Petr Ješátko: Co současné vedení NP Šumava nevědělo, to vědělo první vedení již od založení parku

Petr Ješátko: Co současné vedení NP Šumava nevědělo, to vědělo první vedení již od založení parku


Příspěvek četlo

 185 total views

Jesatko

Přetiskujeme nový příspěvek Petra Ješátka, bývalého vrchního lesního inspektora Národního parku Šumava.

V současné době vyšlo další číslo časopisu Šumava k 25. výročí vyhlášení Národního parku Šumava. Velice hezky se v něm vyjadřuje první ředitel této organizace a také poslední, který byl jmenován ministrem životního prostředí Ivanem Dejmalem na základě výběrového řízení. Od té doby, po zkušenostech s tímto ředitelem, který neuposlechl příkaz nového ministra Bendy (ODS) a namísto poslušnosti ministrovi dodržel zákon:  převzal tenkrát, jak mu nařizoval zákon, lesy pod národní park a následně byl ministrem odvolán… Toto téma je přehledně popsáno v článku Převod lesů pod Správu.

Od té doby se už politici poučili a “své” ředitele dosazují tak, jak jim vyhovují. Proto je tak časté střídání ředitelů a názorů na bezzásahovost…  nikoliv podle odbornosti, ale podle poslušnosti.

Již za prvního ředitele nám bylo zcela jasné, dle naši zkušeností jako lesníků v horských lesích, že horská smrčina je zcela něco jiného, než smrková monokultura v nižších vegetačních stupních, a že jedině rezervace a bezzásahová území národních parků  nám dodají důkazy o tom, že si příroda bez zásahu člověka poradí lépe, než když se člověk i v dobrém úmyslu zde začne s motorovou pilou do přírody plést.

Jezdili jsme se učit do vedlejšího Národního parku Bavorský les, kde jeho bavorský ředitel, který tam byl (narozdíl od české praxe) od vyhlášení parku až do svého důchodu měl velké zkušenosti také jako lesník. Bavorský park jsme nazývali naším starším bratrem. Ne nadarmo je to park II. kategorie IUCN a nositel Diplomu Rady Evropy. Naše nasbíraná fakta jsme se snažili předkládat veřejnosti a zejména politikům a tedy zákonodárcům, kteří rozhodují o tomto území s nesmírnou ekologickou hodnotou. Dovoluji si jenom připomenout několik těchto argumentů od roku 2009 do roku 2010, tedy do doby opět změny vedení ministerstva a následné změny vedení parku i způsobu managementu chráněného území. V roce 2009 to byl pořad České televize Přidej se: Zachraňte Šumavu O horských smrčinách na Šumavě. Následovalo zveřejnění výsledků Biomonitoringu bezzásahového území v r.2010 a časopis Šumava pro veřejnost s názvem Přírodu nechat přírodě. Spolu s kolegy, také lesníky, jsem nalétl vrtulníkem bezzásahová území a Ing. Karel Malík a Ing. Marek Drha zachytili kamerou a fotoaparátem tato území ze vzduchu a následně stejné lokality za pomocí GPS i ze země. Dokument možno s dalšími, stáhnout zde: Film Obnova lesa v Národním parku Šumava. Časopis Šumava spolu s touto dokumentací na DVD byl v r. 2010 zaslán všem poslancům Poslanecké sněmovny. Zároveň byla díky dnešnímu předsedovi Výboru pro životní prostředí PS panu poslanci Dr. Robinu Böhnischovi uspořádána výstava banerů v Poslanecké sněmovně, které vysvětlovaly rozdíl mezi bezzásahovými horskými smrčinami a zásahovým územím nižších poloh.  Příklad:

Bannery č 9+10 a banner 11+12. Byl i natočen i velice poučný film Silva Gabreta-Zelená Šumava, kterým diváka provádí a vysvětluje zákonitosti přírody bývalý ministr ŽP pan RNDr. Ladislav Miko.

O to překvapivější je vyjádření v současném časopise Šumava k 25. výročí parku, pana náměstka Ing. Kozla, že je překvapen, že se příroda v bezzásahovém území umí o sebe lépe postarat, než se o ni stará pan náměstek a asi jeho někteří současní kolegové ve vedení. Nečekal to, co jsme již v minulosti mnohokrát prezentovali? Píše doslova: “co jsme nevěděli ….. “.

Že by tím omlouval, že současné vedení požaduje snížení bezzásahovosti na pouhých 23% a zákaz rozšiřování bezzásahovosti do  r. 2030 , v příkrém rozporu s minulými Plány péče? Že by tím omlouval nasazování těžké techniky, tedy harvestorů, strojů na sklízení dříví na “výchovné těžby”? Blíže viz článek Ing. Kozla Co jsme nevěděli – strana 1Co jsme nevěděli, strana 2…

Že by tím omlouval to, že prosazují nezalesňovat rozsáhlé holiny, které vznikly po kalamitách před dlouhými devíti lety? Že by tím omlouval omezování výsadby listnatých sazenic a jedle? Možná i další věci… Je však skutečností, že žádné vedení Národního parku Šumava si nedovolilo do té míry opustit kontinuitu dosavadních Plánů péče jako vedení po r. 2011, včetně současného vedení, viz Porušování kontinuity plánů péče v Národním parku Šumava.

Poslanci budou v nejbližší době v dalším čtení projednávat Zákon O ochraně přírody a krajiny. Bylo by třeba, aby si uvědomili, že jaký přijmou zákon, týkající se také národních parků, takový bude i rozvoj našeho regionu na Šumavě a okolí, viz článek Jaký bude Národní park, takový bude rozvoj regionu na Šumavě.

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu).

Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi

Další články Petra Ješátka na našich stránkách jsou zde.

Další články na Občanském monitoringu k tématu Šumava si můžete přečíst zde.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.9.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky