Změna zákona o ochraně oznamovatelů – vládní návrh

Změna zákona o ochraně oznamovatelů – vládní návrh


Příspěvek četlo

 609 total views

Právní řád ČR nespecifikuje problematiku ochrany oznamovatelů, pokud to zrovna nejsou státní zaměstnanci. Řeší to spíše nepřímo desítky zákonů ve znění pozdějších předpisů. Speciální ochrana oznamovatelů v pracovním či služebním poměru však není výslovně stanovena, platí pouze obecná povinnost rovného zacházení a dodržení taxativně uvedených podmínek. Pro ty oznamovatele, kteří nejsou ve služebním/pracovním poměru, platí pouze obecná ochrana daná definicí oznamovatele.

Žádná odvetná opatření za podané oznámení na protiprávní jednání nejsou podle zákona možná (výjimkou je porušení specifických povinností). Stávající předpisy a nařízení však výrazně omezují libovůli zaměstnavatele a zaměstnance chrání. Současná právní úprava je, co se týká diskriminace a nerovnosti žen a mužů, neutrální. Oznamovatel nemá co do pohlaví rozdílné nároky ani výhody.

Oznamování skutečností, o nichž se oznamovatel dozví v souvislosti se svou prací (popř. jinak), je tak specifické, že je žádoucí, aby to právní řád explicitně reflektoval. Včasné odhalení protiprávní činnosti na základě podaného oznámení je jedním z nutných kroků při potírání protiprávního jednání. Přináší úspory veřejných prostředků, přispívá k odvrácení obecného ohrožení a má další pozitivní dopady.

Cílem návrhu proto je sladit české právo s unijním (typicky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) a doplnit chybějící prvky ochrany oznamovatelů do českého právního řádu. K tomu je třeba upravit řadu dalších norem jako občanský soudní řád, zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), zákon o vojácích z povolání, zákon o služebním poměru příslušníků, zákon o inspekci práce, zákon „o praní špinavých peněz“ (AML) a zákon o státní službě.

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů najdete zde, vládní návrh zákona o změně jiných zákonů pak zde.

V kategorii Bezpečnost, Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 12.2.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky