Jiří Georg Gebert: Petice občanů proti stavbě LETNÁ OFFICE PARK

Jiří Georg Gebert: Petice občanů proti stavbě LETNÁ OFFICE PARK


Příspěvek četlo

 1,075 total views

Občanský monitoring se připojuje k otevřenému dopisu předsedy občanského sdružení „Bubeneč sobě“. Zaslali jsme jej datovou schránkou s dovětkem, že se se stanoviskem plně ztotožňujeme.

Snímek18Snímek16

 

Občanské sdružení Bubenč sobě podalo Petici s skoro 3000 podpisy na Radnici Prahy 6 a pražský Magistrát.

Podepsali nejen pražané, ale i lidé z celé republiky.Tentokrát jde opravdu o likvidaci

samotného charakteru Pražské vltavské terasy, která je v obraze města nerozdělitelně svázaná s Pražským hradem.. Nabídnout ji  jako lukrativní developerskou příležitost je v rozporu s veřejným zájmem i ochranou jedinečného obrazu památkové zony i s tradičním svobodným využitím pro  volný čas , sport a rekreaci.

Tunel Blanka je ten trojská kůň, který  přivede dopravu na Letnou a do garáží pod Letnou pak se jen čeká na investora pro připravené uzemí.

Takovou politickou  nabídku, developer nedovede odmítnout.

Proto jako občané tvrdíme, že máme co říci k tomu jak budou klíčové lokality Metropole a chlouby Česka vypadat a i k tomu, jak politická reprezentace, správa města a památkové úřady umí dostát své povinnosti město zlepšovat i chránit.

Stojí si za to přečíst průvodní zprávu arch. Bílka k projektu Administrativního centra a uvidíte, že architektura je stejně jako komunizmus ideologie, která Vám dokáže nakecat cokoli si vzpomene.

Arch. Bílek, předkládá Institutu plánování a rozvoje Prahy, doc. Romanu Koutskému, nový návrh, který dokládá kod využití území, přesto, že celkovou užitnou plochu objektu zvyšuje na celkem 68 tisíc.m2. Z toho nadzemních “jen” 39 920. Je otázkou jak a kdy byl kod využití území stavoven a jakým rozhodnutím došlo k změně využití pozemků s možností deregulace výšky objektů.

Ca 300 m dlouhá fasáda je rozdělena na 6 plošných elementů “ve smyslu zmenšení měřítka stavby” Cituji “směrem k drobnější vilové zástavbě příznivě opticky zmenšují celkové měřítko”.

No posudte sami.

Připomeňme Státnímu ústavu památkové péče , že se objekt nachází v „památkové zoně Budeneč, Dejvice Horní Holešovice“, a předpolí Letenské pláně je ve vizualním kontaktu s necelý kilometr vzdáleným komplexem Pražského hradu. Vizualizace č.2 ukazuje jakou umělou barieru představuje mezi vilovou zástavbou Špejcharu a Bubenče. Chybí záběr ukazující vztah klády objektu k panoramatu Pražského hradu z ulice. Ptačí perspektiva se záběrem Hradu je cileně rozostřena a volbou objektivu odlišnému lidskému oku je tak vizuelně hrad vzdálen. (18) .

Projekt se staví na místě 6 historických vil podle  třídy Milady Horákové. Jedna byla již zbořena, dvě jsou soustavně na demolici připravovány zanedbáním péče dobrého hospodáře majitelem a další 3 vily, nyní v používání  čeká demolice jako „objekty morálně přežilé“. Taková terminologie i monopol úředního výkladu jsou  převzaté z totalitní praxe a jsou odborně neudržitelné. Jak dalece je zástavba v souladu s principem zahuštování ponechává Metropolitní plán na Městské části,  která ale dosud vidí rozvoj města jen jako developerskou službu. Můžeme právem předpokládat, že Bémova a Chalupova koncepce Blanky, počitala již se zástavbou Letné, jak ostatně dokládají i dokončované, nyní zdánlivě nepotřebné velkokapacitní garáže pod Letenskou plání. Stavba je popřením zásad ochrany památkových zon. Selhání se týká nejen připravované výstavby, ale i již hotového  velkoplošného  „zabetonování“ plochy Letenské pláně nyní ohražené staveništěm Metroprojektu. Výjezdy Blanky se stanou celoměstskými neuralickými dopravními místy Prahy. Nejen po fotbale, ale v každé dopravní špičce provoz, plus auta z velkokapacitních garáží ucpou  tunel i Letenské náměstí. Jsou stavby, které nikdy neměly vzniknout. Proto musíme těm dalším stůj co stůj zabránit.

Vizualizace projektu s graficky ošetřeným zrcadlením chytře předstírá, že objekt je jen zrcadlový obraz Letné.

Nevím kdo se chce radovat z toho,že 300 m dlouhá kláda stavby má jen 6 nadzemních podlaží +technické podlsaží. V 5 ti  podzemních patrech jsou garáže pro 560 stání a údajně techniku a sklady (čeho?) Výjezd z Blanky + garáže nám napovídají o  využití pro návštěvy nákupního centra, které má vzniknout v sousedství.

Bla bla o velkoměstském bulváru (se sportovním stadionem s tribunami) je developerská  pohádka.Takové flanýrtování kolem Sparty k Mac Donaldovi si jistě nenechá žádný pražan ujít. Jak ale víme připravuje se záměr volnou plochu Letenské pláně komercializovat a tak pro volné využití likvidovat. Akce Soči-Letná, připravuje veřejnost na komercializaci území v oplocených sektorech.

Záměr celkového zahuštování pražské výstavby, podle primátora a Magistrátního Institutu rozvoje Prahy  není pro tuto oblast nejen vhodný ale je dvastující. U objektu Administrativního Centra musíme očekávat problemy s připravovaným  rozřířením Buštěhradské dráhy na dvoukolejnou, která bude možná jen záborem části soukromých zahrad. Údajně Lordship, jistě „bez vědomí“ kohokoli z MČ :-((, chystá od SŽDC pronájem prostoru nad železniční tratí. Je otázkou jak a kdy byl kod využití území stavoven a jakým rozhodnutím došlo k změně využití pozemků s možností deregulace výšky objektu.

Autorem projektu je BÍLEK Ass, Firma na Radnici MČ velmi oblíbená,

Bílek, bývalý prezident komory architektů, byl porotcem, vedle předsedy poroty Chalupy, v uzavřené soutěži na Medvěda-LINE, následně zpracovatelem projektu 134 bytů „Na Dračkách“ pro SNEO a.s. v plném vlastnictví MČ 6, a odtud k Lordshipu vede i kontakt, k Lordshipu.

28.11. prezentovaná studie se nerodí přes noc, ale trvá měsíce. Na schůzce s paní starostkou Prahy 6, s radním ing Gebouským, uředníky ing. Beránkem a ing. Malotínem, dne 5.9.2013 se dostalo o.s. Bubeneč sobě, ujištění, že stavba není aktuální. Toto tvrzení se dnes jeví jako nevěrohodné, ba učelově zavádějící.

Architekt Bílek je dúležitý člen komise rozvoje P6, Jeho okamžité odstoupení je věcný požadavek z obavy o střet zájmů, dále odstoupení ing.Gebouského odpovědného za rozvoj , pokud nedojde ke zrušení pronájmu nebo lease pozemků v nájmu investora pč.689/1,689/2,691/1,691/2 a 2043 v katastrálním uzemí Budeneč, na kterých Lordship plánuje stavbu a pokud nedojde k opravě chátrajících vil.

Na základě uvedených skutečností je projekt pro realizaci nevhodný.

Nový projekt zpochybňuje samotné zásady památkové ochrany a udržitelného rozvoje města. Objednat si souhlasný posudek  není pro developery problem.Je to problem dúvěryhodnosti placených „odborníků“.

Zdá se že jsme v každodenním stresu ztratili představu o krásném a obytném městě i možnost i schopnost  se z života v něm  těšit.

Posuzování tohoto stavebního záměru bude testem zda se samosprávní a správní rozhodování  již zcela rozešlo s veřejným zájmem, občanským i kulturním.

 

Jiří Georg Gebert

Předseda o.s. Bubeneč sobě.

 Odkaz na petici je zde

V kategorii Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.2.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky