Petr Ješátko: V Národním parku Šumava postupují – naopak

Petr Ješátko: V Národním parku Šumava postupují – naopak


Příspěvek četlo

 914 total views

sumava-jedle

Přetiskujeme nový článek Petra Ješátka, kterým reaguje na článek Díky zvětšování počtu jedlí roste odolnost lesů na jihu Čech: “V lesích na jihu Čech přibývá jedlí, a roste tak odolnost lesů proti počasí i škůdcům. Jedle se začínají na Šumavě objevovat i ve větších výškách, kde obvykle nerostou, uvedli odborníci na vědecké konferenci Jedle bělokorá – páteř evropských lesů. V Olšině u Horní Plané na Lipensku ji uspořádalo občanské sdružení Šumavský Králováci ve spolupráci se státním podnikem Vojenské lesy a statky.”

 

Dále již přetiskujeme komentář Petra Ješátka.

 

Paradoxem je, že Vojenské lesy a statky a Lesy České republiky se chovají k biodiverzitě a zejména nedílné součásti lesního ekosystému, šumavské jedli, daleko lépe a s odborností, narozdíl od současného vedení dosazeného ředitele Mgr Pavla Hubeného Národního parku Šumava. Ten naopak snižuje, v rozporu s minulými Plány péče výsadbu jedle a listnatých dřevin a nezalesňuje ještě stovky hektarů holin po kalamitách od roku 2007 a chce je ponechávat 28 let bez zalesnění, viz Šumava klid před bouří od 11 minuty. Dnes tyto holiny zarostlé travou, se silným drnem, může návštěvník Šumavy zhlédnout na mnoha místech, kde bylo dřevo vytěženo, odstraněno z lesního ekosystému a prodáno, viz foto holiny u jezera Laka:

Nezalesněné holiny u jezera Laka po kalamitách od r.2007

Rozsáhlé holiny potom tvoří přirozený biotop pro několikanásobně přemnoženou jelení zvěř, která likviduje nejen zbytky přirozené obnovy pod porosty šumavské jedle, ale i to, co jsme, jako lesníci za poslední desítky let vysázeli, viz i pořad České televize: Přidej se – od 4 minuty. V některých porostech, které již dospěly do stadia, kdy je možno je těžit jako těžby výchovné, je pan ředitel “vychovává” harvestory, tedy stroji na sklízení dříví, viz článek Výchovné těžby v NP Šumava. Ty na přibližovacích linkách kácí i to, co jsme tam před desítkami let vysázeli či příroda dodala, včetně šumavské jedle:

sumava-pokacene-jedle

 

Snižuje tak ekologickou stabilitu lesních porostů a jejich biodiverzitu. Porovnejte odbornost lesníků u těchto státních organizací a ředitele, přírodovědce Mgr. Hubeného. Úsudek ať si udělá každý sám.

 

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu).

Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi Další články Petra Ješátka na našich stránkách jsou zde.

Další články na Občanském monitoringu k tématu Šumava si můžete přečíst zde.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 13.10.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky