Petřínská kauza: Otevřený dopis primátorovi Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi

Petřínská kauza: Otevřený dopis primátorovi Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi


Příspěvek četlo

 660 total views

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji otevřený dopis primátorovi Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi.

 

Vážený pane primátore,

jsem organizátorem protestu proti záměru odboru Ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy stavět ve Velké Strahovské zahradě.

Pane primátore, Vy oficiálně jednáte za Magistrát, Vy máte plnou pravomoc stavbu okamžitě zastavit, prosím Vás, zastavte stavbu, kterou provádí pražský Magistrát ve Velké strahovské zahradě, v samotném srdci Petřína, v místě s nejvyšší památkovou ochranou v zemi.

Pane primátore, chci Vám připomenout, že zde jste slíbil, že než začnou stavební práce, proběhne participace s veřejností.
https://www.facebook.com/SOPMSH/videos/945669262447005/UzpfSTE2NjQ3NjI3NTI6Vks6NDk5NDg4Nzk3NTEzNTE2/

 

Svůj slib jste nesplnil! 

 

Zde je fotodokumentace, že stavba již byla zahájena a probíhá:

http://obcanskymonitoring.cz/?p=6835

Dále přikládám fotodokumentaci, z níž je zřejmé, že o stavbu WC v této kauze vůbec nejde:
http://obcanskymonitoring.cz/?p=6762

Domnívám se, spolu s Národním památkovým ústavem, že cílem stavby je zpřístupnit Velkou strahovskou zahradu pro stavbu komerčního objektu.

Cituji ze stanoviska NPÚ: „Prostor je návštěvnicky exponovaný a je zde přirozený tlak nabídnout komerční aktivity zaměřené na tyto návštěvníky. V minulých letech bylo v rámci tehdy projednávaného projektu zahradního zázemí (situovaného na jiném místě) prosazované zřízení restauračního zařízení. Podobné možnosti se otvírají i se stávajícím projektem. Vytvoření odpočinkové plochy v pravoúhlém ústupku zdi nevylučuje v tomto prostoru možnost účelové dostavby např. pro provozovnu občerstvení. Reálně zde tedy existuje možnost poškození prostředí a památková péče musí trvat na striktním požadavku jeho zachování pokud možno bez nových vstupů. Jde o území s nejvyšší možnou památkovou ochranou v zemi.“

Celý citovaný dokument NPÚ jsem publikoval zde:
https://drive.google.com/file/d/1Bd1CwP9Q36fnZbpFJf-wN0151_MZqbvm/view

Pane primátore, nenechte se ušpinit touto kauzou, připravovanou minulou politickou reprezentací!

Přehled novinových článků o této kauze (rešerše z tisku pro Vás)
http://obcanskymonitoring.cz/?p=6793

Připomínám, že přes 2000 lidí podepsalo papírovou petici proti stavbě ve Velké strahovské zahradě.

Abych citoval argument biologa:
“Petřín má kontinuální lesní i luční vývoj od pravěku. Toto kousek od „Staromáku“ a ještě menší kousek od „Hradu“. Tohle je terno, které žádné velkoměsto v Evropě nemá. Musíme (nejen ze zákona) tuto kriticky vzácnou oblast chránit.”

Zvu Vás, pane primátore, na demonstraci, chci, abyste měl možnost se k argumentům na protestu vyjádřit. Pokud nechcete nebo nemůžete přijít, můžete mi své argumenty poslat a já je na demonstraci přečtu.

 

Již jsem se právničkou podal tyto podněty – již probíhající řízení:

  • Podnět na Inspekci životního prostředí – Kácení mimo vegetační období a kácení v rozporu s plány péče o Petřín. Nedostatečně stanovená náhradní výsadba za již proběhlé kácení. Náhradní výsadba nerespektující plány péče.
  • Podnět na Inspekci Ministerstva kultury – nezohlednění požadavků NPÚ.
  • Podnět na Policii – Prošetření přestupku kácení mimo období vegetačního klidu.
  • Podání na zastavení stavebních prací kvůli chybějícímu archeologickému výzkumu.

Těsně před dokončením jsou tato podání:

  • Podnět na policii – Prošetření přestupku zahájení stavebních prací před provedením archeologického průzkumu.
  • Podnět k nadřízenému správnímu orgánu na prohlášení nicotnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení z důvodu systémové podjatosti správního orgánu, který o věci rozhodoval. (Praha 1 povolovala svému nadřízenému – MHMP a vydávala shovívavá stanoviska)
  • Podání k ombudsmance – Shovívavá stanoviska povolovacích orgánů, které z lidsky pochopitelných důvodů vydala městské části Praha 1 vůči své nadřízené složce: MHMP
  • A další podání.

 

 

Děkuji Vám,

Hezký, aktivní den, přeje
Občanský monitoring
www.obcanskymonitoring.cz

S pozdravem,
Mgr. Vítězslav Praks, PhD.
Mobile: 00420608666953
Skype: XVITAP

Duškova 2362/11,
Praha 5,
150 00

 

 

 

Ostatní dokumenty k této kauze

Pozvánka na demonstraci: Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně!!!

Facebooková stránka demonstrace – přidejte se, jestli s protestem souhlasíte a pozvěte známé.

Fotodůkazy, že o stavbu toalet v této kauze vůbec nejde…

Petřínská kauza: Přehled již publikovaných článků (rešerše z tisku)

Plakátek s pozvánkou na demonstraci – Vytiskněte, vyvěšte na veřejných místech a rozdávejte prosím.

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1

Kompletní projekt ke shlédnutí zde.

V kategorii Památky, Pozvánky, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 4.11.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky