Komiks Řešení á la ŘSD

Komiks Řešení á la ŘSD


Příspěvek četlo

 214 total views

Komiks Řešení alá ŘSD

 

Kontext

ŘSD odvolalo Miloslavu Pošvářovou, kritičku kvality českých dálnic

Reportéři ČT: V mostech na D47 chybí 2 tisíce tun oceli, kterou stát firmě zaplatil. 

Promluvila o závadách na mostě a dostala okamžitou výpověď

Kritika je potřeba. Bez ohledu na následky, říká vyhozená znalkyně

V kategorii Komiks

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 16.1.2014

1 Komentáře

  1. Xanaan 21.11.2014 03:18

    Předně děkuji Jakubovi za hezkfd ne1pad. Informaci pak děkuji za jeho obšedrnfd komente1ř a rinzovuted te9matu. Od obou jsem se dozvěděl něco nove9ho. Ne, že by mi ta te9mata byla zcela cized, ale nened to moje obvykle1 parketa, spedš jsem v ned hostem, takže si re1d neche1m poradit.K překladům obecně se de1 ředci, že kdejakfd trouba, kterfd se dedky slovnedku naučed ze1kladnedch pe1r set slovedček, nabyde časem dojmu, že přeložed cokoliv, a to kvalitned a hluboke9 znalosti češtiny a česke9 i světove9 literatury a adekve1tně i toho druhe9ho jazyka, jeho literatury a ree1lied země či zemed, kde se ten jazyk použedve1. Vfdsledkem jsou sice rychle a levně, zato ale mizerně přeložene9 texty, ktere9 jsou pro lidi s trochou hlubšedch znalosted, prostě odporne9 a takovfdch nened zrovna me1lo. Překlady z ruštiny a do ned jsou specificke9, protože na jedne9 straně je to sice slovanskfd jazyk, ke ktere9mu bychom měli medt bledž a tudedž by to teoreticky mělo bfdt snadnějšed, jenomže na te9 druhe9, ree1lie tady a tam jsou drasticky odlišne9, takže překlady literatury z ruštiny považuji za dost pracne9, zejme9na me1-li to v češtině znedt norme1lně a přirozeně. U překladu obecně pokle1de1m za důležitějšed vystihnout to, co chtěl autor sdělit a tomu podředdit způsob provedened překladu. Překladu lze hodně napomoci pozne1mkami pod čarou, kde se dajed vysvětlovat ree1lie předběhu, protože bez toho, to někdy snad ani nejde, zejme9na lze-li očeke1vat čtene1ře od 9 do 99 let. Překlad nemused bfdt předliš doslovnfd ani u prf3zy, mnohdy bfdve1 mnohem lepšed, když nened. U be1sned, kde jde i o rfdm, to může bfdt mnohem komplikovanějšed, souhlasedm s žibřidem, že to jde jen velmi volně, nebo me1lem vůbec ne.No dedk za čle1nek i diskusi, ale jak ředke1m, nened to moje parketa, pracovně skoro vůbec ne, překle1dal jsem jen technicke9 texty a i to spedš se1m pro sebe, než pro někoho a u poezie tak akore1t rozezne1m, zda mi te9ma osloved, nebo ne. Některe1 se mi i ledbed, takže sice se v ned nebudu hrabat do hloubky, ale čas od času si jed přečtu či poslechnu re1d.

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky