Petr Ješátko: Vedení Národního parku Šumava opustilo dosavadní plány péče o les

Petr Ješátko: Vedení Národního parku Šumava opustilo dosavadní plány péče o les


Příspěvek četlo

 251 total views

Sumava banner 06+07

Když jsem před několika dny navrhoval, aby se před projednáváním změn v Zákoně o ochraně přírody a krajiny uspořádala výstava o přirozené obnově lesních ekosystémů na území NP Šumava, neuvědomil jsem si, že součástí této výstavy jsou i bannery, které ukazují péči o les v zásahovém území do r.2010. Pokud si porovnáte přiložený banner, který jasně specifikuje minulost a výrazný rozdíl mezi lesy hospodářskými a lesy zvláštního určení, asi nepochopíte radikální změnu od r.2011 s nástupem ředitele Stráského atd.
Ze zcela nepochopitelného důvodu vedení Národního parku Šumava tehdy opustilo dosavadními Plány péče od vzniku NP Šumava uplatňovanou péči o les a prakticky převzalo management hospodářských lesů, včetně dosažení cíle ze zásahového území, to je finančního zisku z prodeje dřeva, který používá ze tří čtvrtin na jiné účely, než návrat do péče o les. Místo získávání poznatků z bezzásahového území se konají exkurze do hospodářských lesů atd. Na rozdíl však od hospodářských lesů, kde je povinnost zalesnit holiny vzniklé po těžbách, odvozu a prodeji dříví do dvou let však uplatňují výjimku, kterou jim připouští zákon a stovky hektarů holin lesních porostů ponechávají “přírodě”, jako tzv. bezlesí. Tam si má údajně příroda poradit sama. Je to podivný přístup a je to podivná změna chování lesního personálu. Snad některým zaměstnancům vyhovují minimálně práce s pouze 100 hektarem obnovy lesa za celé území za minulý rok,vysázení pouze 150 tis.sazenic buku, či necelými 12 ha podsadeb, tedy přeměn smrkových porostů na smíšené za rok. Je skutečností, že např. v r. 1996 lesní personál zajistil cca 360 ha těchto podsadeb. Pro srovnání, po kalamitě v roce 1996 bylo zalesněno přes 300 ha a z toho jenom Modrava se svými lesníky tenkrát zalesnila cca 140 ha, tedy více než v současné době všichni lesníci v Národním parku Šumava dohromady. A takto bych mohl pokračovat v porovnání s hospodářskými lesy, kde výkony, které předvádí současný management lesů NP Šumava, zajišťují státní organizace s třetinovým počtem lesního personálu.
Myslím, že si současný management neuvědomuje naše úsilí v Parlamentu, politických stranách… Od r. 1993 jsme spolu s obcemi dokázali prosadit dodržení § 22 tohoto zákona a přes odpor MŽP a MZe v té době převzít státní lesy pod Šumavský národní park. Řada lidí přišla k teplému místu státního úředníka a bohužel se snaží za státní peníze přežívat za dobré platy a ještě často za nicnedělání pobírat dobré odměny. Dnes, už jako důchodce pozoruji, co se zde odehrává za státní peníze. Věřím, že se současný ministr životního prostředí začne tímto stavem zabývat, protože jedním z bodů jejich programu byla odbornost, efektivita a tedy i hospodárnost se státními prostředky.

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu)

Pořad Petra Ješátka pro Českou televizi

V kategorii Šumava

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 1.5.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky