Milena Machovcová: Poplatek za jističe, moje korespondence s ERÚ

Milena Machovcová: Poplatek za jističe, moje korespondence s ERÚ


Příspěvek četlo

 568 total views

ERU

…Aneb zpráva o jednom (vyhraném) zápasu. – Přetiskujeme dopis Mgr. Mileny Machovcové Energetickému regulačnímu úřadu v kauze poplatků za jističe.  O kauze si můžete přečíst zde. Níže uvádíme i odpověď  ERÚ.

Vážená paní Vitásková,

Zajímalo by mě, kolik lidí se musí ještě naštvat, aby příslušné autority ustoupily
od záměru vyžadovat od drobných spotřebitelů “platbu podle jističe”.

Bydlím v domě postaveném v roce 2007, ve kterém je 178 bytových jednotek.
Byty jsme všichni převzali v dobré víře, že vše bylo postaveno podle platných norem, a až dosud jsme se vůbec nemuseli zabývat přemýšlením o tom, jaké máme jističe. Jsem podobný případ jako ta slečna ze včerejšího pořadu, která jednoduše bydlí v malém bytě, který koupila ze jistě nemalé peníze, pravděpodobně (jako já) stále splácí hypotéku, a při stejné spotřebě jako dosud by měla platit o 4000 Kč za rok více. Já si nemohu dovolit utratit za jídlo víc než 3000 Kč měsíčně.

Znamená to, že kvůli NTS jednoduše nemám déle než jeden měsíc jíst? Jak k tomu přijdu? Co jsem komu tak špatného udělala? Proč mě chce někdo takto trestat jenom za to, že mám střechu nad hlavou a elektrický sporák?

Už několik týdnů jsem rozhořčená při pomyšlení na to, jakou lumpárnu na nás, obyčejné lidi, autoři tzv. NTS přichystali. Jak k tomu přijdeme, že musíme najednou, téměř 27 let po “sametové revoluci”, bojovat za to, abychom si v našem státě nemuseli připadat jako v Kocourkově?

Myslím, že po shlédnutí včerejšího TV pořadu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou)
si mnozí diváci museli – podobně jako já – vzít prášek na spaní, aby vůbec mohli usnout.
Protože taková do nebe volající nespravedlnost, jako jsou navrhované platby podle jističe, a takové ignorování celého “ducha počátku 21. století”, jakého jsme v případě některých diskutujících v řadě vedle Vás byli svědky, to se skutečně v dnešní době už tak často nevidí. Za zmínku stojí i argumentace ve stylu “rozděl a panuj”, kde se lidé typu pana Jiřího Procházky (spoluautora návrhu NTS, vedoucího pracovníka EGÚ Brno) snažili poštvat národ proti lidem, kteří se snaží využívat alternativní zdroje energie. Vždyť neobnovitelné zdroje se prostě dříve nebo později vyčerpají, uhlí se časem všechno spálí, zásoby ropy dojdou, a naši “rozhodovači” (decision-makers) nás dnes, ve 21. stoleti, chtějí finančními nástroji přesvědčit, že šetření energiemi a využívání alternativních zdrojů není správné? Kde to proboha jsme?

Mgr. Milena Machovcová
Praha

 

Odpověď pana Svobody z ERÚ

 

Vážená paní Machovcová,

 

V úvodu nám dovolte konstatovat, že toto vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací poskytnutých ERÚ jeho adresátem, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Děkujeme za zaslání podnětu k nové tarifní struktuře. Nová tarifní struktura je v současně představené podobě prostý matematický model, který alokuje fixní náklady na provoz elektrizační soustavy na fixní jednotku v podobě velikosti jističe a odběrného místa a variabilní náklady na provoz elektrizační soustavy na variabilní jednotku v podobě odebraného množství elektřiny. Současná tarifní struktura tento princip nedodržuje a velká část fixních nákladů na provoz soustavy je hrazena prostřednictvím odebraného množství elektřiny. Fixní náklady (provozování, údržba, opravy, obnova a výstavba soustavy) však nejsou na odebraném množství elektřiny závislé. S rozvojem decentrální výroby elektřiny se počítá s poklesem odebraného množství elektřiny, a pokud by nedošlo k žádné změně, bude se cena za odebrané množství elektřiny v budoucnu výrazně zvyšovat. Toto zvýšení by uhradily skupiny zákazníků, kteří nemohou mít z technických nebo finančních důvodů decentrální zdroj elektřiny, tedy především sociálně slabší zákazníci. Tomu chce Energetický regulační úřad zabránit.

I v nové tarifní struktuře bude cena za komoditu – silovou elektřinu, která tvoří průměrně 43 % z celkové ceny elektřiny, převážně vztažena na odebrané množství elektřiny. Model nové tarifní struktury tedy nemotivuje ke zvyšování spotřeby elektřiny a není neekologický, silová elektřina bude i nadále hrazena za odebrané množství elektřiny a stále bude platit princip, že s úsporou silové elektřiny uspoří zákazník i na platbě za elektřinu.

Objem finančních prostředků vybraných z regulovaných složek ceny elektřiny zůstane v nové tarifní struktuře stejný jako dnes. Energetický regulační úřad dohlíží na to, aby provozovatelé soustav vybrali v regulovaných cenách přesně tolik prostředků, na kolik mají ze zákona nárok. Pokud vyberou podle cen určených v cenovém rozhodnutí více, musí tyto prostředky následující rok vrátit, což se projeví v poklesu regulovaných cen pro následující rok. Tento princip je zachován i v navrhovaném matematickém modelu nové tarifní struktury.

V současnosti zveřejněná nová tarifní struktura je prostý matematický model, který říká, jaké náklady v soustavě jednotlivá odběrná místa vyvolávají, nejedná se o konečný model, který má být od roku 2017 spuštěn. Tento matematický model byl uvolněn pro připomínky všech zákazníků, které jsou pro Energetický regulační úřad velmi důležité a dávají nám potřebnou zpětnou vazbu. Konečná podoba nové tarifní struktury bude vycházet z představeného matematického modelu, který však bude na základě obdržených připomínek od zákazníků vyvážen tak, aby nebyla žádná skupina zákazníků poškozena. Pokud by se však nepodařilo eliminovat výrazné negativní dopady na jednotlivé skupiny zákazníků, nebude nová tarifní struktura založena na zveřejněných principech vůbec zavedena.

Děkujeme za Váš čas věnovaný návrhu nové tarifní struktury. S postupem času budou na webových stránkách Energetického regulačního úřadu zveřejňovány další materiály související s novou tarifní strukturou, a pokud budete mít další připomínky k modelu nové tarifní struktury, můžete nám je zaslat do 30. června 2016.

Není vyloučeno, že by mohla být zavedena sazba i pro nízké odběry. Vzhledem k probíhajícímu konzultačního procesu a ke krátké době od zahájení konzultačního procesu je však brzy na předjímání finální verze tarifního systému.

 

S pozdravem

Pavel Svoboda

Závěr?

Zdá se, že zdravý rozum zvítězil, píše paní magistra Machovová, viz článek Nové tarify za platbu elektřiny od příštího roku nebudou.

V kategorii Ekonomika, Energetika

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 2.3.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky