Dokument: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2021)

Dokument: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2021)


Příspěvek četlo

 700 total views

Zprávu vypracovává Národní rozpočtová rada na základě zákona 23/2017 Sb. Ten byl za poslední rok dvakrát novelizován a úpravy vedly k výraznému rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. První novela zvýšila limit strukturálního deficitu z 1 % na 4 % HDP za podmínky, že veřejné finance budou v následujících letech konsolidovány tempem půl procentního bodu ročně.

Druhá novela nestanovila pro rok 2021 neurčila žádnou hranici pro pravidlo strukturálního deficitu jakožto základu pro stanovení výdajů rozpočtu a ponechala meziroční tempa růstu konsolidace nezměněná. V důsledku toho bude strukturálního schodku ve výši 1 % opět dosaženo až v roce 2031. Ve srovnání s první novelou se jedná o výrazné zhoršení, jelikož ta předpokládala návrat o čtyři roky dřív.

Cituji: „Tato zpráva jasně ukazuje, jak může pouhý jeden rok uvolněné fiskální politiky negativně ovlivnit udržitelnost veřejných financí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Ze strmého nárůstu projektovaného dluhu v zachyceném období vyplývá, že systém českých veřejných financí je v dlouhodobé nerovnováze. K jejímu narovnání bude potřeba ozdravný plán a udržitelná důchodová reforma, na jejíž přípravu a zavedení se však již povážlivě krátí čas.

Jak NRR opakovaně upozorňuje, čím později se ke změnám v systému veřejných financí přistoupí, tím budou bolestivější a dražší. S ohledem na současné i budoucí generace je proto nezbytné, aby se ke konkrétním opatřením přistoupilo co nejdříve a v dostatečné kvalitě.

Aktuální zpráva nejen že potvrdila nepříliš optimistické závěry zpráv z minulých let, ale navíc ukázala, že problém neudržitelnosti českých veřejných financí vlivem současné fiskální politiky eskaluje.“

Celé znění zprávy najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 23.7.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky