Středočeský kraj navrhl novelu lesního zákona. Vadí mu zcizování státních lesů.

Středočeský kraj navrhl novelu lesního zákona. Vadí mu zcizování státních lesů.


Příspěvek četlo

 493 total views

Středočeský kraj navrhl novelu lesního zákona. Vadí mu zcizování státních lesů.

Cituji z důvodové zprávy:  “Praktické zkušenosti získané při uplatňování právní úpravy stanovené zákonem č. 289/1995 Sb. poukázaly na skutečnost, že zcizováním lesů ve vlastnictví státu dochází k výraznému snižování zejména významných celospolečenských funkcí lesa, které tato důležitá a nenahraditelná složka životního prostředí (národní bohatství) plní. Je proto nutno zabránit případnému dalšímu zcizení lesů ve vlastnictví státu.”

a dále “Z dosavadní aplikace uvedeného zákona se však v praxi ukázalo, že daná pravidla [ochrany státních lesů před zcizením] jsou nedostatečná a je třeba je zpřesnit z důvodů možných tlaků vlivných podnikatelských subjektů na prosazení privatizace lesů ve vlastnictví státu, nebo dlouhodobý pronájem těchto lesů k hospodaření.”

 

Citace ze změny zákona, nově je navrhováno doplnit odstavec

„(2) Státní lesy nelze zcizit. Za zcizení se nepovažují odůvodněné směny pozemků. Za zcizení se dále nepovažuje scelování nebo zarovnání odloučených lesních pozemků nebo prodej odloučených lesních pozemků, jejichž rozsah je vymezen v odstavci 5.“

Co je zcizování? Podle wiki Občanskoprávní termín znamená pozbytí vlastnického práva k věci, zejména při přechodu tohoto práva ze zcizitele na nabyvatele.

Může být Smluvní

  • prodej
  • darování
  • směna
  • dědění na základě závěti
  • převody majetku při zániku (likvidaci nebo transformaci) právnické osoby
  • privatizace věci (zpravidla má formu prodeje nebo restituce, avšak například kupónová privatizace nebyla v pravém smyslu ani prodejem, ani darováním)

Mocenské mohou proběhnout přímo zákonem, nebo rozhodnutím na základě zákona

  • propadnutí věci
  • dědění ze zákona (podléhá však souhlasu dědice)
  • znárodnění nebo zestátnění věci
  • jiné případy určení vlastníka zákonem

 

Uvidíme, zda novela projde. Uvidíme, zda je podpoří i hnutí Ano oligarchy Babiše, který má v lesnictví rozsáhlé zájmy.

V kategorii Legislativa

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 21.12.2014

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky