Maršmeloun: Otevřený dopis ministru kultury

Maršmeloun: Otevřený dopis ministru kultury


Příspěvek četlo

 639 total views

Ministerstvo kultury ČR

PhDr. Ilja Šmíd

ministr kultury

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

 

V Praze dne 18.3.2018

 

Věc:    Otevřený dopis ministrovi

Návrh novostavby bytového domu U Milosrdných

 

Vážený pane ministře,

 

Od r. 2013 se snažíme upozornit na ohrožení urbanistického postavení národní kulturní památky – kláštera sv. Anežky České –  předimenzovaným návrhem novostavby bytového domu v ul. U Milosrdných – zatím bezvýsledně. V příloze připojujeme text našich připomínek k územnímu řízení – zde a zde. Nedostatky v přístupu památkové péče, které jsme zde uvedli, opakujeme ve všech dalších dopisech dotčeným institucím.

V loňském roce, po prostudování závazného stanoviska MHMP z 6. 12. 2016 jsme požádali památkovou inspekci MK o vysvětlení skokového čtyřnásobného nárůstu objemu v r. 2012. NPÚ totiž na žádost OPP magistrátu změnil ze dne na den své závazné vyjádření z r. 1999, které limitovalo možný objem novostavby na rohu ulic Kozí a U Milosrdných: zastavěná plocha se po vstupu developera Augusta Razetta a architekta Z. Fránka během jediného dne změnila z 12mx21m na 21mx 50m a přiblížila se s odstupem 2 m těsně k národní kulturní památce – přesněji překročila o 10m původní hranici památkového areálu po záboru části jeho území. Kóta hřebene střechy se stala kótou úrovně ploché střechy, takže fasády bytovky převyšují fasády obou kostelů kláštera o 5,6m, přiléhající barokní fasády obytných domů o celých 12,85 m..

Památková inspekce pochybení přiznala, ale odmítla zajistit nápravu s odvoláním na nový stavební zákon.

Z tisku jsme se dozvěděli, že Augusto Razetto prodává projekt i s drobnou parcelou, kterou zatím vlastní podél ulice Kozí. O prodeji zbývajících  pozemků z vlastnictví MHMP developerovi je uzavřena pro město velmi nevýhodná smlouva o smlouvě budoucí.

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo podle zveřejněných informací vydáno stavební povolení, žádáme Vás o prověření  závazného  vyjádření NPÚ, které umožnilo nárůst objemu, z hlediska památkové péče – s ohledem na zachování urbanistické hodnoty kláštera.  Odvoláváme se na text čl. 6 Benátské Charty, jejíž je Česká republika signatářem:

Čl. 6. Konzervace památky v sobě zahrnuje uchování jejího prostředí v odpovídajícím měřítku. Pokud tradiční prostředí existuje, je nutné ho udržet. Každou novostavbu, demolici či úpravu, která by změnila vztahy objemů a barev, je třeba zamítnout.

Věříme, že pochopíte závažnost hrozící kulturní ztráty a  zabráníte degradaci urbanistického postavení jedné z našich nejvýznamnějších památek a symbolu počátku naší státnosti předimenzovanou bytovkou.

 

Další články o kauze Maršmeloun na Václavském náměstí na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 18.3.2018

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky