Dokument: Evropský plán boje proti rakovině

Dokument: Evropský plán boje proti rakovině


Příspěvek četlo

 731 total views

Senát obdržel v těchto dnech obdržel dokument zvaný „Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě“, týkající se boje s rakovinou. Ten je rozpracován v dokumentu, jehož název tvoří titulek tohoto článku.

Rakovina byla v EU diagnostikována u 2,7 milionu lidí a dalších 1,3 milionu lidí na ni zemřelo. Rakovina také významně ovlivňuje životy jejich rodin a přátel. Evropa dnes tvoří desetinu světové populace, ale má čtvrtinu světových případů rakoviny. Bez účinných opatření stoupne počet obětí v EU do roku 2035 o více než 24 % a stane se hlavní příčinu úmrtí.

Celkový hospodářský dopad rakoviny v Evropě přesáhne podle odhadu 100 miliard EUR ročně. Pandemie covidu-19 navíc má závažný dopad na onkologickou péči, narušuje prevenci a léčbu, oddaluje diagnostiku a očkování a ovlivňuje přístup k lékům. Od vypuknutí pandemie se počet diagnóz rakoviny snížil, což varovně předznamenává budoucí nárůst případů.

Evropa nutně potřebuje pokročit v oblasti prevence a léčby rakoviny a související péče, který uznává rostoucí problémy a možnosti, jak je překonat, včetně vývoje v onkologické péči. Vždyť poslední evropský akční plán proti rakovině byl vypracován počátkem 90. let.

Například v oblasti prevence uvádí Evropský plán boje proti rakovině sedm následujících bodů:

  • Zlepšení zdravotní gramotnosti o rizicích a determinantách rakoviny
  • Dosažení Evropy bez tabáku
  • Snižování škodlivé konzumace alkoholu
  • Zlepšení podpory zdraví prostřednictvím přístupu ke zdravému stravování a fyzické aktivitě
  • Snižování znečištění životního prostředí
  • Snížení expozice nebezpečným látkám a záření
  • Prevence rakoviny způsobené infekcemi

Evropská komise vyzývá všechny členské státy, zúčastněné strany a občany v celé EU, aby se spojili a zajistili splnění Evropského plánu boje proti rakovině.

Celé znění plánu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 22.3.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky