Národní park Šumava zaplatil za nelegální zásah přes 8 milionů korun

Národní park Šumava zaplatil za nelegální zásah přes 8 milionů korun


Příspěvek četlo

 850 total views

Rozhodnutí Národního parku Šumava kácet v chráněných zónách bylo nelegální, potvrdil Krajský soud v Plzni, viz náš článek zde. Přivolaná policie měla zasáhnout proti kácejícím, nikoliv proti protestujícím blokádníkům – vědcům a aktivistům. V rámci “Ringu” jsme podali žádost na Národní park Šumava, o informace, kolik celý tento nezákonný postup stál. Odpověď nás šokovala: přes osm milionů korun. V této částce nejsou započteny náklady za rovněž masivní a nelegální zásah policie. Nejsou zde započítány náklady na P.R. agenturu Bison and Rose, která měla za peníze daňových poplatníků vylepšovat obraz ředitele parku Mánka a Stráského (oba ODS) na veřejnosti.

Připomínám, že bývalý ředitel Mánek (ODS) i bývalý ředitel Stráský (ODS) při nástupu do funkce veřejně deklarovali, že zákon o ochraně přírody a krajiny budou v případě Šumavy v rámci akce “boj s kůrovcem”, porušovat.

Jejich nezákonný postup PR kampaněmi kryla za další miliony korun daňových poplatníků PR agentura Bison and Rose.

Kompletní informace o nákladech za nelegální těžbu na Ptačím potoce, si můžete přečíst zde.

Komentář k tomuto dokumentu podává úzký spolupracovník “Ringu” Petr Ješátko, st. (bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu). Pořad Petra Ješátka pro Českou televizi. Níže přetiskujeme komentář Petra Ješátka k získanému dokumentu:

V této bezzásahové zoně,kterou bránila blokáda občanův r.2011 proti nezákonnému těžebnímu zásahu bylo protizákonně/Jak rozhodl Krajský soud v Plzni/ vytěženo 4 322 m3 dřeva za 830 925 Kč, zároveň zde bylo provedeno jeho odkornění za 1 634 614 Kč a další odkornění 3776 stojících stromů lezci, za částku 6 061 847 Kč. Tedy na uvedené porušení zákona bylo bývalým vedením ředitele Stráského, jeho náměstků Mánka a Faita vyplaceno jenom v těchto několika porostech ze státních finančních prostředků 8 257 386 Kč. To vše i přes skutečnost, že na nezákonnost jejich počínání upozorňovali občané, vědecká obec atd. ODS dosazený ředitel Stráský veřejně při svém nástupu prohlásil, že bude porušovat některé zákony a to vše za mlčení MŽP ČR, ministra Chalupy, státní správy i orgánu činných v trestním řízení. Tedy státní úředník, řídící státní organizaci, jejímž posláním je v prvé řadě ochrana území ze zákona s nejvyšší ochranou přírody, což jsou národní parky a zejména jejich bezzásahová území, nastupoval s úmyslem zákon porušit.

Je paradoxem, že na ochranu státních úředníků porušujících zákon byla nasazena Policie ČR jejíž zásah proti občanům bránícím dodržování zákona stál daňové poplatníky více než 1 mil. Kč, jak uvedl její krajský ředitel v Plzni.
Dalším paradoxem je,že na zásahu proti lidem bránícím zákon se podílela i Strážní a informační služba NP Šumava, která je ze Zákona č.114/92 Sb. a předpisů souvisejících povinna zasáhnout proti porušování tohoto zákona a ihned zastavit uvedenou činnost. Na to, že se jedná o úmyslnné poškozování této lokality Národního parku Šumava upozorňovali i někteří zaměstnanci NP Šumava. Někteří byli následně vyhozeni z práce.

Co dál?

Na základě získaných informací od Správy NP Šumava o vyplacených státních finančních prostředků touto organizací na nezákonný zásah v r.2011 v bezzásahovém území na Územním pracovišti Modrava/ Lesní hospodářský celek Modrava/ ve výši 8 527 386 Kč doporučuji:

  • požádat ministra ŽP prostředí o informaci,jak je uvedené vyplacení státních finančních řešeno ze strany zřizovatele/ zda nedošlo při vyplacení 8 527 386 Kč na činnost odporující zákonu k porušování povinností při správě cizího majetku, případně k porušování povinností při hospodaření s majetkem státu.
  • požádat ministra ŽP o informaci, jak byla řešena aktivní účast Strážní a informační služby NP Šumava/ Zákon č.114/92 Sb. a předpisů souvisejících/ při protizákonném zásahu PČR proti účastníkům blokády v této lokalitě. Tedy porušení povinnosti vyplývající z tohoto zákona.
  • dále doporučuji podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který zapříčinil vyplacení částky 8 527 386 Kč na nezákonnou činnost v roce 2011 v odděleních 44 a 45 Lesního hospodářského celku Modrava/ Územní pracoviště Modrava v organizací Správa Národního parku a CHráněné krajinné oblasti Šumava. Trestní oznámení doporučuji podat PČR a příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství. Zároveň doporučuji dát na vědomí novému Krajskému řediteli PČR v Českých Budějovicích a Vrchnímu státnímu žalobci, vzhledem k obavám a zkušenostem z minulých 13 let.
  • Současně doporučuji dát všem těmto institucím k dispozici celou zaslanou dokumentaci, protože je to perfektně dokladováno, včetně jednotlivých faktur. Protože se jedná o poskytnuté údaje této organizace nelze je dodatečně u orgánů činných v trestním řízení zpochybňovat.
  • Zároveň doporučuji,aby těmto institucím byly předány následující : Rozhodnutí MŽP ze dne 5.3.2007 č.j.18517/ENV/06-972/620/06, Rozhodnutí ministra ŽP ze dne 8.4.2008 č.j.1799/N/08,26038/ENV/08 sp.zn R/2062, Rozsudek městského soudu v Praze, Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni.

 

Další odkazy

Miroslav Kutal: Má smysl kácet u Ptačího potoka?

Karel Matějka: Zásah na Ptačím potoce povede k totálnímu rozpadu stromového patra

Česká televize: Nedej se, elegie za les – zásah na Šumavě na Ptačím potoce

V kategorii Dokumenty, Šumava

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 25.6.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky