Vládní návrh zákona o občanských průkazech

Vládní návrh zákona o občanských průkazech


Příspěvek četlo

 691 total views

Vlada CR logo

 

 

 

Upozorňuji na zajímavý dokument: Vládní návrh zákona o občanských průkazech. Dokument si můůžete přečíst na stránkách Poslanecké sněmovny zde. Záloha na našem webu je zde.

Cituji části dokumentu z důvodové zprávy, které mne zaujaly:

 

Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je důležité především v souvislosti s vytvářením Národní identitní
autority a možnosti budoucího maximálního využití tohoto identitního prostoru, kdy bude stát garantovat svým občanům využití elektronické identifikace.

 

Navrhovaná úprava ruší vydávání občanských průkazů bez kontaktního elektronického čipu, nadále však bude občanský průkaz povinným osobním dokladem občana bez ohledu na
jeho pohlaví, rasu, barvu pleti atd.

 

Navrhovaná úprava respektuje svobodnou volbu občana. Každý občan získá elektronický obsah s čipem, je však pouze volbou občana, zda tento elektronický čip aktivuje
při převzetí občanského průkazu či nikoli. Občanský průkaz bez aktivace elektronického čipu není použitelný pro elektronické transakce a riziko jeho zneužití není větší než u občanského
průkazu bez elektronického čipu. Aktivaci lze provést i později, pouze však na místě, kde jsou vydávány občanské průkazy, po ověření identity držitele občanského průkazu.

 

Česká republika bude od září 2018 povinna rozpoznávat elektronickou identitu ohlášených identitních systémů ostatních členských států Evropské unie, v této souvislosti
je vytvářena Národní identitní autorita, tedy identitní prostor pro občany České republiky. Plošné zavedení občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem je nezbytné zejména
z důvodu maximálního využití tohoto identitního prostoru.

Předmětu navrhované právní úpravy se dále dotýkají:

  • nařízení eIDAS a Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým

se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro
elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení eIDAS,

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů. (Návrh zákona je dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž danou směrnici
implementuje do právního řádu České republiky.)

 

Dochází ke kvalitativní proměně způsobu využívání občanského průkazu, která na jedné straně výrazně zvýší uživatelskou hodnotu tohoto dokladu, na druhé straně obnáší nové druhy rizik souvisejících s obsahem kontaktního elektronického čipu.

Obsahem elektronické identifikace v kontaktním elektronickém čipu budou veškeré osobní údaje držitele zapsané v občanském průkazu vyjma podpisu a fotografie. Dále bude
(obdobně jako u dosavadních občanských průkazů s elektronickým čipem) držitel občanského průkazu oprávněn k zápisu kryptografických klíčů a otevírá se možnost zápisu dalších
osobních údajů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

Návrh zákona má přímý dopad především na občany. Rozšířením rozsahu vedených údajů v informačních systémech evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů
se zefektivní výkon státní správy. Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů dojde ke zvýšení efektivity služeb občanům. Elektronická identifikace přinese občanům úsporu času
tím, že nebudou muset vždy osobně na úřady, ale řadu úkonů mohou vykonat přes internetové připojení.

Na tuto právní úpravu by měla navazovat i osvěta, ve které bude veřejnost seznámena s navrženými úpravami.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 7.10.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky