Dokument: Návrh změny rozpočtu SFPI na rok 2021

Dokument: Návrh změny rozpočtu SFPI na rok 2021


Příspěvek četlo

 958 total views

Rozpočet Státního fondu na podporu investic předložilo poslancům ministerstvo pro místní rozvoj. Změna je uskutečněna formou navýšení příjmových a výdajových položek na pokrytí následků živelní pohromy ze dne 24. 6. 2021. Objem finančních prostředků, tj. 1,4 mld. Kč, zohledňuje skutečnou výši uplatněných požadavků na podporu postižených obydlí k datu 13. 8. 2021, a to plně podpory formou dotace.

Z návrhu OM vyjímá:

  • Na základě kvalifikovaného odhadu mohou vlastníci, případně společenství vlastníků jednotek, postižených objektů čerpat na obnovu obydlí dotaci až do výše 2 mil. Kč; v případě rozsáhlejších škod mohou obnovu dofinancovat prostřednictvím nízkoúročeného úvěru ve výši až 3 mil. Kč. O podporu je možné dle podmínek NV žádat do dvou let o živelní pohromy. Dle předběžných informací je poškozených nemovitostí k bydlení cca 1600.
  • Na základě tohoto výborem Fondu schváleného přesunu ve výši 170 mil. Kč lze zálohově vyplácet náklady na demolici, přípravu projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu. Jedná se však o minimální prostředky, o které byl navíc dočasně snížen objem alokovaný do ostatních úvěrových podpor realizovaných v roce 2021, např. v programu Vlastní bydlení, Nájemní byty a Výstavba pro obce, jde tedy pouze o dočasné řešení vzniklé situace.
  • Pro názornost uvádíme, že od počátku roku 2021 Fond přijal žádosti o poskytnutí dotací a úvěrů ve stávajících programech v objemu 3 450,35 mil. Kč, tedy o více než 900 mil. Kč nad schválený limit poskytnutých dotací a úvěrů pro letošní rok. Objem disponibilních prostředků Fondu je již tak nízký, že nelze nároky programu obnovy pokrýt jinými zdroji, než zdroji státního rozpočtu.
  • Návrh změny rozpočtu respektuje zachování potřebných rezerv, stejně jako dodržení minimálního objemu aktiv podle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 211/2000 Sb., který podle tohoto zákona nesmí klesnout pod 6 mld. Kč. Návrh změny rozpočtu je genderově vyrovnaný, podpory Fondu jsou rovnoměrně zaměřeny na potřeby a priority žen i mužů.

Celý dokument najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a gentleman on 22.9.2021

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky