arch. Švábová: Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Malešicích

arch. Švábová: Modlitebna Českobratrské církve evangelické v Malešicích


Příspěvek četlo

 549 total views

svabova

Přetiskujeme příspěvek paní architektky Švábové k návrhu rekonstrukce modlitebny Českobratrské církve evangelické v Malešicích. Bližší informace o stavbě jsou publikovány v článku Architekt Bohumil Bareš a jeho sakrální stavby.

V padesátých letech se podařilo v Praze v Malešicích v Rektorské ulici  uskutečnit zázrak. Architekt Bohuslav Bareš tam realizoval pro Českobratrskou církev evangelickou Milíčovu modlitebnu. Vznikla drobná stavba, která pouze svým měřítkem, proporcemi členění své hmoty a fasád nejjednoduššími prostředky dosáhla čistoty výrazu umocněného transcendencí odpovídající jejímu účelu. V současné době zchátralá stavba asi ukáže své přednosti pouze zkušenému pozorovateli. Architekt Bareš navázal proporcemi modlitebny na klasické členění staveb vytvářených v historii intuitivně v poměrech, odpovídajících vrozenému způsobu zrakového vnímání reality kolem nás, které nám umožňuje  ztotožnění se s prostorem nebo objektem. Takový prostor nebo objekt považuje naprostá většina lidí za krásný. Realizace v době, která sakrálním stavbám nepřála, je zázračná. Na druhé straně paradoxně socialistický realismus oživil smysl pro klasické proporce, v té době ještě do značné míry obecně přítomný. Na přiloženém obrázku je původní pohled na kapli

Svabova1

dokládající protestantskou čistotu výrazu.

Svabova2

 

Současný pohled z ulice

 

Modlitebna byla řadu let opuštěná a silně zchátrala.

Svabova2

 

 

V posledních dnech se širší veřejnost dozvěděla, že je tu naděje na záchranu. Stavbu čeká rekonstrukce a přístavba. Architekt David Vávra navrhl přístavbu k zadnímu průčelí. Původní objekt vysoce ocenil:“…architekt Bareš minimálními prostředky dosáhl až antického účinku. V čelní trojúhelníkové fasádě jsou pouze 3 oblouky a nahoře se to sbíhá do špice, a to je vše – a úplně to stačí.“ (ČT 24).  V této věci je obecná shoda. Stavba není registrovanou památkou, ale je velmi vzácná svou autencititou vycházející z přístupu autora k tématu –  hluboce věřící křesťan vložil svou vroucnost zcela upřímně, bez jakékoli stylizace, do čistých tvarů stavby a dosáhl působivosti klasické architektury i prostých lidových kostelíků které jsou obohacením naší krajiny, ukotvením lidí zde žijících v této zemi. Jejich stavitelé. Tvořili v harmonii s krajinou, ztotožňovali se se svým dílem přímo, bez prostřednictví převzatých šablon.

Návrh přístavby architekta Davida Vávry

vavra1

 

Pohled z ulice Rektorské

vavra2

 

Fotografie modelu

 

Přístup architekta Vávry již stejně otevřený bezprostřední přístup nemá. Přístavba je na první pohled koncipována v jiné tónině. Svítící bílý kubus s plochou střechou zřejmě kalkuluje v současných názorových intencích s kontrastem dvou zcela odlišných částí – objemem hmoty bohužel nepříliš odlišných a řazených v podélné ose kaple za sebou. Vedle spirituální stavby s duchovním přesahem je postaven racionalisticky vytvořený hranol, vedle sedlové střechy akcentované štíhlou vížkou pronikající svým hrotem vysoko dále do prostoru, plochá střecha vymezující se proti prostoru tvrdě vodorovnou rovinou.  Je zvláštní, že lidé nesnesou, jestliže v jednom prostoru hrají dva různé nástroje dvě různé skladby v různých tóninách – a v architektuře prosazuje současná  kreativita bez hranic i takový těsný kontakt dvou nesourodých objektů za možný k dosažení emocí, které mají být hlavním účelem umělecké složky  díla (a je jedno, jestli jsou příjemné nebo naopak – cituji Elišku Kaplicky). Zřejmě se jedná o rafinovanou intelektuální hru. Zbývá otázka, jestli by byl tento přístup přijatelný pro autora Milíčovy modlitebny. Poctivou odpovědí na tuto otázku jsme mu povinni, i když už není mezi námi.

 

Ing. arch. Marie Švábová.

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde:

ASORKD – www.asorkd.cz

V kategorii Praha, Reakce

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 1.7.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky