Recenze nové regulace pro Družstevní záložny

Recenze nové regulace pro Družstevní záložny


Příspěvek četlo

 573 total views

V současné době probíhá zcela zásadní změna legislativy družstevních záložen. Bude mít zásadní dopad na celé odvětví podnikání družstevních záložen. Konkrétně se jedná o novelu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících Ve svém článku chci formou citací upozornit na nejdůležitější oblasti nově navrhované regulace a stručně je okomentovat.

Stav projednání

Stav projednání

Rozbor regulace

Níže uvádím citace z chystané novely, které mne zaujaly a doplňuji svůj stručný komentář.

 

„Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.“

Zakzvané pravidlo 1:10. Tzn. zůstatek na účtu nesmí být vyšší než 10 procent celkového členského vkladu člena záložny.

Komentář: Už jen fakt, že klient si bude muset u svých vkladů hlídat, zda vklad nepřerostl hodnotu členského podílu, resp. povinnost navyšovat hodnotu vkladu s růstem je tak extrémně nepohodlné pravidlo, že se lze obávat, že spoustu klientů odradí a převedou své peníze jinam: do bank.

 

„Družstevní záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou ekonomicky spjatými osobami, nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle občanského zákoníku, úvěr do úhrnné výše 30 000 000 Kč.”

Komentář: Prospěšné opatření, zabraňující “tunelování družstevních záložen”, které u některých, již zkrachovalých záložen, proběhlo. Jen je otázka, proč stejné opatření není i u bank?

 

“Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 5 000 000 000 Kč. Souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit 5 000 000 000 Kč.“ […] „Pokud Česká národní banka zjistí, že bilanční suma družstevní záložny překročila 5 000 000 000 Kč, uloží záložně opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše 1 rok. Nezjedná-li družstevní záložna v této lhůtě nápravu, Česká národní banka jí odejme povolení.”

Komentář: Toto je nepochybně nejdůležitější změnou, kterou přináší nová regulace. Záložny nebudou moci vyrůst nad 5 miliard bilance. Družstevní záložny tak fakticky pro banky přestanou být konkurencí. Pro představu, zde je srovnání s bilančí sumou českých bank:

 

Velké banky

Československá obchodní banka – 936 593 000 000

Česká spořitelna – 892 598 000 000

Komerční banka – 754 810 000 000

UniCredit Bank Czech Republic – 288 744 000 000

Střední banky

Raiffeisenbank – 202 947 000 000

GE Money Bank – 140 967 000 000

J & T BANKA – 72 558 000 000

PPF banka – 65 718 000 000

Volksbank CZ – 51 790 000 000

Malé banky

LBBW Bank CZ – 27 608 000 000

Wüstenrot hypoteční banka – 19 416 000 000

Fio banka – 13 535 000 000

Equa bank – 6 060 000 000

Air Bank – 3 352 000 000

Stav k 31.12.2011. Údaje v CZK.

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých bank za rok 2011, viz článek zde.

 

“Procentní sazba příspěvku družstevní záložny [do Fondu pojištění vkladů] činí dvojnásobek procentní sazby příspěvku banky.”

Komentář: Zde jsou rovněž záložny znevýhodněny vůči bankám. Zřejmě je výpočet výše příspěvku založena na předpokladu, že družstevní záložny jsou rizikovější než banky.

 

Další zdroje ke čtení o nové regulaci

Chystaná legislativní změna nemá odezvu ve “standardních” médiích, komentáře je možné najít jen v některých regionálních denících a na finančních webech:

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 29.11.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky