Maršmeloun: Interpelace ministra kultury

Maršmeloun: Interpelace ministra kultury


Příspěvek četlo

 893 total views

Přetiskujeme text interpelace na ministra kultury.

Kauza Maršmeloun versus Anežský klášter

Věc: Interpelace ministra kultury ČR.

Vážený pane ministře,

Obracíme se na Vás v kauze „Maršmeloun“ versus Anežský klášter. Kompletní podklady k této kauze si můžete přečíst zde.

Důvod, proč se obracíme na Vás v této kauze je skutečnost, že investor ve spolupráci s úřadem Prahy 1 v této kauze obešel požadavky na ochranu památkové rezervace, uvedené v závazném stanovisku MK ČR z roku 2010, které precizně a jednoznačně specifikovalo požadavky na stavební záměry na dotčených parcelách v historicky nejvzácnějších lokalitách Staré Prahy. Má-li být památková ochrana v České republice funkční a má-li mít Ministerstvo kultury reputaci, jaká mu dle legislativy, ale i dle odbornosti náleží, nelze podobné obcházení a vyloučení závazného stanoviska Ministerstva kultury z procesního řízení vyloučit. Jedná se o klíčovou, precedentní kauzu, která ohrožuje procesní postavení Ministerstva kultury v pozici památkové ochrany v Praze. Potlačení stanoviska Ministerstva kultury nelze dopustit. Proto Vás, pane ministře, spolu s pěti sty demonstranty z 15.4.2015 prosím a žádám, abyste se touto kauzou osobně zabýval. Petici požadující prosazení požadavků MK ČR ze závazného stanoviska z roku 2010 podepsalo během čtyř dnů přes 2400 občanů. Zdůrazňuji, že protestující nežádají ani o písmeno více než co žádalo Ministerstvo kultury v této kauze už v roce 2010…

Dovolte prosím stručnou charakteristiku případu. Důvodem masivního vzedmutí občanské nespokojenosti je záměr investora postavit antropomorfní modernistickou budovu v bezprostřední blízkosti památky z počátku 13. století, Anežského kláštera.

 

V tak bezprostřední blízkosti, že dokonce má být zbourána klášterní zeď a budova má být doslova „nalepena“ na klášter. Památku je možné zlikvidovat nejen tím, že ji zbouráte, ale i tím, že vedle ní postavíte budovu kontextově ji likvidující.

Projekt je v přímém věcném rozporu se všemi odbornými zásadami památkové ochrany. Jedná se o druhý záměr investora, první byl zamítnut závazným stanoviskem MK ČR v roce 2010 z důvodů nedodržení požadavků NPÚ:

 1. Dodržení parcelace.
 2. Tradiční členění, tzn. okenní otvory (případně balkony nebo lodžie) budou odpovídat patru, k němuž patří, tj. nebudou zasahovat přes více podlaží
 3. Fasády nebudou zavěšené, ale budou tradičně řešené s okny a případně dalšími prvky.
 4. Dvorní fasáda nebude nakloněna.
 5. Materiál fasády bude tradiční stejně jako střešní krytina.

 

Tyto požadavky nesplňuje ani nový projekt investora, „Maršmeloun“. Tyto požadavky nějakým záhadným způsobem ze spisu zmizely. Chceme je vrátit.

Majetková pochybení

Zároveň upozorňuji na skutečnost, že investor chce tuto zrůdnost postavit na pozemcích Prahy, které dle smlouvy o smlouvě budoucí kupuje od Prahy za cenu, která je nižší než cena v místě obvyklá dle cenových map a toto snížení nebylo zdůvodněno. To je porušení zákona. Dále dle stanoviska majetkového výboru MHMP zveřejněný záměr nepokrýval všechny pozemky, na nichž se má stavět. Tato skutečnost způsobuje neplatnost smlouvy ze zákona. Investor nyní využívá dotčené pozemky pro parkoviště na základě nájemní smlouvy. Nicméně neplatí nájem. Úpravy nájemní smlouvy neprošly zákonným způsobem. Záměr na pronájem (v upravené podobě) nebyl zveřejněn. – Došlo takto k majetkovému poškození Prahy. Dále v případu došlo k celé řadě účelových procesních pochybení (způsoby doručování apod).

Vážený pane ministře, prosím Vás tímto o Vaši reakci:

 • Jaké je Vaše stanovisko k tomuto případu?
 • Co může Ministerstvo kultury učinit v nápravě stavu v této kauze? Jako například v této kauze:
  • Podat podnět pro památkovou inspekci MK ČR.
  • Provést přezkum rozhodnutí.
  • Další opravná opatření
  • Jiné a další?

Děkuji Vám.

Přílohy

V kategorii Dokumenty, Kultura

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 23.4.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky