Maršmeloun: NPÚ s projektem nikdy nesouhlasil

Maršmeloun: NPÚ s projektem nikdy nesouhlasil


Příspěvek četlo

 651 total views

V médiích je opakovaně šířena účelová dezinformace, že Národní památkový ústav stavbu tzv. Maršmelounu odsouhlasil.  Přinášíme listinný důkaz, že to není pravda, jedná se o účelově šířenou lež. NPÚ stanovil jasné požadavky, které musí stavba na dotyčných parcelách splňovat. Investor jim nevyhověl, a přesto dostal všechna potřebná povolení. Ano, takto funguje naše státní správa. Čtěte dále, jak přesně jsou procesně obcházeny zákony.

NPÚ konkrétně požadoval:

  1. tradiční členění, tzn. okenní otvory (případně balkony nebo lodžie) budou odpovídat patru, k němuž patří, tj. nebudou zasahovat přes více podlaží
  2. fasády nebudou zavěšené, ale budou tradičně řešené s okny a případně dalšími prvky
  3. dvorní fasáda nebude nakloněna
  4. materiál fasády bude tradiční stejně jako střešní krytina
  5. u stromů navržených ke kácení bude předložen dendrologický průzkum
  6. upravený návrh bude předložen NPÚ-ÚOPHMP k posouzení
  7. v dostatečném předstihu bude proveden záchranný archeologický výzkum
  8. stavebnímu úřadu bude předloženo písemné potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu.

Magistrát Hlavního města Prahy nicméně využil faktu, že dle zákonů ČR je stanovisko NPÚ pouze poradní (jinými slovy není nutné povolení NPÚ) a prostřednictvím tzv. sboru expertů nechal realizaci schválit, aniž byly splněny požadavky NPÚ.

Publikujeme dokument, který dokazuje, že Národní památkový ústav s projektem Maršmeloun nikdy nesouhlasil.

 

Jak je to vůbec možné?

Je to vůbec možné? Ano, je. A řešení je šíbrovsky mazané. A není platné jen pro jednu kauzu, ale jedná se o zavedený systém obcházení majetkové ochrany v Praze.

Funguje to takto: NPÚ vydá ke kauze x negativní stanovisko. Pak se sejde tzv. klub expertů při Magistrátu Hl. města Prahy a stanovisko NPÚ jednoduše přebijí, viz níže:

 

Celý zápis z jednání “Sboru expertů” je možné si přečíst zde.

Nejedná se o selhání, ale o systém obcházení zákonů

Tento postup byl použit u kauzy Kozákova domu, u Maršmelounu, u Domu u Sixtů a u desítek dalších kauz. Chceme toto změnit a tuto systémovou díru obcházení zákona napravit.

V kategorii Dokumenty, Praha

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 13.5.2015

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky