Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015


Příspěvek četlo

 877 total views

Poslanecka snemovna

 

Upozorňujeme na dokument Poslanecké sněmovny Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015. Na stránkách Poslanecké sněmovny je dokument zde.

Přetiskuji pasáže z dokumentu, které mne zaujaly.

 

 

Příjmy
U příjmů systému v. z. p. v roce 2015 nedošlo ke změně částky vyměřovacího základu pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za něž je plátcem pojistného stát (nebyla využita možnost navýšení prostřednictvím nařízení podle ustanovení § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.). Ten tak byl po celý rok ve výši 6 259 Kč za kalendářní měsíc, a platba státu za osobu a měsíc činila 845 Kč.

Celkové příjmy systému v. z. p. za rok 2015 činily 252,6 mld. Kč s meziročním nárůstem o 4,7 %.

Příjmy z vlastního výběru pojistného (vybrané pojistné od všech skupin plátců, tj. zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP)) dosáhly hodnoty 188,7 mld. Kč (meziroční nárůst o 5,7 %). Růst ekonomiky tak do systému v.z.p. přinesl v meziročním porovnání cca 10,1 mld. Kč navíc.

Příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát (dále „platba státu“), které spolu s výběrem pojistného podléhají stoprocentnímu přerozdělování, tvoří 24,1 % z celkových příjmů systému v. z. p. v hodnotě 60,94 mld. Kč (meziroční nárůst o 1,8 %, tj o cca 1,1mld. Kč). Celkový průměrný počet tzv. státních pojištěnců za rok 2015 dosáhl 6 mil. osob. Meziroční nárůst byl způsoben zvýšením vyměřovacího základu u tzv. státních pojištěnců od 1. 7. 2014.

Průměrné celkové příjmy na jednoho pojištěnce v roce 2015 dosáhly částky 24 235 Kč (meziroční nárůst o 4,6 %). Nejvyšší příjmy vykázala VZP ČR v hodnotě 26 189 Kč s meziročním zvýšením o 4,8 %, nejnižší příjmy vykázala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) ve výši 20 859 Kč s meziročním nárůstem o 4,7 %. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) v průměru dosáhly hodnoty 21 653 Kč s meziročním nárůstem o 4,5 %.

 

Výdaje
Výdaje jsou charakterizovány výrazným meziročním nárůstem způsobeným mj. realizací expanzivní vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 (tzv. úhradová vyhláška).

Celkové výdaje systému v. z. p. na rok 2015 činily 252,0 mld. Kč s meziročním nárůstem o 5,4 %. V přepočtu na jednoho pojištěnce byly celkové výdaje systému v. z. p. ve výši 24 179 Kč. Nejvyšší výdaje celkem na jednoho pojištěnce měla VZP ČR ve výši 25 907 Kč a nejnižší OZP s částkou 21 051 Kč.
Z toho výdaje na zdravotní služby ve výši 244,8 mld. Kč představovaly 97,1 % celkových výdajů s meziročním nárůstem o 5,6 %. Průměrné výdaje na zdravotní služby přepočtené na jednoho pojištěnce pak dosáhly hodnoty 23 483 Kč (nejvyšší u VZP ČR 25 174 Kč a nejnižší u OZP 20 342 Kč). Vykázané rozdíly ve výdajích za zdravotní služby mezi VZP ČR a skupinou ZZP byly ovlivněny nejen rozdílnou skladbou pojištěnců, ale také rozdílnými smluvními vztahy s poskytovateli zdravotních služeb (PZS) a cenovými dodatky.

 

Saldo
Saldo příjmů a výdajů celkem systému v. z. p. za rok 2015 činilo cca +0,58 mld. Kč. Kladné saldo vykázala v roce 2015 pouze VZP ČR a OZP. Ostatní pojišťovny se propadly do záporných hodnot. V kladném saldu VZP ČR není zahrnuta splátka návratné finanční výpomoci ve výši 0,5 mld. Kč.

V kategorii Ekonomika, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.12.2016

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky