Povinné kvóty pro přijetí uprchlíků: Češi hlasovali v europarlamentu pro

Povinné kvóty pro přijetí uprchlíků: Češi hlasovali v europarlamentu pro


Příspěvek četlo

 704 total views

Sleduji téma povinných kvót pro uprchlíky. Média tyto dokumenty nereferují, což je škoda. Obsahují celou řadu důležitých informací: Kompletní dokument si můžete přečíst zde: Společný návrh usnesení Evropského parlamentu o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP))

Zaujal mne i fakt, že čeští europoslanci hlasovali pro zavedení kvót  a to v rozporu s oficiální zahraniční politikou vlády ČR. Dohledal jsem tedy a publikuji i informaci, kdo a jak přesně hlasoval. Níže uvádím citaci částí usnesení, které mne zaujaly a přidávám svůj stručný komentář k nim.

 

Statistiky

“Od 1. ledna 2015 dorazilo k italskému pobřeží 23 918 migrantů.”

“Dle řeckých orgánů zachránila v prvním čtvrtletí roku 2015 v Egejském moři řecká pobřežní stráž celkem 10 445 migrantů.”

“Italské námořní síly, italská pobřežní stráž, italské námořnictvo a řada obchodních lodí prováděly nepřetržité operace na záchranu ohrožených migrantů ve Středozemním moři a během šesti dnů od pátku 10. dubna do čtvrtka 16. dubna 2015 poskytly pomoc přibližně 10 000 migrantů.”

“Při poslední operaci speciálně věnované vyhledávání a záchraně osob ve Středozemním moři, Mare nostrum, bylo za 364 dní zachráněno 150 810 migrantů; vzhledem k tomu, že počáteční odhady neukazují, že by došlo ke snížení počtu migrantů, kteří se v této chvíli snaží dostat přes Středozemní moře.”

“Obchodníci s lidmi dosahují na základě své trestné činnosti zisku 20 miliard EUR ročně.”

 

Zdůvodnění zavedení kvót

“[EP] znovu opakuje, že je nutné, aby EU na tragédie, k nimž došlo ve Středozemním moři v poslední době, reagovala solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti, jak je uvedeno v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a aby zaujala ucelený postoj na evropské úrovni; opakuje, že je nutné, aby EU převzala odpovídající díl odpovědnosti a posílila solidaritu vůči členským státům, do nichž proudí největší počet uprchlíků a žadatelů o azyl, ať už v absolutních nebo poměrných číslech.”

Jen z letmého pohledu na statistiky je zřejmé, že tyto počty nemohou zvládnout jednotlivé členské země, které sousedí se zdroji imigrace (zejména Itálie a Řecko). Smysl proto učitě mají projekty jako je zavedení společné ochrany hranic, apod, ale  zavedení kvót povinné distribuce imigrantů je krok zcela špatným směrem.

 

“Vítá závazek Evropské rady posílit operaci EU nazvanou Triton navýšením finančních a materiálních zdrojů; naléhavě žádá EU, aby operaci Triton udělila jasný mandát, tak aby došlo k rozšíření oblasti její činnosti a aby tento mandát zahrnoval pátrací a záchranné akce na úrovni EU.”

Operace Triton zajišťuje zjednodušeně řečeno záchranu tonoucích uprchlíků. Kritikové tohoto programu upozorňují na jeho velkou nákladnost (na kterém se nechtějí podílet ostatní státy EU) a na fakt, že imigranti počítají s tím, že budou zachráněni, což vede k dalším zbytečným tragickým úmrtím.

 

“Vyzývá Komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy.”

A je to tady. Toto opatření je špatné z mnoha důvodů. Přijetí azylanta musí být z principiálních důvodů naprosto dobrovolným rozhodnutím hostitelské země. Nemá existovat tlak na přijímání uprchlíků a jejich (automatizová redistribuce do dalších zemí). Humanitární pomoc by měla být směrována do problémové oblasti. Je to účinnější, efektivnější a správnější rozhodnutí. Není řešením přemístit tyto uprchlíky do Evropy.

 

“Vyzývá všechny zúčastněné členské státy, aby rychle a v plném rozsahu zapracovaly do svých právních předpisů společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovaly s cílem zajistit v rámci stávajících právních předpisů společné evropské standardy, včetně podmínek přijímání žadatelů o azyl a dodržování základních práv.”

Je tento azylový systém správný? Má být zaveden plošně?

 

“Naléhavě vyzývá členské státy a třetí země, aby stanovily co nejvyšší trestní sankce postihující obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak do EU, tak i v rámci jejího území, a také osoby či skupiny, které vykořisťují zranitelné migranty v EU, a aby zároveň zajistily, aby nedocházelo ke stíhání osob, které přijdou na pomoc žadatelům o azyl a plavidlům v nebezpečí;”

Vzhledem k tomu, že o pár odstavců výše je odhadován zisk převaděčských firem na 20 miliard Eur ročně, nejsou “ty nejtvrdší sankce”, jakých je EU schopna, strašákem.

 

“Zdůrazňuje, že kořeny násilí a zaostalost je nutné řešit v zemích původu, aby mohl být zastaven příliv uprchlíků a ekonomických migrantů; v této souvislosti poukazuje na to, že mezi hlavní priority všech vlád v zemích původu by mělo patřit značné upevnění správní struktury vybudováním efektivních a inkluzivních veřejných institucí, zajištěním budování kapacit v rámci azylových systémů třetích zemí, zavedení zásad právního státu a boj proti rozbujelé korupci na všech úrovních a rovněž prosazování lidských práv a demokracie.”

Proč tedy nejde evropská politika tímto směrem? Proč nejsou řešeny problémy v zemi původu? Proč ohromné prostředky vynakládané na pomoc imigrantům v Evropě nejsou investovány v zemích původu migrace např. pro infrastruktury středisek pro uprchlíky a pro zajištění jejich bezpečnosti v těchto střediscích? Nebylo by toto lepší řešení?

 

“Vyzývá Komisi, aby vypracovala a představila ambiciózní evropskou agendu v oblasti migrace, která by přihlížela ke všem jejím aspektům.”

 

Výsledek hlasování

Detailní Výsledek hlasování je zde. Ještě detailnější zde.

 

Jak hlasovali Česi? 

Češi v Evropském parlamentu hlasovali poměrně výrazně pro kvóty, viz dále.

 

Pro
ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche
TOP09: Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina
KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský

Proti

ANO: Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Martina Dlabačová
ODS: Jan Zahradil, Evžen Tošenovský

SSO: Petr Mach

 

Zdržel se hlasování
KSČM: Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf,
TOP09: Jiří Pospíšil

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Zahraniční politika

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 30.5.2015

3 Komentáře

 1. Jan 1.6.2015 07:55
 2. lubo 4.6.2015 08:16

  “Toto opatření je špatné z mnoha důvodů. Přijetí azylanta musí být z principiálních důvodů naprosto dobrovolným rozhodnutím hostitelské země.”
  Všechny unijní země jsou stranou úmluvy o právním postavení uprchlíků a navzájem uznávají svá rozhodnutí o udělení azylu. Čili koho přijme jedna země, toho by přijala i druhá – plná ekvivalence. Čili už dnes argument o dobrovolném rozhodnutí hostitelské země neplatí.

  “Proč tedy nejde evropská politika tímto směrem? Proč nejsou řešeny problémy v zemi původu?”
  A jak by asi měla EU ze dne na den vyřešit válku v Sýrii a Libyi? Argumenty, že máme začít pracovat na budování institucí ve válečných zónách, haha, bychom neměli odvracet zrak od osudu deseti tisíců uprchlíků. Oni se budou proudit i nadále, války v těchto zemích nezastavíme, i kdybychom se na hlavu stavěli. Co ale zlepšit můžeme, to jsou situace, v nichž se nacházejí lidé, kteří před válkou utíkají.

 3. Honza 21.8.2015 09:25

  lubo ty jsi ale truhlík. Kdyby utíkali před válkou, tak zůstanou v první bezpečné zemi. Chceš mi snad říct, že mezi Sýrii a ČR žádná taková není? Nebuď směšný a zopakuj si zeměpis.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky