Vládní návrh – novela volebního zákona

Vládní návrh – novela volebního zákona


Příspěvek četlo

 825 total views

Jedná se o změnu zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyvolanou nedávným rozhodnutím Ústavního soudu. Návrh má dvě varianty. První zachovává 14 volebních krajů, druhá navrhuje celou republiku jako jeden volební obvod. Podle vlády splňují obě varianty „parametry nastavené Ústavním soudem a nabízejí spravedlivější rozdělení mandátů“.

Podle většinového postoje je preferována první varianta, tedy žádná změna. O způsobu přepočítávání hlasů k zabránění nerovnosti v jejich počtu k dosažení jednoho mandátu se prý rozhodne později. Soudím, že nikoli. Volebních systémů je celá řada a přepočítávacích metod jsou ve světě desítky a jejich pro a proti jsou už víc než hodněkrát prověřeny praxí.

Myslím si, že když neuspěla ani dost rozšířená d´Hondtova metoda, těžko se vymyslí jiná. Různý počet voličů v obvodech není matematicky řešitelný tak, aby mandát byl podložen stejným počtem hlasů. Kvadratura kruhu má větší šanci na řešení. Jediným hmatatelným výsledkem tak zřejmě bude změna diskriminační hranice pro koalice.

Důvodová zpráva obsahuje několik možností, jak postupovat, podívejme se na ně:

  • “Je třeba, aby každá volební strana získala odpovídající podíl na mandátech podle svého podílu na celkovém počtu odevzdaných platných hlasů a současně, aby tento volební zisk byl promítnut do přidělování mandátů v rámci krajských kandidátek takové volební strany.
  • Možný je i návrat k systému volebních kvót s více skrutinii.
  • Přípustný je i jiný způsob při zachování přibližně stejné váhy hlasu voliče a rovnosti šancí kandidujících stran. Poměrnost zastoupení je třeba vždy měřit podle výsledku voleb do Poslanecké sněmovny jako celku. Dosažení poměrnosti pouze v rovině volebního kraje je v rozporu s Ústavou.”

Stejně se ovšem ve zprávě konstatuje, že „Vzhledem k různé velikosti krajů i z hlediska počtu obyvatel, a tedy i voličů, je nevyhnutelným důsledkem takového uspořádání, že v menších volebních krajích bude přidělováno i méně mandátů.“

Na závěr doporučená metoda:
„Vzorcem pro přepočet hlasů na mandáty je tzv. Hareova kvóta. Jedná se o mechanismus, kdy je vydělením celkového počtu platných hlasů pro subjekty postoupivší do skrutinia číslem 200 (počet volených poslanců) získáno volební číslo (počet platných hlasů potřebných k získání jednoho mandátu). Kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů konkrétní politické strany, hnutí nebo koalice, tolik získá mandátů.
Pomocí volební kvóty však zpravidla nedojde k rozdělení všech mandátů, proto je třeba navázat početní operací, která nerozdělené mandáty přidělí. Navrhované řešení počítá s metodou největších zbytků. Následně dojde k rozdělení získaných mandátů ve volebních krajích, a to obdobnou metodou, a rozdělení zbylých mandátů těm volebním krajům, kde daná politická strana, politické hnuté nebo koalice vykazuje nejvyšší zbytky dělení.“

Návrh volebního zákona v plném znění, včetně důvodové zprávy, najdete zde.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 5.3.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky