Dokument EU: Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

Dokument EU: Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství


Příspěvek četlo

 597 total views

Celý název dokumentu je „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství“. EU přijala na základě Zelené dohody pro Evropu závazek stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem a snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Základní otázkou je dostatek financí, v termínu EU „udržitelného kapitálu“. Víceletý finanční výhled pro období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU má za cíl vynaložit až 605 miliard EUR na projekty zabývající se řešením klimatické krize a 100 miliard EUR na projekty pro podporu biologické rozmanitosti. Ze 750 miliard EUR přidělených na nástroj Next Generation EU má být 30 % získáno vydáním tzv. „zelených dluhopisů NGEU“.

Požadovaný rozsah investic značně přesahuje kapacitu veřejného sektoru, proto je hlavním cílem pro udržitelné financování nasměrovat do příslušných hospodářských činností soukromé finanční toky.

Zpráva uvádí: „Rizika týkající se udržitelnosti jsou již dnes podstatná a do budoucna budou mít nepříznivý dopad na finanční stabilitu a financování reálné ekonomik. Dopad změny klimatu a úbytek biologické rozmanitosti vytvářejí rizika, která mohou být systémová a nemusí být patrná na úrovni jednotlivých aktiv. Rizika mohou vyplynout rovněž z neřízené a náhlé reakce na přechod k udržitelnému financování. Je proto nezbytné pochopit povahu a stupeň těchto rizik a jejich vzájemné působení a vývoj v čase.“

Celé znění dokumentu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Společnost, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 27.8.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky