Dokument: Zpráva o peticích přijatých Sněmovnou za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Dokument: Zpráva o peticích přijatých Sněmovnou za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021


Příspěvek četlo

 640 total views

Celý název dokumentu zní „Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021“. Petiční výbor zprávu schválil a pověřil předsedkyni výboru, aby s jeho usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu a předloženou zprávu odůvodnila.

OM ze zprávy vyjímá:

  • Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) bylo v průběhu prvního pololetí roku 2021 doručeno celkem 19 petic, ve kterých podpořilo žádosti ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu 152.889 petentů vlastnoručním podpisem (+ 95.193 elektronickými podpisy nebo uvedením mailové adresy).
  • Petiční výbor, kterému jsou vždy doručeny všechny petice adresované Poslanecké sněmovně, posoudí, zda petice obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o právu petičním a rozhoduje o postupu vyřízení došlé petice.
  • K peticím s více než 10 000 podpisy, případně k petici se závažným společenským tématem, je uspořádáno veřejné slyšení, na které jsou přizváni zástupci petentů a zástupci příslušného ministerstva a dalších dotčených orgánů.
  • Petiční výbor dále rozhoduje o postoupení kopie došlé petice k využití nebo ke stanovisku sněmovnímu výboru, který se danou problematikou zabývá. Některé petice, které požadují změnu či doplnění zákona, jsou postoupeny všem parlamentním klubům Poslanecké sněmovny jako připomínky a podněty k zákonodárné činnosti poslanců. Petice jsou také postupovány příslušnému ministerstvu, které zváží zapracování námětu do vládní předlohy zákona nebo vyhlášky.

Plně znění zprávy s uvedením všech petic a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Podněty, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 14.9.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky