž navrhuje zvýšit plat soudcům.

Návrh zákona, včetně důvodové zprávy je zde.

Cílem zákona je narovnat plat soudců na roveň ostatních veřejných představitelů, což je zřejmě v pořádku, důvodová zpráva však obsahuje několik zajímavých informací, které stojí za to odcitovat.

První informace jsou mzdové prostředky. Náklady na narovnání činí 0,6 miliardy Kč. Přičemž i v důvodové zprávě je zmíněno, že narovnání bylo průchozí i opačným způsobem: plošným snížením. Cituji:  “[Ústavní soud] neshledal důvod ke zrušení zákona, kterým se odnímala složka platu, tzv. další plat, představitelům státní moci a soudcům za situace, kdy z důvodu tíživé ekonomické situace státu postihlo obdobné řešení i ostatní osoby, jejichž platy jsou hrazeny z veřejných zdrojů.” a dále: “Ústavní soud konstatoval, že z hlediska legitimity cíle zastává názor, že ani soudci obecných soudů se nenacházejí v jakémsi „právním a ekonomickém vakuu“, které by je izolovalo od okolní hospodářské a sociální reality. Nelze tedy tvrdit, že soudci obecných soudů mají apriori právo na takové materiální zabezpečení, které nemůže být legislativní formou žádným způsobem a za žádných okolností změněno.”

Že by si poslanci a další představitelé plat snížili, to by zřejmě nebylo politicky průchozí… Takže řešení je jiné…

 

“Náklady na toto narovnání vycházejí na 0,6 miliardy, přesněji:

roce 2015 by činily celkové náklady (včetně příslušenství) 590,3 mil. Kč, z toho:

 • u soudců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních, krajských a okresních
 • soudů 418,9 mil. Kč,
 • u soudců Ústavního soudu 9,8 mil. Kč,
 • u ostatních představitelů státní moci uvedených v § 1 zákona č. 236/1995 Sb. 0 Kč,
 • u státních zástupců 153,3 mil. Kč,
 • u zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 8,3 mil. Kč.”

 

Další informace hodná odcitování je způsob, jakým je tak důležitá věc, jako je zafixování odměn pro soudce a poslance, právně realizováno, posuďte sami:

“V roce 2010 byly platy ústavních činitelů sníženy o 4 %, avšak Ústavní soud část zákona týkající se soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen „soudci“) zrušil, čímž vznikla dvojí úroveň platové základny – pro soudce a pro představitele moci zákonodárné, výkonné, jakož i pro soudce Ústavního soudu. Tato situace se opakovala i v letech 2011 a 2012, kdy Ústavní soud zrušil speciální platové základny pro soudce (nejdříve pro rok 2011 a poté i pro roky 2012 až 2014), přestože již byly stanoveny na vyšší úrovni než pro představitele státní moci. Současně Ústavní soud zrušil uplynutím dne 31. prosince 2012 i stanovenou platovou základnu v obecné úpravě ve výši 2,5násobku statistické veličiny. Ta byla znovu nastavena s účinností od 1. února 2013 zákonem č. 11/2013 Sb., a to jako 2,75násobek statistické veličiny. Dne 10. července 2014 však rozhodl Ústavní soud také o zrušení této výše uplynutím dne 31. prosince 2014, avšak tentokrát pouze pokud se týká soudců, nikoliv obecně. Dne 29. srpna 2014 byl ve Sbírce zákonů pod č. 185 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, mj. také zákon o platu. Změna spočívá v tom, že s účinností od 1. října 2014 se platy a některé náhrady výdajů soudců Ústavního soudu již neodvíjejí od platové základny stanovené pro představitele, nýbrž od platové základny soudců. Výše platové základny pro soudce byla pro rok 2014 vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 394/2013 Sb. a činí 64 495,75 Kč.”

 

A perla na závěr

“Předložený návrh se omezuje pouze na nutnost bezodkladné úpravy § 3 odst. 3 zákona o platu. Pokud by nebylo učiněno žádné opatření, chyběl by po 1. lednu 2015 zákonný podklad pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců, včetně soudců Ústavního soudu. Nebylo by však možno vypočítat ani platy státních zástupců a některých zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to z důvodu vazby na platovou základnu platnou pro soudce nebo na výši platu za výkon funkce označených státních zástupců, jejichž platová základna se odvíjí od platové základny soudců.”

 

Závěrečný komentář

Ale zajímavější v těch citacích, než peníze, je ten neuvěřitelný legislativní nepořádek, kdy poslanci x napsali zákon a Ústavní soud jim to pokaždé zrušil a oni si to pokaždé znovu odhlasovali ve stejném duchu. Jak jedna instituce zcela ignoruje druhou. Jak instituce hrají své hry až na dřeň, kdy hrozí, že se celý stát zastaví…

Příklad Dánska

Soudců v ČR je 3063. To je 6x více než v Dánsku.  Funguje nám justice lépe? Ne, i sami soudcové říkají, že je těsně před kolapsem. Je to řízené, my nechceme, aby zde vítezilo právo a vládla spravedlnost.

K dalšímu studiu

Doporučuji zajímavý článek Počet soudců v ČR a kvalita jejich práce.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 11.11.2014

1 Komentáře

 1. Emildebil 4.2.2015 17:32

  Lidi, už se doboha proberte, začněte víc brojit proti těm hovadům politickým…jako třeba zde v tomto článku. Mimochodem jeden z prvních antipolitických blogů či co to je, píšou tam asi lidi a je to hustý:

  http://antipoli.webnode.cz/news/ctihodne-hamizne-osoby/

  Vykašlete se na zmanipulovaná případně babišova média a čtěte, co si o tom všem myslí lidi.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky