Maršmeloun: Interpelace na zastupitelstvu Prahy 1

Maršmeloun: Interpelace na zastupitelstvu Prahy 1


Příspěvek četlo

 665 total views

Přetiskujeme naši interpelaci na zastupitelstvu Prahy 1 v kauze Maršmeloun.

Věc: Interpelace na zastupitelstvo Prahy 1. Datum interpelace: 22.4.2015, 12:00.

Kauza Maršmeloun versus Anežský klášter

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Prahy 1.

Obracíme se na Vás v kauze „Maršmeloun“ versus Anežský klášter. Kompletní podklady k této kauze jste obdrželi do svých e-mailových schránek. Prosbu a žádost o projednání této kauzy jsme zasílali i datovou schránkou.

Dovolte, abych ve stručnosti kauzu charakterizoval. Důvodem, proč zde jsme, je záměr investora postavit antropomorfní modernistickou budovu v bezprostřední blízkosti památky z počátku 13. století, Anežského kláštera. V tak bezprostřední blízkosti, že dokonce má být zbourána klášterní zeď a budova má být nalepena na klášter. Památku můžete zlikvidovat nejen tím, že ji zbouráte, ale i tím, že vedle ní postavíte budovu kontextově ji likvidující.

Projekt je v přímém rozporu se všemi odbornými zásadami památkové ochrany. Jedná se o druhý záměr investora, první byl zamítnut závazným stanoviskem MK ČR v roce 2010 z důvodů:

  1. Dodržení parcelace.
  2. Tradiční členění, tzn. okenní otvory (případně balkony nebo lodžie) budou odpovídat patru, k němuž patří, tj. nebudou zasahovat přes více podlaží
  3. Fasády nebudou zavěšené, ale budou tradičně řešené s okny a případně dalšími prvky.
  4. Dvorní fasáda nebude nakloněna.
  5. Materiál fasády bude tradiční stejně jako střešní krytina.

Tyto požadavky nesplňuje ani Maršmeloun. Tyto požadavky nějakým záhadným způsobem ze spisu zmizely. Chceme je vrátit.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že investor chce tuto zrůdnost postavit na pozemcích Prahy, které dle smlouvy o smlouvě budoucí kupuje od Prahy za cenu, která je nižší než cena v místě obvyklá dle cenových map a toto snížení nebylo zdůvodněno. To je porušení zákona. Dále dle stanoviska majetkového výboru MHMP zveřejněný záměr nepokrýval všechny pozemky, na nichž se má stavět. Tato skutečnost způsobuje neplatnost smlouvy ze zákona.

Investor nyní využívá dotčené pozemky pro parkoviště na základě nájemní smlouvy. Nicméně neplatí nájem. Úpravy nájemní smlouvy neprošly zákonným způsobem. Záměr na pronájem (v upravené podobě) nebyl zveřejněn. – Došlo takto k majetkovému poškození Prahy.

 

Prosím a žádám tímto zastupitelstvo Prahy 1, aby:

  1. Hlasovali o usnesení, že MČ Praha 1 nesouhlasí se stavebním záměrem dle nově zveřejněných skutečností. – Prosím o hlasování.
  2. Shodli se na potřebě důkladného prověření celé záležitosti. – Nechat si předložit dokumenty a nechat celý tento případ znovu prověřit. – Prosím o hlasování. Toto přislíbil i tajemník MČ Praha 1 František Dvořák pětistům demonstrantům 15.4.2015.

 

V kategorii Kultura, Protest

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 22.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky