Uchraňme si v ČR sekulární školství

Uchraňme si v ČR sekulární školství


Příspěvek četlo

 1,585 total views

burka

 

Cítím potřebu reagovat na článek Lidé chtěli vyloučení muslimky z gymnázia. Nepřidám se k většině, páchá-li zlo, píše ředitel. Připisuji k případu své stanovisko:

Chci, aby muslimky studovaly na našich školách. Ale bez hidžábu.

Jinak už to nebudou naše školy, ale jejich školy. Se všemi důsledky.

Že to bude zřejmě znamenat zákaz všech náboženských symbolů na školách, tj. konec jarmulek i křížů, mne mrzí, ale nebezpečí islamizace evropských škol je tak velké a akutní a případné dopady tak ničivé, že to bude zřejmě opravdu nutné takto udělat…

 

Společnost má právo říci, že nepovažuje pronikání náboženství do škol za správné. A podobné projevy potlačovat. Stejně tak se domnívám, že má společnost právo říci, že zakazuje jakékoliv označování dívek ve školách: v zájmu udržení sekulárního školství, které je hodnotou: Začne to burkami, pak to pokračuje segregací dívek do separátní třídy (ale někdo se třeba domnívá, že dívka si může “svobodně” vybrat, že chce do čistě dívčí třídy, že? A nikdo jí v tom nesmí bránit, že?)

A dál to pokračuje tím, že se prohlásí, že se dívky budou učit něco jiného než chlapci.  (To také už dnes jistě jde, že? Individuální plán je možný a osnovy v našem rozloženém školství fakticky neexistují, takže by to nebyl problém, že?).

 

—-

Ohrožení evropských sekulárních škol není jen ze strany radikálního islámu (ačkoliv je zřejmě toto ohrožení největší a nejaktuálnější), jsou i další hrozby: Dle současných zákonů je možné, aby náboženské instituce v ČR provozovaly veřejné školství, včetně základního. Stát by těmito povoleními měl šetřit jako šafránem. Měl by vydávat povolení jen těm instutucím, u nichž je prokazatelná záruka, že škola bude vedena (a je vedena) sekulárně a neideologicky. Stát by neměl povolovat vést školy sektářským organizacím či organizacím, které z náboženského nebo z libovolného jiného stanoviska odmítají vědu – popírají vědecké objevy (evoluci apod).

Již dříve jsem informoval o české škole provozované scientologickou církví. (V Německu je tato organizace zakázaná). Blíže o tomto případu informuje tento web či tento novinový článek: Nová škola v Brně: podle zakladatele scientologie

V kategorii Bezpečnost, Reakce, Školství

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 17.4.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky

Předchozí: