Mimořádný příspěvek pro zaměstnance při nařízené karanténě – vládní návrh

Mimořádný příspěvek pro zaměstnance při nařízené karanténě – vládní návrh


Příspěvek četlo

 529 total views

Podle stávající právní úpravy náleží zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech nařízené karantény náhrada mzdy, platu, případně odměny z dohody, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění pro dávku nemocenského pojištění. Náhrada činí 60 % redukovaného průměrného výdělku za pracovní dny a placené svátky. Od 15. kalendářního dne karantény pobírají dávku nemocenského pojištění.

Navrhovaný zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem a placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem. Nárok na příspěvek má trvat nejdéle do 31. května 2021. Karanténou se rozumí podle zákona o ochraně veřejného zdraví také izolace.

Zaměstnanci náleží za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních deseti kalendářních dnů trvání karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek se vyplácí společně s náhradou příjmu za příslušné období. Je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, nezahrnuje se do výše příjmu, nelze jej postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí a je příjmem podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu.
Podrobnosti najdete zde.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 16.2.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky

Předchozí: