Jiří Gebert: Soutěž Smíchov

Jiří Gebert: Soutěž Smíchov


Příspěvek četlo

 438 total views

přetiskujeme text architekta Jiřího Geberta komentujícího architektonickou soutěž o nový Smíchov, jak ji vypsal Institut plánování a rozvoje Prahy.

IPR prezentuje koncepci zástavby Smíchova podle vítězné architektonické soutěže. Je navržena v nejlepším duchu diktátu architektonicko-developerských představ této instituce.

Vidím zde následující nedostatky:
1. urbanistická studie, viz obrázky na IPR portálu, nemá co navrhovat domy a jejich architekturu. Jsme tak opět u vysoutěženého města, jako byla většina architekty oceněných, ale v realitě bohužel deficitních, sídlišť.
2. Radlická ulice a celé „ blokové sídliště“ tedy bude pokračovat ve výšce střechy Ženských domovů. 7 pater opravdu nepřekročí výšku zástavby, ale překročí míru únosnosti území smíchovské nivy vyplněním údolního parteru.
3. Chybí náhled třeba z podolského nábřeží nebo z Vyšehradu k posouzení zásahu do krajiny břehu a útvarů jako Paví vrch a Dívčí hrady, které ztratí dominantní charakter.
4. Nový ostrov zástavby je Autobusovým nádražím oddělený od dnešní zástavby. Bohužel se tu nenašlo místo pro souvislou parkovou úpravu. Vztah k nádraží Smíchov není řešen.
5. Bloky zástavby ulic orientované sever-jih jsou s minimální vnitřní plochou a tak pro bydlení nevhodné, těsné s minimálním osluněním plochy dvora i bytů. Dvory by měly být s parkovou kvalitou, pokud se odvolávají na typ pražské blokové zástavby. Tomu ale prostorově neodpovídají. Jde tedy zase snad jen o administrativní blok s byty v horních patrech?
6. Je tato náplň a struktura zástavby vhodná nebo by zde mohlo být jiné využití? Koncertní sál, místo pro sport a průběžný park? Proč to jde v jiných evropských městech a v Praze ne?
7 Je vhodné dělat si architektonické soutěže bez účasti městské části? Nemyslim tím zástupce stavebniho odboru, ale rozvahu provedenou na politické úrovni a ve spolupráci s názory občanů. Heslo „Participace“.
8. Mají se architekti a hlavně porotci podbízet developerům nebo mají cítit empatii pro město a místo a pro hodnoty, které lze dogmaticky tak lehce přehlédnout? Smíchov je jedinečná jižní brána Prahy ve vltavském údolí. Není jejich povoláním podle svého svědomí jej bránit?
9. Návrh je v ostrém protikladu k velkoryse navržené, otevřené podolské parkové ploše na pravém břehu Vltavy, realizované podle arch. Engela. Za totality.
10. Metoda přípravy území Institutu plánování a rozvoje je ideologická retro-avantgardní architektonická hra, která je pro 21. století a pro udržitelný rozvoj města překonaná.
Na nekritický postoj medií jsme si zvykli.
Jiří Gebert

V kategorii Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 6.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky